Vítejte na nově spuštěném webu KSST Olomouc. Předem bychom se chtěli omluvit za menší zdržení se spuštěním webu, ovšem snad vše podstatné jste během rekonstrukce stránek mohli naleznout na “náhradní” webové stránce, která visela místo původního webu. Prvních pár dní poběží ještě web v módu “testovacím” (je třeba podchytit veškeré věci  za běhu), takže prosím omluvte drobné chyby, které se mohou na webu vyskytnout. Budeme se ovšem snažit, v co nejkratší době, vše dostatečně odladit tak, aby web byl plně funkční.

Děkuji

Jakub Chalupa za VV KSST Olomouc 

Zápis ze schůze VV KSST Olomouc konané v Jeseníku dne 3. 10. 2020 naleznete ZDE.

Zápis z konference naleznete ZDE.

Usnesení z konference naleznete ZDE.

Veškeré zprávy spojené s konferencí naleznete ZDE.

Dokumenty k řízení Konference KSST Olomouc pro rok 2020:

Volební řád Konference KSST Olomouc

Jednací řád Konference KSST Olomomouc

Zprávy o činnosti jednotlivých komisí:

Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti STK

Zpráva Komise mládeže

Zpráva Trenérsko-metodické komise

Zpráva o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020

Komentář k hospodaření za rok 2019 a návrhu rozpočtu na rok 2020

Přílohy k rozpočtu

Zpráva Dozorčí rady

Zpráva o činnostech regionů

 

Zápis ze schůze VV KSST Olomouc naleznete ZDE. Doplnění Zápisu č. 3/2020 ze schůze VV KSST Olomouc – bod 4.4: 4.4. VV KSST Olomouc stanovil termín pro podání návrhů na kandidáty do VV KSST včetně návrhu na předsedu VV KSST na Konferenci KSST Olomouc, a to nejpozději do    26. června 2020 s tím, že další návrhy je poté možné doplnit na Konferenci KSST Olomouc. Ve stejném termínu, to je do 26. června 2020, se podávají návrhy na předsedu dozorčí rady a na členy dozorčí rady s tím, že i v tomto případě další návrhy je poté možné doplnit na Konferenci KSST Olomouc. Návrhy budou zaslány na emailovou adresu J. Chalupy a J. Juřeny.

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky č.215 ze dne 15.3.2020 ruší VV KSST Olomouc všechna  utkání v jeho kompetenci, to je divize a krajské přebory, s okamžitou účinností od 16.3.2020 do odvolání a to v návaznosti na další opatření Vlády ČR (pro informaci platí karanténa do 24.3.2020 do 6:00 hod.). Jenom připomínáme, že zákazy platí pro všechny turnaje, krajské přebory, Český pohár apod. Současně doporučujeme uzavřít všechny herny a podobné prostory, pokud tak již neučinily příslušní majitelé, respektive správci (obce, školy). VV KSST situaci sleduje a bude včas všechny jednoty a oddíly informovat jak dál budeme postupovat.

 

VV KSST Olomouc současně doporučuje všem RSST v působnosti KSST Olomouc přijmout neprodleně obdobná opatření.

 

 

Ing. Jiří Juřena

předseda VV KSST Olomouc