Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček,                                                             

Omluveni: A. Bezděk

1. Krajské soutěže 2011-2012

Výsledky byly schváleny bez připomínek.

Informace na webu. Systém  pinec.info  je už z pohledu ČÁST a tedy i KKST nefunkční. Nově se orientujte na   www.stis.ping-pong.cz . Po zadání této adresy se otevře úvodní stránka STIS – informační systém stolního tenisu. V pravém horním rohu  zvolíte KSST Olomoucký kraj. Na liště uprostřed najedete na okno soutěže a rozbalí se možnosti DM – Divize muži atd. Poté se objeví tabulka dané soutěže. Vlevo potom máte další možnosti volby ( los, výsledky , % , zápisy a pod. ).

2.  Český pohár

Zájemci o start v I. kole Českého poháru mužů zašlou přihlášky, viz. příloha, na adresu předsedy  VV KSST

p. Markoviče  do 31.12.2011. jaroslav.markovic@seznam.cz

3. Dotace na součinnost s ČSTV

Připomínáme  výborům RSST zaslání kopií „Smluv o součinnosti RSST a RS ČSTV“ sekretáři KSST, viz. Zpravodaj č.1, na základě kterých dojde k poměrnému  rozdělení dotace ČAST. Termín 15.11.2011!

 

4. Vrácení přeplatku

Přeplatek startovného bude v měsíci listopadu vrácen všem oddílům, které mají k dnešnímu dni nahlášeny čísla svých účtů.

5. Komise mládeže

Termín zaslání startů mládeže v regionálních soutěžích sezony 2010/2011předsedovi KM do 15.10.2011, týká se družstev, která hrála divizi a KSI, splnil pouze region Bruntál. Termín se prodlužuje do 15.11.2011, adresa josef.velesik@navratilpv.cz . Při nesplnění bude vyhodnocení provedeno pouze z dostupných podkladů KSST!

 

6. Školení rozhodčích

Fotky k vystavení průkazky rozhodčího dosud nezaslali:

Josef Zavřel, Josef Hrubý (Buk), Karmen Pospíšilová (Přerov), Jaroslav Mrtka (Mikulovice), Jan Chovaniok (Albrechtice), Pavel Žejdlík (Javorník), Vladimír Kosinka (Zlaté Hory).

Bez fotek nelze průkazky vystavit!

Adresa – Alois Ondráček, 788 03 Nový Malín 110

 Příští schůze výboru se koná dne 20. prosince 2011 ve 14.00 hodin v Přerově.

Olomouc 2.11.2011                                                                           VV KSST Olomouc