Přítomni: Ing. J. Markovič, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček, A. Bezděk

Omluveni: J. Velešík, J.Zedníček

 

1. Krajské soutěže – STK

Výsledky krajských soutěží mužů byly schváleny.

2. Nominace na MR dospělých

VV projednal a schválil nominaci na MR dospělých v následujícím složení:

Muži       RYBÁR Petr   OMYA Jeseník                          Ženy      KADLČÁKOVÁ Alena   Sokol Neředín

                HOJGR Jan OMYA Jeseník                              VEIGLOVÁ Jarmila   Sokol Neředín

                JANOŠTÍK Petr   OMYA Jeseník                                    HOLÍKOVÁ Vendula   Sokol Neředín

                BAŘINA Jiří   SK Přerov   

Náhradníci   Boháč Jan SK Přerov                                                  Maděrová Denisa SK Přerov

                       Chalupa Jakub                                                             Vlčková Natálie Sokol Vrbno

Nominace byly odeslány, nejsou přihláškami, dále je nutno postupovat dle přiloženého „Rozpisu MR“!!!

VV KSST uhradí nominovaným účastníkům MR cestovné a startovné. S ohledem na místo konání vyzýváme k dopravě hromadnými prostředky!

 

3. Pokuty

Oddílům Sokol Čechovice , Sokol Nový Svět, Sokol Buk, Cidemat Hranice, Sokol Velké Losiny byla STK udělena pořádková pokuta ve výši 200,- Kč za nesplnění povinnosti uhradit pokutu do 8 dnů, viz. „Rozpis soutěží“ čl. 14.

STK zdůrazňuje povinnost –  ve lhůtě do 8 pracovních dnů je oddíl (klub) zároveň povinen zaslat kopii zaplacené pokuty na adresu předsedy STK. V případě nezaplacení pokuty nebo nezaslání potvrzení o zaplacení pokuty ve stanoveném termínu, bude provinivšímu družstvu zastavena činnost do doby předložení potvrzení o zaplacení pokuty.

 

4. Spolupráce s ČSTV

VV KSST potvrzuje zájem kraje i regionů o spolupráci s ČSTV na stávající úrovni, a to i za cenu případné finanční úhrady. V tomto znění byla odpověď na dotaz ČAST.

5. ČAST – informace

Na konferenci ČAST dne 2.4.2011 v Praze se uskuteční volby nového VV  a DR ČAST.

Delegáti konference budou volit :

1. Předsedu s Výkonným výborem ČAST jako celek

2. Předsedu Dozorčí rady  ČAST

3. Čtyři členy Dozorčí rady ČAST 

Termín přihlášek kandidátů  je do 1.3.2011. Přihlášky zasílat na Se-ČAST .

Stanovy ČAST – návrhy na změny

Připomínky ke Stanovám ČAST (pro konferenci ČAST) je možno zasílat do 1.3.2011 na Se-ČAST.

Příští schůze výboru se koná dne 8.3.2011 ve 14.00 hodin v Olomouci.

Olomouc 1.2.2011                                               Ing. Jaroslav Markovič                      František Kaplan

                                                                                    předseda KSST                                sekretář KSST