Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček, A. Bezděk, J.Zedníček

1. Krajské soutěže – STK

Výsledky krajských soutěží mužů byly schváleny.

Divize žen – zvolený turnajový systém soutěže nepředpokládá předehrávání zápasů. Vzhledem k tomu, že to  ale nebylo konkrétně uvedeno v Rozpisu soutěže, STK výsledky schválila. Považuje však tento postup za nekorektní vůči systému i soupeřům.  

2. KP dospělých

Výbor schválil Propozice KP, připomíná RSST termín přihlášek 31.12.2010, viz Zpravodaj č. 5.

Postup na MR:

muži, kvóta 4 – finalisté KP + 2 nominuje VV KSST

ženy, kvóta 3 –  finalistky KP + 1 nominuje VV KSST

3. Pokuty

Pro nezaplacení pokuty v termínu a zaslání dokladu o zaplacení, viz. Rozpis soutěží čl. 14, mají s okamžitou platností zastavenu závodní činnost následující oddíly:

Sokol Čechovice                 nesplnění aktivní mládeže 3×250,-                                    750,- Kč

Sokol Nový Svět                 nesplnění aktivní mládeže 4×250,-                               1 000, -Kč

Sokol Buk                             nesplnění aktivní mládeže 2×250,-                                    500,- Kč

Cidemat Hranice                  nesplnění aktivní mládeže 2×250,-                                    500,- Kč

Slavoj Bruntál                      nesplnění aktivní mládeže 2×250,-                                    500,- Kč

Sokol Velké Losiny             nesplnění aktivní mládeže  4×250,-                             1 000,- Kč  

4. Odstupné

VV KSST stanovil  za maximální výši odstupného v r. 2011 částku rovnající se 20% částky uvedené v SŘ. Týká se to přestupů v rámci kraje, hráčů uvedených nejvýše v krajském žebříčku. RSST doporučujeme stanovit výši v rámci regionů na 10%.

5. Cestovné

Výbor  stanovil v souladu se směrnicí ČAST od 1.1.2011 výši cestovného následovně:

1 hráč      4,- Kč/km

2 a více    5,- Kč/km

 

6. Komise mládeže

Změna – krajské přebory mladších žáků se budou konat 6. března 2011, pořadatel Sokol Jedlí.

Nominace na KP mládeže:

chlapci –  prvních 10 z KBTM (4 nejlepší výsledky) + RSST  nominují 2 + 2 DK

děvčata a benjamínci – start bez omezení

7. Zprávy ČAST

Před několika dny byl opět spuštěn Registr ČAST. Na rozdíl od minulého spuštění jej najdete na nové adrese a to registr.ping-pong.cz . Proti stavu, který jste znali, došlo jen k malým změnám, kterých si většina z vás možná ani nevšimne. Samozřejmě až na vzhled, ten byl upraven tak, aby zapadal do celkové koncepce webu ČAST.

Další informace najdete v článku na webu http://www.ping-pong.cz/index.php?id=1734 a dále na stránce Registru ČAST.

V příloze zasíláme tiskopis přihlášky k registraci a na hlášení přestupů a střídavých startů. Pouze tyto formuláře je možno používat, na starých nebude prováděno zaregistrování, ani schváleny přestupy nebo střídavé starty.

VV ČAST schválil prodloužení platnosti všech registrací do 15. 5. 2011. Do RP v „papírovém“ provedení se tato změna nezaznamenává, platí automaticky.

Pro hlášení přestupů a střídavých startů v zimním přestupním termínu 15. – 31.12.2010 platí ustanovení stávajícího Soutěžního řádu, nutné je použít nové formuláře – viz bod 1.2. (přestupy ČAST a stř.starty do ligy se zasílají na Se-ČAST).

 

V současné době platí Přestupní řád = kapitola 4., oddíl B Soutěžního řádu platného od 25.9.2007.

Od 15.5.2011 vstoupí platnost nový „Přestupní řád“. Protože ustanovení těchto PŘ v některých případech na sebe termínově nenavazuje, vydáváme tato přechodná ustanovení :

a/   Přestupy podané v zimním přestupním termínu 2010, které nebudou schválené pro nesouhlas

      mateřského oddílu, budou po 15.5.2011 posuzovány podle nového PŘ čl. 451.3 s tím, že lhůta na podání

      dalšího přestupu poběží od 1.1.2011.

b/   Avíza podaná podle stávajícího PŘ v termínu 1.- 31.3.2011, budou po 15.5.2011 z hlediska lhůty podle

      čl. 451.3 nového PŘ posuzovaná jako přestup podaný bez souhlasu mateřského oddílu 31.3.2011.

c/   Přestupy s návratem – termíny na ukončení „přestupu s návratem“ schválené podle stávajícího PŘ

      (návrat do 2    let) zůstávají v platnosti podle zveřejněného schválení – převádí se i do doby, až bude platit

      nový PŘ (tj.    maximálně do 30.6.2012).

VV KSST přeje všem hráčům, trenérům, rozhodčím, funkcionářům a příznivcům stolního tenisu příjemné prožití Vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2011!

 Přerov 15.12.2010                                Ing. Jaroslav Markovič                      František Kaplan

                                                                                    předseda KSST                                sekretář KSST