Přítomni: Ing. J. Markovič, K. Kovář, J. Velešík, F. Kaplan, J. Zedníček,  A. Bezděk

Omluveni: A. Haltmar, A. Ondráček

 

1. Schválení výsledků

Výbor schválil všechny výsledky první poloviny soutěží.  STK udělila pouze jednu pokutu družstvu Javorníka za opožděné nahlášení výsledku. Současně upozorňuje na povinnost nahlásit výsledek u předehrávaných utkání ihned po skončení zápasu.

Výbor projednal připomínku družstev k ne příliš šťastné časové posloupnosti divizních zápasů v Neředíně. Rozhodl se nezasahovat do rozlosování v rozehrané soutěži, případný problém řešit až při losování příštího ročníku.

V druhé polovině soutěží se počítá s vysíláním komisařů na některá utkání divize a KSI.

Co se týká postupů do KSII, platí i nadále rozhodnutí VV KSST, uveřejněné ve Zpravodaji č. 2/2009-2010 pod bodem č. 9.

 

2. Český pohár

Výbor připomíná termín přihlášek do 31.12.2009 viz. Zpravodaj č. 1 bod 5

 

3. Krajské přebory dospělých

Krajské přebory dospělých se konají dne 23.1.2010 v Přerově. Propozice budou zveřejněny na webu.

Schválené kvóty mužů:

                              2.liga     3.liga   divize   RSST     Celkem

Olomouc                   –              –          3          1              4

Šumperk                  –             –             2           1               3

Prostějov                 –             4            2          1               7

Přerov                     –               2            4          1               7

Jeseník                    3             2             1           1               7

Bruntál                   –              –                 –           1              1

————————————————————————————

Celkem                   3             8          12            6             29 

Divoké karty                                                                       3

————————————————————————————

Součet                                                                                   32

Start žen v KP je bez omezení!

 

4. Volby

Do konce února zašlou RSST sekretáři KSST návrhy kandidátů do nového výboru KSST. Navržení musí s kandidaturou souhlasit, nemusí být z daného regionu, podmínkou ale je zastoupení minimálně 4 regionů.

S ohledem na problémy se zájemci o tuto mnohdy nevděčnou funkci výbor doporučuje zúžení nového výboru na pětičlenný, ve složení předseda

                                              sekretář (místopředseda ?)     

                                              předseda STK

                                              předseda komise mládeže

                                              předseda TMK a KR

5. Odstupné za přestupy

VV KSST stanovil  za maximální výši odstupného v r. 2010 částku rovnající se 20% částky uvedené v SŘ. Týká se to přestupů v rámci kraje, uvedených nejvýše v krajském žebříčku. RSST doporučujeme stanovit výši v rámci regionů na 10%.

 

6. Divize žen

Přihlášeno je zatím 5 družstev. Soutěž proběhne v turnajovým způsobem v únoru a březnu 2010.

7. Komise mládeže

Výbor provedl mírné úpravy míst konání krajských přeborů viz. Příloha. Propozice budou včas zveřejněny na webu.

Nominace pro všechny kategorie: 

Chlapci – 12 dle bodů po 4. kole KBTM + po 3 z RSST + 1DK KSST + 1DK pořadatel 

Děvčata – bez omezení

Neúčast nominovaných bez včasné omluvenky – sankce 50,- Kč

 

8. Cestovné

Výbor se rozhodl, po loňských marných pokusech o spolupráci oddílů, změnit výši příspěvku na cestovné hráčů mládežnických kategorií, nominovaných KSST na MR následovně:

1 hráč      2,- Kč/km

2 hráči     3,-Kč/km

3 a více   4,- Kč/km

Stejná sazba platí i pro dospělé s výjimkou regionu Olomouc, kde si s příspěvkem musí díky svému přístupu ke kraji poradit RSST.

 

Příští schůze výboru se koná dne 2.3.2010 ve 14.00 hodin v Olomouci.

 

 

Přejeme všem hráčům, trenérům, rozhodčím, funkcionářům a příznivcům stolního tenisu příjemné prožití Vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2010!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

V Olomouci 18. 12. 2009                              Ing. Jaroslav Markovič                                       František Kaplan

                                                                                          předseda KSST                                                sekretář KSST