Aktualizace termínové listiny  22.01.2024

– doplnění pořadatelů krajských přeborů mládeže jednotlivců a družstev

Aktualizovaná termínová listina KSST – revize č. 2

– přehození termínu 4. KBTM a KP družstev

– doplněny termíny a pořadatelé KP jednotlivců