Příspěvky

 Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček,                                                             

Omluveni: A. Bezděk

1. Krajské soutěže 2011-2012

Výsledky byly schváleny bez připomínek.

Informace na webu. Systém  pinec.info  je už z pohledu ČÁST a tedy i KKST nefunkční. Nově se orientujte na   www.stis.ping-pong.cz . Po zadání této adresy se otevře úvodní stránka STIS – informační systém stolního tenisu. V pravém horním rohu  zvolíte KSST Olomoucký kraj. Na liště uprostřed najedete na okno soutěže a rozbalí se možnosti DM – Divize muži atd. Poté se objeví tabulka dané soutěže. Vlevo potom máte další možnosti volby ( los, výsledky , % , zápisy a pod. ).

2.  Český pohár

Zájemci o start v I. kole Českého poháru mužů zašlou přihlášky, viz. příloha, na adresu předsedy  VV KSST

p. Markoviče  do 31.12.2011. jaroslav.markovic@seznam.cz

3. Dotace na součinnost s ČSTV

Připomínáme  výborům RSST zaslání kopií „Smluv o součinnosti RSST a RS ČSTV“ sekretáři KSST, viz. Zpravodaj č.1, na základě kterých dojde k poměrnému  rozdělení dotace ČAST. Termín 15.11.2011!

 

4. Vrácení přeplatku

Přeplatek startovného bude v měsíci listopadu vrácen všem oddílům, které mají k dnešnímu dni nahlášeny čísla svých účtů.

5. Komise mládeže

Termín zaslání startů mládeže v regionálních soutěžích sezony 2010/2011předsedovi KM do 15.10.2011, týká se družstev, která hrála divizi a KSI, splnil pouze region Bruntál. Termín se prodlužuje do 15.11.2011, adresa josef.velesik@navratilpv.cz . Při nesplnění bude vyhodnocení provedeno pouze z dostupných podkladů KSST!

 

6. Školení rozhodčích

Fotky k vystavení průkazky rozhodčího dosud nezaslali:

Josef Zavřel, Josef Hrubý (Buk), Karmen Pospíšilová (Přerov), Jaroslav Mrtka (Mikulovice), Jan Chovaniok (Albrechtice), Pavel Žejdlík (Javorník), Vladimír Kosinka (Zlaté Hory).

Bez fotek nelze průkazky vystavit!

Adresa – Alois Ondráček, 788 03 Nový Malín 110

 Příští schůze výboru se koná dne 20. prosince 2011 ve 14.00 hodin v Přerově.

Olomouc 2.11.2011                                                                           VV KSST Olomouc

 

 

Přítomni: Ing. J. Markovič, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček, A. Bezděk

Omluveni: J. Velešík, J.Zedníček

 

1. Krajské soutěže – STK

Výsledky krajských soutěží mužů byly schváleny.

2. Nominace na MR dospělých

VV projednal a schválil nominaci na MR dospělých v následujícím složení:

Muži       RYBÁR Petr   OMYA Jeseník                          Ženy      KADLČÁKOVÁ Alena   Sokol Neředín

                HOJGR Jan OMYA Jeseník                              VEIGLOVÁ Jarmila   Sokol Neředín

                JANOŠTÍK Petr   OMYA Jeseník                                    HOLÍKOVÁ Vendula   Sokol Neředín

                BAŘINA Jiří   SK Přerov   

Náhradníci   Boháč Jan SK Přerov                                                  Maděrová Denisa SK Přerov

                       Chalupa Jakub                                                             Vlčková Natálie Sokol Vrbno

Nominace byly odeslány, nejsou přihláškami, dále je nutno postupovat dle přiloženého „Rozpisu MR“!!!

VV KSST uhradí nominovaným účastníkům MR cestovné a startovné. S ohledem na místo konání vyzýváme k dopravě hromadnými prostředky!

 

3. Pokuty

Oddílům Sokol Čechovice , Sokol Nový Svět, Sokol Buk, Cidemat Hranice, Sokol Velké Losiny byla STK udělena pořádková pokuta ve výši 200,- Kč za nesplnění povinnosti uhradit pokutu do 8 dnů, viz. „Rozpis soutěží“ čl. 14.

STK zdůrazňuje povinnost –  ve lhůtě do 8 pracovních dnů je oddíl (klub) zároveň povinen zaslat kopii zaplacené pokuty na adresu předsedy STK. V případě nezaplacení pokuty nebo nezaslání potvrzení o zaplacení pokuty ve stanoveném termínu, bude provinivšímu družstvu zastavena činnost do doby předložení potvrzení o zaplacení pokuty.

 

4. Spolupráce s ČSTV

VV KSST potvrzuje zájem kraje i regionů o spolupráci s ČSTV na stávající úrovni, a to i za cenu případné finanční úhrady. V tomto znění byla odpověď na dotaz ČAST.

5. ČAST – informace

Na konferenci ČAST dne 2.4.2011 v Praze se uskuteční volby nového VV  a DR ČAST.

Delegáti konference budou volit :

1. Předsedu s Výkonným výborem ČAST jako celek

2. Předsedu Dozorčí rady  ČAST

3. Čtyři členy Dozorčí rady ČAST 

Termín přihlášek kandidátů  je do 1.3.2011. Přihlášky zasílat na Se-ČAST .

Stanovy ČAST – návrhy na změny

Připomínky ke Stanovám ČAST (pro konferenci ČAST) je možno zasílat do 1.3.2011 na Se-ČAST.

Příští schůze výboru se koná dne 8.3.2011 ve 14.00 hodin v Olomouci.

Olomouc 1.2.2011                                               Ing. Jaroslav Markovič                      František Kaplan

                                                                                    předseda KSST                                sekretář KSST

Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček, A. Bezděk, J.Zedníček

1. Krajské soutěže – STK

Výsledky krajských soutěží mužů byly schváleny.

Divize žen – zvolený turnajový systém soutěže nepředpokládá předehrávání zápasů. Vzhledem k tomu, že to  ale nebylo konkrétně uvedeno v Rozpisu soutěže, STK výsledky schválila. Považuje však tento postup za nekorektní vůči systému i soupeřům.  

2. KP dospělých

Výbor schválil Propozice KP, připomíná RSST termín přihlášek 31.12.2010, viz Zpravodaj č. 5.

Postup na MR:

muži, kvóta 4 – finalisté KP + 2 nominuje VV KSST

ženy, kvóta 3 –  finalistky KP + 1 nominuje VV KSST

3. Pokuty

Pro nezaplacení pokuty v termínu a zaslání dokladu o zaplacení, viz. Rozpis soutěží čl. 14, mají s okamžitou platností zastavenu závodní činnost následující oddíly:

Sokol Čechovice                 nesplnění aktivní mládeže 3×250,-                                    750,- Kč

Sokol Nový Svět                 nesplnění aktivní mládeže 4×250,-                               1 000, -Kč

Sokol Buk                             nesplnění aktivní mládeže 2×250,-                                    500,- Kč

Cidemat Hranice                  nesplnění aktivní mládeže 2×250,-                                    500,- Kč

Slavoj Bruntál                      nesplnění aktivní mládeže 2×250,-                                    500,- Kč

Sokol Velké Losiny             nesplnění aktivní mládeže  4×250,-                             1 000,- Kč  

4. Odstupné

VV KSST stanovil  za maximální výši odstupného v r. 2011 částku rovnající se 20% částky uvedené v SŘ. Týká se to přestupů v rámci kraje, hráčů uvedených nejvýše v krajském žebříčku. RSST doporučujeme stanovit výši v rámci regionů na 10%.

5. Cestovné

Výbor  stanovil v souladu se směrnicí ČAST od 1.1.2011 výši cestovného následovně:

1 hráč      4,- Kč/km

2 a více    5,- Kč/km

 

6. Komise mládeže

Změna – krajské přebory mladších žáků se budou konat 6. března 2011, pořadatel Sokol Jedlí.

Nominace na KP mládeže:

chlapci –  prvních 10 z KBTM (4 nejlepší výsledky) + RSST  nominují 2 + 2 DK

děvčata a benjamínci – start bez omezení

7. Zprávy ČAST

Před několika dny byl opět spuštěn Registr ČAST. Na rozdíl od minulého spuštění jej najdete na nové adrese a to registr.ping-pong.cz . Proti stavu, který jste znali, došlo jen k malým změnám, kterých si většina z vás možná ani nevšimne. Samozřejmě až na vzhled, ten byl upraven tak, aby zapadal do celkové koncepce webu ČAST.

Další informace najdete v článku na webu http://www.ping-pong.cz/index.php?id=1734 a dále na stránce Registru ČAST.

V příloze zasíláme tiskopis přihlášky k registraci a na hlášení přestupů a střídavých startů. Pouze tyto formuláře je možno používat, na starých nebude prováděno zaregistrování, ani schváleny přestupy nebo střídavé starty.

VV ČAST schválil prodloužení platnosti všech registrací do 15. 5. 2011. Do RP v „papírovém“ provedení se tato změna nezaznamenává, platí automaticky.

Pro hlášení přestupů a střídavých startů v zimním přestupním termínu 15. – 31.12.2010 platí ustanovení stávajícího Soutěžního řádu, nutné je použít nové formuláře – viz bod 1.2. (přestupy ČAST a stř.starty do ligy se zasílají na Se-ČAST).

 

V současné době platí Přestupní řád = kapitola 4., oddíl B Soutěžního řádu platného od 25.9.2007.

Od 15.5.2011 vstoupí platnost nový „Přestupní řád“. Protože ustanovení těchto PŘ v některých případech na sebe termínově nenavazuje, vydáváme tato přechodná ustanovení :

a/   Přestupy podané v zimním přestupním termínu 2010, které nebudou schválené pro nesouhlas

      mateřského oddílu, budou po 15.5.2011 posuzovány podle nového PŘ čl. 451.3 s tím, že lhůta na podání

      dalšího přestupu poběží od 1.1.2011.

b/   Avíza podaná podle stávajícího PŘ v termínu 1.- 31.3.2011, budou po 15.5.2011 z hlediska lhůty podle

      čl. 451.3 nového PŘ posuzovaná jako přestup podaný bez souhlasu mateřského oddílu 31.3.2011.

c/   Přestupy s návratem – termíny na ukončení „přestupu s návratem“ schválené podle stávajícího PŘ

      (návrat do 2    let) zůstávají v platnosti podle zveřejněného schválení – převádí se i do doby, až bude platit

      nový PŘ (tj.    maximálně do 30.6.2012).

VV KSST přeje všem hráčům, trenérům, rozhodčím, funkcionářům a příznivcům stolního tenisu příjemné prožití Vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2011!

 Přerov 15.12.2010                                Ing. Jaroslav Markovič                      František Kaplan

                                                                                    předseda KSST                                sekretář KSST

Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček, A. Bezděk, J.Zedníček

1. Krajské soutěže – STK

Výsledky krajských soutěží byly schváleny, družstvu Spartak Mikulovice byla udělena pokuta za nedostavení se k utkáním v Kolšově a Postřelmově, zápasy byly kontumovány ve prospěch domácích.

Výbor projednal průběh a výsledek jednání mimořádné konference RSST Olomouc, po zvážení ponechává družstvo Sokola Náklo v soutěži KS II.A, konečné rozhodnutí, týkající se RSST Olomouc, bude zveřejněno po výsledku jednání VV ČAST.

2. Změna začátků utkání

Výbor vyhověl žádosti OMYA Jeseník týkající se změny začátků utkání divize a KSII.B v Jeseníku, odůvodněné změnou začátků ligy a možných problémů s dopravou v zimních měsících. Od druhé poloviny soutěží jsou začátky stanoveny takto:

Divize – pořadí zápasů           a:a, b:b –  a:b, b:a   

                začátky Jeseník       10.00 a 17.00

                               Šumperk   11.00 a 15.00

KS II.B – pořadí zápasů         a:a, b:b – a:b, b:a

                začátky Jeseník       10.00 a 17.00

                               Javorník    11.00 a 15.00

 

3. KPJ dospělých – kvóty

KPJ dospělých se uskuteční dne 8. ledna 2011 v Přerově s následujícími kvótami.

                                  Ex.liga           2.liga            3.liga           divize            RSST          Celkem

Olomouc                        2                    –                    –                   3                   1                  6

Šumperk                        –                     –                    –                    1                  1                  2

Prostějov                       –                     –                    4                   2                   1                  7

Přerov                           –                     –                     –                   5                   1                  6

Jeseník                         –                     3                    2                  1                    1                  7

Bruntál                          –                     –                     –                   –                    1                 1

DK                                                                                                                                                        3          

Celkem                         2                   3                     6                 12                   6                32

Ženy startují bez omezení.

RSST nahlásí startující, i za oddíly, předsedovi KSST Ing. J. Markovičovi do 31.12.2010!

4. Komise mládeže

Výbor odsouhlasil návrh KM na rozdělení obdržené dotace ČAST na mládež pro 3 oddíly s nejvyšší účastí na KBTM v částkách 4, 3 a 2 000,- Kč.

KP družstev dorostu a starších žáků (chlapci, dívky) se zúčastní po 8 družstvech, 6 vítězů RP + 2 DK. Jednotlivé regiony nahlásí nominace družstev sekretáři svazu do 21.11.2010.

5. Pokuty    

Spartak Mikulovice             nedostavení se ke dvěma utkáním KSI                           600,- Kč

Sokol Čechovice                 nesplnění aktivní mládeže 3×250,-                                   750,- Kč

Sokol Nový Svět                 nesplnění aktivní mládeže 4×250,-                               1 000, -Kč

Sokol Buk                             nesplnění aktivní mládeže 2×250,-                                    500,- Kč

Cidemat Hranice                  nesplnění aktivní mládeže 2×250,-                                    500,- Kč

TJ Rakov                              nesplnění aktivní mládeže 4×250,-                               1 000,- Kč

Slavoj Bruntál                      nesplnění aktivní mládeže 2×250,-                                    500,- Kč

Sokol Kolšov                       nesplnění aktivní mládeže 4×250,-                               1 000,- Kč

Sokol Velké Losiny             nesplnění aktivní mládeže  4×250,-                             1 000,- Kč                                                                                

Příští schůze výboru se koná dne 15.12. 2010 ve 13.00 hodin v Přerově.

Olomouc 16.11.2010                                           Ing. Jaroslav Markovič                      František Kaplan

                                                                                    předseda KSST                                sekretář KSST

Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček, A. Bezděk, J.Zedníček

1. Krajské soutěže

Výsledky krajských soutěží byly schváleny, a to bez zásadních připomínek.

Oddíl TJ Sokol Šternberk – pokuta 100,- Kč za neoprávněný start hráče M. Sedláře v KS I.

Komisaři pro nastávající sezonu jsou členové výboru a předseda revizní komise. V této souvislosti připomínáme bod 12 „Rozpisu soutěže“!

 

2. Divize žen

Do divize žen se přihlásila družstva TJ Sokol Šternberk, Sokol Krčmaň, HK DDM Olomouc, TJ Krnov a Sokol Neředín. Soutěž se odehraje dle rozlosování dvoukolově turnajovým způsobem ve třech termínech, a to 13.11.2010 v Krčmani, 11.12.2010 na DDM Olomouc a 12.3.2011 ve Šternberku.

3. Český pohár

Přihlášky do Českého poháru družstev zašlou oddíly předsedovi KSST Ing. J. Markovičovi do 31.12.2011.

4. Pořádání turnajů

VV KSST připomíná povinnost schvalování turnajů kategorie B,C příslušným výborem, především z důvodu zabránění kolize s krajskými nebo regionálními přebory.

5. Soutěže RSST Olomouc

Do sporu mezi krajem a regionem Olomouc o pořádání soutěží a činnosti VV RSST Olomouc vstoupil VV ČAST, rozhodnutí o dalším postupu padne na mimořádné konferenci RSST Olomouc za účasti zástupců

VV KSST a ČAST, která se bude konat dne 1.11.2010.

 6. Informace ČAST

Jak už asi většina z vás zjistila, autor aplikace a majitel domény pinec.info vypnul Registr ČAST, který není nyní možno využívat. Bohužel nejsem schopen vás v této chvíli informovat o časovém horizontu, jak dlouho toto může trvat. Důvodem k této reakci byla korespondence jednoho člena oddílu obsahující hrozbu žalobou u soudu za neoprávněné zacházení s osobními údaji. Intenzívně pracujeme na tom , abychom tyto obavy co nejdříve rozptýlili. Máme již k dispozici dokumenty podporující naší činnost a tak jsem přesvědčen, že by se vše mohlo v dohledné době urovnat. Vložené úsilí do rozsáhlých oprav dat, které bylo vámi do této věci vloženo, určitě nazmar nepřijde. Data zůstala uchována pro další využití. Za vzniklé potíže se omlouvám všem našim členům.  Standa Dolejší VV ČAST.

7. Komise mládeže

KM do příští schůze výboru předloží návrh na rozdělení případně využití obdržené dotace na mládež od ČAST ve výši 9 086,- Kč.

KM do příští schůze zpracuje vyhodnocení podmínky mít aktivní mládež pro družstva hrající divizi a KSI za sezonu 2009/10.  Regiony zašlou potřebné podklady předsedovi KM panu Velešíkovi do 31.10.2010.

KBTM v Mohelnici a ve Šternberku jsou v sobotu 23.10. a 6.11.2010.

Příští schůze výboru se koná dne 17.11. 2010 ve 14.00 hodin v Olomouci.

Olomouc 19.10.2010                                           Ing. Jaroslav Markovič                      František Kaplan

                                                                                  předseda KSST                               sekretář KSST

Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček, A. Bezděk

Hosté: J. Zedníček, zástupci TTC Region Olomouc

1.  Rozlosování soutěží

V příloze zasíláme přepracované „Rozlosování soutěží 2010/2011“, které na základě protestů některých oddílů nyní kopíruje ligové termíny. Snahou výboru bylo minimalizovat výjimky v začátcích utkání,  zkrátit případné dlouhé pauzy mezi zápasy a vyhnout se tak psaní výsledků. Výjimky i v této konečné verzi se snaží vyhovět spíše hostům, pozorně sledujte začátky a pořadí zápasů!     

Výbor upozorňuje RSST Olomouc na platnost podmínečného postupu družstva Sokola Náklo, tj.  přeměnit minimálně soutěž OPEN I s 12 účastníky od sezony 2010/2011 na Regionální přebor, splňující podmínky mistrovské soutěže dle  Soutěžního řádu a podmínkou zaslání kopií soupisek všech družstev RP Olomouc ke kontrole předsedovi STK KSST viz. Zpravodaj č. 1. Nebude-li tato podmínka splněna, bude družstvo Sokola Náklo z KS IIA vyloučeno.  

Tato podmínka, RP s 12 účastníky, platí i pro následující sezony!

Pro nezájem rozhodčích o řízení zápasů divize platí nadále „Rozpis soutěží“ čl. 18.  

2. Divize žen

Termín přihlášek do divize se prodlužuje do 30.9.2010,  zatím jsou přihlášena 3 družstva (Neředín, Krnov, Šternberk). Některé oddíly tradičně podřimují, nový termín je konečný! Přihlášky kafran@seznam.cz

3. Přestupy

KSST schválil následující přestupy v rámci kraje:

Řehulka Michal                   OP Prostějov                        Sokol Čechovice

Cetkovský Martin               OP Prostějov                        Sokol Čechovice

Vysloužil  Oldřich                Obec Suchdol                      OP Prostějov

Veigl Lukáš                          SVČ Rýmařov                      Sokol Neředín

Vyvijal  Jaromír                    OP Prostějov                        TJ  Krnov

Lechner Radim                     SK Přerov                             TJ Sigma Hranice 

4. Komise mládeže

Výbor schválil kalendář soutěží mládeže pro nastávající sezonu, viz. „Termínový kalendář“ v příloze.

Bodování a podmínky nominací na KP a MR:

                KBTM                   KP          RP                          TOP kr.                  TOP reg

1.             15                           20            10            1.             20                           10

2.             12                           16            8              2.             18                             9

3-4.         10                           13            6              3.             16                             8

5-8.           8                           10            4              4.             15                             7

9-16.         6                             8            2              5.             14                             6

skup.        2                             4            1              6.             13                             5

                                                                          -12.                7            -10.           1

Nominace KP:      chlapci – 1-12. z KBTM +  po 3 z regionů + 2 DK

                               dívky bez omezení počtu

Nominace TOP:    chlapci – 1-12 z KBTM

                               dívky –    1-10 z KBTM

Nominace MR:     chlapci – vítěz KP + další s nejvyšším počtem bodů KBTM+KP+TOP

                               dívky – hráčka s nejvyšším počtem bodů KBTM+KP+TOP

Pravidelných schůzí VV KSST se bude zúčastňovat člen KM pan J. Zedníček, který bude působit i v roli komisaře na mládežnických akcích. Všechny krajské soutěže mládeže se budou hrát míčky YASAKA***.

5.  Nabídka TTC Region Olomouc

Extraligový oddíl TTC Region Olomouc nabízí spolupráci s oddíly našeho kraje formou sehrání přátelských utkání (divize, KSI), ukázkou tréninků, případně tréninkových sparingů s mládeží. V případě zájmu kontaktujte pana Víta Ratajského na ratajsky@post.cz.  Oddíl  vítá i vaši účast na mistrovských utkáních extralig a EL.

Ve stadiu jednání je případné vytvoření tréninkového centra mládeže ve spolupráci s KSST.

6. Jubilanti      

V měsíci červenci dosáhl krásného věku 70 let dlouholetý hráč, trenér mládeže a funkcionář pan Jaroslav Zedníček. Blahopřejeme a přejeme ještě hodně úspěšných let, ve sportu i v osobním životě.

7. Evidenční seznamy

Připomínáme všem oddílům povinné vyplnění přiloženého formuláře Evidenčního seznamu a zaslání mailem na adresu uvedenou na formuláři. Bližší informace podá pan K. Kovář.

Příští schůze výboru se koná dne 19.10. 2010 ve 14.00 hodin v Olomouci.

Olomouc 31.8.2010                                             Ing. Jaroslav Markovič                      František Kaplan

                                                                                  předseda KSST                               sekretář KSST

Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček, A. Bezděk

Hosté: předsedové RSST A. Haltmar, F. Měrka, M. Matějíček, O. Malínek

1. Konference KSST

Dne 5.5.2010 se konala ve Šternberku konference KSST za účasti  30 delegátů (78%) a 3 hostů. Za ČAST se zúčastnil pan Nikolas Endal. Byly předneseny zprávy předsedy KSST a jednotlivých komisí a schváleno zúžení výboru KSST na pět členů. Následně byl zvolen předsedou VV KSST Ing. Jaroslav Markovi, za členy výboru pak František Kaplan, Karel Kovář, Alois Ondráček a Josef Velešík. Přijaté příspěvky z diskuse byly zapracovány do schváleného Usnesení, které je přílohou tohoto Zpravodaje.

Na schůzi výboru bylo rozhodnuto o jednotlivých funkcích následovně:

Ing. Jaroslav Markovič      předseda VV

František Kaplan                 sekretář, ekonom

Karel Kovář                          předseda STK

Alois Ondráček                   předseda TMK a KM

Josef Velešík                        předseda KM

2.   Soutěže 2010/2011

Přihlášky jednotlivých družstev do krajských soutěží sezony 2010/2011 je třeba zaslat do 25.6.2010 na adresu předsedy STK p. K. Kováře. Současně přiložte kopii dokladu o zaplacení startovného, které je stejné jako v minulé sezoně tj. divize…800,- Kč, KSI…600,- Kč KSII…400,- Kč. V názvu družstva uvádějte přesné znění, pod kterým chcete být prezentováni. Na přihlášky po termínu nebude brán zřetel!!!

Stejný termín platí i pro případné žádosti o převod družstva, případně postoupení  místa v soutěži. Za každou takovou změnu se platí poplatek ve výši 1 000,- Kč, hradí oddíl, který družstvo či místo získává. Tiskopisy viz. příloha.

Výbor rozhodl o podmínečném postupu družstva Sokola Náklo z regionu Olomouc za podmínky přeměnit soutěž OPEN I s 12 účastníky od sezony 2010/2011 na Regionální přebor, splňující podmínky mistrovské soutěže dle  Soutěžního řádu. Předsedovi STK KSST budou zaslány ke kontrole kopie soupisek všech družstev RP Olomouc.

Na základě výše uvedeného a sestupu dvou družstev z III. ligy do divize sestupují:

z divize do KS I                    Sokol Kolšov , SK Přerov B

z KS I do KS II                     Slavoj Bruntál B, Sokol Jedlí, SK Přerov C

z KS II do RP                        Sokol Němčice, Sokol Šternberk, Obec Suchdol, OMYA Jeseník E, Sokol Horní Životice, Sokol Štíty

Družstva TJ Město Albrechtice a SK Přerov D odehrají v termínu 12. a 13. 6. 2010 dva zápasy o sedmé

sestupové místo. První zápas se dle losu hraje v Albrechticích, hraje se na plný počet utkání, platí soupisky z uplynulé sezony. V případě shody setů i míčků po druhém utkání,  jmenují ihned vedoucí družstev jednoho hráče k odehrání rozhodujícího zápasu.

3. Evidenční poplatky

Výbor rozhodl, i se souhlasem předsedů RSST, ponechat rozdělení Ev. poplatků na úrovni minulé sezony.

Dospělí – reg. poplatek 200,- Kč, RSST zašlou z této částky 60 na ČAST, 100 na KSST, 40 zůstává RSST

Mládež – reg. poplatek 100,- Kč, RSST zašlou z této částky 40 na KSST, 60 zůstává RSST

Ostatní (nehrající funkcionáři, rozhodčí, trenéři atd.) – poplatek 60,- Kč, zůstává RSST

4.   Platební styk

Jako každoročně připomínám nutnost uvádět při platebním styku variabilní symbol!!!

OLKS ČSTV, Komerční banka č.ú. 866658250257, kód banky 0100

Podoba variabilního symbolu:   34x yyyyyy   kde            

34………….. označení podúčtu stolního tenisu  

                                                                         x……………účel platby ( viz tabulka )

                                                               yyyyyy……………IČO oddílu (najdete v adresáři u názvu oddílu)

Tabulka účelu platby:                                       1…………..startovné

                                                                           2…………..přestup, převod – poplatek

                                                                           3…………..pokuta

                                                                           4…………..evidenční poplatek

                                                                           5…………..ostatní

5. Komise mládeže

Na podzim se uskuteční 4 kola KBTM a v prosinci i krajské přebory družstev. Uvolníme si tak přeplněné termíny v únoru a březnu. Žádáme regiony o přizpůsobení se.

6. Nabídky

Upozorňujeme oddíly na velmi zajímavé ceny kvalitních míčků zn. YASAKA (budeme s nimi hrát všechny mládežnické soutěže) a další nabídkové slevy  na www.desaka.cz .

Pro volný čas a relax vás i vašich dětí přikládám zajímavé akce v Křížové, viz. příloha a www.arcticpark.cz

Příští schůze výboru se koná dne 29. června 2010 ve 14.00 hodin v Olomouci.

Olomouc 19. 5.2010                Ing. Jaroslav Markovič                      František Kaplan

                                                                 předseda KSST                                        sekretář KSST

Přítomni: Ing. J. Markovič, K. Kovář, J. Velešík, F. Kaplan, J. Zedníček,  A. Bezděk

Omluveni: A. Haltmar, A. Ondráček

 

1. Schválení výsledků

Výbor schválil všechny výsledky první poloviny soutěží.  STK udělila pouze jednu pokutu družstvu Javorníka za opožděné nahlášení výsledku. Současně upozorňuje na povinnost nahlásit výsledek u předehrávaných utkání ihned po skončení zápasu.

Výbor projednal připomínku družstev k ne příliš šťastné časové posloupnosti divizních zápasů v Neředíně. Rozhodl se nezasahovat do rozlosování v rozehrané soutěži, případný problém řešit až při losování příštího ročníku.

V druhé polovině soutěží se počítá s vysíláním komisařů na některá utkání divize a KSI.

Co se týká postupů do KSII, platí i nadále rozhodnutí VV KSST, uveřejněné ve Zpravodaji č. 2/2009-2010 pod bodem č. 9.

 

2. Český pohár

Výbor připomíná termín přihlášek do 31.12.2009 viz. Zpravodaj č. 1 bod 5

 

3. Krajské přebory dospělých

Krajské přebory dospělých se konají dne 23.1.2010 v Přerově. Propozice budou zveřejněny na webu.

Schválené kvóty mužů:

                              2.liga     3.liga   divize   RSST     Celkem

Olomouc                   –              –          3          1              4

Šumperk                  –             –             2           1               3

Prostějov                 –             4            2          1               7

Přerov                     –               2            4          1               7

Jeseník                    3             2             1           1               7

Bruntál                   –              –                 –           1              1

————————————————————————————

Celkem                   3             8          12            6             29 

Divoké karty                                                                       3

————————————————————————————

Součet                                                                                   32

Start žen v KP je bez omezení!

 

4. Volby

Do konce února zašlou RSST sekretáři KSST návrhy kandidátů do nového výboru KSST. Navržení musí s kandidaturou souhlasit, nemusí být z daného regionu, podmínkou ale je zastoupení minimálně 4 regionů.

S ohledem na problémy se zájemci o tuto mnohdy nevděčnou funkci výbor doporučuje zúžení nového výboru na pětičlenný, ve složení předseda

                                              sekretář (místopředseda ?)     

                                              předseda STK

                                              předseda komise mládeže

                                              předseda TMK a KR

5. Odstupné za přestupy

VV KSST stanovil  za maximální výši odstupného v r. 2010 částku rovnající se 20% částky uvedené v SŘ. Týká se to přestupů v rámci kraje, uvedených nejvýše v krajském žebříčku. RSST doporučujeme stanovit výši v rámci regionů na 10%.

 

6. Divize žen

Přihlášeno je zatím 5 družstev. Soutěž proběhne v turnajovým způsobem v únoru a březnu 2010.

7. Komise mládeže

Výbor provedl mírné úpravy míst konání krajských přeborů viz. Příloha. Propozice budou včas zveřejněny na webu.

Nominace pro všechny kategorie: 

Chlapci – 12 dle bodů po 4. kole KBTM + po 3 z RSST + 1DK KSST + 1DK pořadatel 

Děvčata – bez omezení

Neúčast nominovaných bez včasné omluvenky – sankce 50,- Kč

 

8. Cestovné

Výbor se rozhodl, po loňských marných pokusech o spolupráci oddílů, změnit výši příspěvku na cestovné hráčů mládežnických kategorií, nominovaných KSST na MR následovně:

1 hráč      2,- Kč/km

2 hráči     3,-Kč/km

3 a více   4,- Kč/km

Stejná sazba platí i pro dospělé s výjimkou regionu Olomouc, kde si s příspěvkem musí díky svému přístupu ke kraji poradit RSST.

 

Příští schůze výboru se koná dne 2.3.2010 ve 14.00 hodin v Olomouci.

 

 

Přejeme všem hráčům, trenérům, rozhodčím, funkcionářům a příznivcům stolního tenisu příjemné prožití Vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2010!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

V Olomouci 18. 12. 2009                              Ing. Jaroslav Markovič                                       František Kaplan

                                                                                          předseda KSST                                                sekretář KSST