Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček, A. Bezděk

Hosté: předsedové RSST A. Haltmar, F. Měrka, M. Matějíček, O. Malínek

1. Konference KSST

Dne 5.5.2010 se konala ve Šternberku konference KSST za účasti  30 delegátů (78%) a 3 hostů. Za ČAST se zúčastnil pan Nikolas Endal. Byly předneseny zprávy předsedy KSST a jednotlivých komisí a schváleno zúžení výboru KSST na pět členů. Následně byl zvolen předsedou VV KSST Ing. Jaroslav Markovi, za členy výboru pak František Kaplan, Karel Kovář, Alois Ondráček a Josef Velešík. Přijaté příspěvky z diskuse byly zapracovány do schváleného Usnesení, které je přílohou tohoto Zpravodaje.

Na schůzi výboru bylo rozhodnuto o jednotlivých funkcích následovně:

Ing. Jaroslav Markovič      předseda VV

František Kaplan                 sekretář, ekonom

Karel Kovář                          předseda STK

Alois Ondráček                   předseda TMK a KM

Josef Velešík                        předseda KM

2.   Soutěže 2010/2011

Přihlášky jednotlivých družstev do krajských soutěží sezony 2010/2011 je třeba zaslat do 25.6.2010 na adresu předsedy STK p. K. Kováře. Současně přiložte kopii dokladu o zaplacení startovného, které je stejné jako v minulé sezoně tj. divize…800,- Kč, KSI…600,- Kč KSII…400,- Kč. V názvu družstva uvádějte přesné znění, pod kterým chcete být prezentováni. Na přihlášky po termínu nebude brán zřetel!!!

Stejný termín platí i pro případné žádosti o převod družstva, případně postoupení  místa v soutěži. Za každou takovou změnu se platí poplatek ve výši 1 000,- Kč, hradí oddíl, který družstvo či místo získává. Tiskopisy viz. příloha.

Výbor rozhodl o podmínečném postupu družstva Sokola Náklo z regionu Olomouc za podmínky přeměnit soutěž OPEN I s 12 účastníky od sezony 2010/2011 na Regionální přebor, splňující podmínky mistrovské soutěže dle  Soutěžního řádu. Předsedovi STK KSST budou zaslány ke kontrole kopie soupisek všech družstev RP Olomouc.

Na základě výše uvedeného a sestupu dvou družstev z III. ligy do divize sestupují:

z divize do KS I                    Sokol Kolšov , SK Přerov B

z KS I do KS II                     Slavoj Bruntál B, Sokol Jedlí, SK Přerov C

z KS II do RP                        Sokol Němčice, Sokol Šternberk, Obec Suchdol, OMYA Jeseník E, Sokol Horní Životice, Sokol Štíty

Družstva TJ Město Albrechtice a SK Přerov D odehrají v termínu 12. a 13. 6. 2010 dva zápasy o sedmé

sestupové místo. První zápas se dle losu hraje v Albrechticích, hraje se na plný počet utkání, platí soupisky z uplynulé sezony. V případě shody setů i míčků po druhém utkání,  jmenují ihned vedoucí družstev jednoho hráče k odehrání rozhodujícího zápasu.

3. Evidenční poplatky

Výbor rozhodl, i se souhlasem předsedů RSST, ponechat rozdělení Ev. poplatků na úrovni minulé sezony.

Dospělí – reg. poplatek 200,- Kč, RSST zašlou z této částky 60 na ČAST, 100 na KSST, 40 zůstává RSST

Mládež – reg. poplatek 100,- Kč, RSST zašlou z této částky 40 na KSST, 60 zůstává RSST

Ostatní (nehrající funkcionáři, rozhodčí, trenéři atd.) – poplatek 60,- Kč, zůstává RSST

4.   Platební styk

Jako každoročně připomínám nutnost uvádět při platebním styku variabilní symbol!!!

OLKS ČSTV, Komerční banka č.ú. 866658250257, kód banky 0100

Podoba variabilního symbolu:   34x yyyyyy   kde            

34………….. označení podúčtu stolního tenisu  

                                                                         x……………účel platby ( viz tabulka )

                                                               yyyyyy……………IČO oddílu (najdete v adresáři u názvu oddílu)

Tabulka účelu platby:                                       1…………..startovné

                                                                           2…………..přestup, převod – poplatek

                                                                           3…………..pokuta

                                                                           4…………..evidenční poplatek

                                                                           5…………..ostatní

5. Komise mládeže

Na podzim se uskuteční 4 kola KBTM a v prosinci i krajské přebory družstev. Uvolníme si tak přeplněné termíny v únoru a březnu. Žádáme regiony o přizpůsobení se.

6. Nabídky

Upozorňujeme oddíly na velmi zajímavé ceny kvalitních míčků zn. YASAKA (budeme s nimi hrát všechny mládežnické soutěže) a další nabídkové slevy  na www.desaka.cz .

Pro volný čas a relax vás i vašich dětí přikládám zajímavé akce v Křížové, viz. příloha a www.arcticpark.cz

Příští schůze výboru se koná dne 29. června 2010 ve 14.00 hodin v Olomouci.

Olomouc 19. 5.2010                Ing. Jaroslav Markovič                      František Kaplan

                                                                 předseda KSST                                        sekretář KSST