Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček, A. Bezděk

 

1. Krajské soutěže 2011-2012

STK uzavřela tabulky KS včetně postupů a sestupů, viz. příloha.

STK akceptuje nahlášené postupující z regionů. Vzhledem k tomu, že regiony Bruntál a Olomouc nesplnily podmínky „Rozpisu krajských soutěží 2011/2012“  čl. 17.4, vypisuje tímto STK baráž o postup do KSII.

KS IIA:

5. 5. 2012    TJ Granitol Mor. Beroun A – Sokol Náklo B

12. 5. 2012  Soklo Náklo B – TJ Granitol Mor. Beroun A

KS IIB:

5. 5. 2012    Slavoj Bruntál C – TJ Krnov B

12. 5. 2012  TJ Krnov B – Slavoj Bruntál C

Hrají 4členná družstva mužů (start žen povolen), systémem každý s každým se dvěma čtyřhrami na začátku. Utkání se hrají do zisku 10. bodu, v případě rovnosti bodů rozhoduje poměr setů případně míčků. V případě i této rovnosti rozhodne o postupujícím los.

Družstva TJ Granitol A a TJ Krnov B startují na stávající soupisky, Slavoj Bruntál C a Sokol Náklo A předloží soupisky sestavené dle SŘ ke schválení předsedovi STK panu Kovářovi do 30.4.2012! kovar.stkol@seznam.cz

Začátky utkání 10.00 hodin.

2. Krajská konference

Vzhledem ke změnám schváleným na konferenci ČAST a všem okolnostem, které s tím souvisí, rozhodl VV KSST Olomouc o změně termínu konání krajské konference, která se tak uskuteční dne 21. června 2012. Místo a vše ostatní zůstává nezměněno, materiály ke konferenci budou zúčastněným zaslány do 31.5.2012.

 

3. Krajské soutěže 2012-2013

Právo startu v krajských soutěžích 2012-2013 získávají následující družstva:

DIVIZE                                                                     KS I                       

OMYA Jeseník B                                                         Sokol Buk A

OMYA Jeseník C                                                         TTC Pramet Šumperk B

Sokol Neředín A                                                         TJ Krnov A

Sokol Neředín B                                                           OP Prostějov B

Sokol Čechovice B                                                      Sokol Bludov

Sokol  Čechovice C                                                     Sokol Jezernice

SK Přerov C                                                                   Sokol Tovačov

SK Přerov B                                                                   Slavoj Bruntál A

TJ Chropyně                                                                 Sokol Ondratice

TJ Sigma Hranice A                                                   SK Přerov D

Sokol Kolšov A                                                            OMYA Jeseník D

Sokol Šternberk A                                                      TJ Postřelmov

KS IIA                                                                              KS IIB                   

Sokol Nový Svět                                                                 TJ Krnov B nebo Slavoj Bruntál C

TJ Sigma Lutín                                                                    SVČ Rýmařov

Sokol Šternberk B                                                             TTC Pramet Šumperk C

Sokol Čechovice E                                                             Sokol Jedlí

TJ Sigma Hranice B                                                          TJ Zlaté Hory

Sokol Neředín C                                                                  Sokol Dubicko

SK Rakov                                                                               Sokol Vrbno

Sokol Čechovice D                                                             TJ ASPV ZŠ Javorník

Sokol Dolní Újezd                                                               TJ Město Albrechtice

SK Přerov E                                                                           Sokol Kolšov B

Sokol Buk B                                                                           Spartak Mikulovice A

Granitol Mor. Beroun nebo Sokol Náklo B                      Sokol Velké Losiny

S ohledem na změny v Registračním řádu, především způsob a termín placení evidenčních poplatků viz. příloha, je termín přihlášek a zaplacení startovného do krajských soutěží stanoven na 31.5.2012! Přihlášky a kopii potvrzení o zaplacení startovného zašlete na předsedu STK, kovar.stkol@seznam.cz.

Termín uzávěrky přihlášek je i konečným termínem na žádosti o převod soutěží, příp. přechod družstva!

4. Evidenční poplatky

Výbor upozorňuje na změnu termínu a způsobu placení evidenčních poplatků, viz. příloha „Registrační řád“.  V příloze „Rozbor“ naleznete, jak se tyto změny orientačně projeví v poměru RSST, KSST, ČÁST.

 

5. Zprávy ČAST

Upozornění Registrační a informační komise

Registrační komise žádá všechny svazové funkcionáře o včasné prostudování zejména novinek v Registračním řádu schváleném Konferencí ČAST. Nový způsob vybírání evidenčních poplatků bude v začátcích klást větší nároky hlavně na kolegy svazové funkcionáře, aby se nově zorientovali a případně komunikovali svoje potřeby hlavně mezi regionálními a krajskými svazy podle situací, které nastanou v oblasti financí z evidenčních poplatků.

Základní snahou je ponechat více prostředků na činnost oslabených regionálních svazů, které asi nejvíce postihují nebo postihnou změny ve struktuře ČSTV. Více prostředků snad také podpoří činnosti v těchto svazech.

Do uvedení v platnost těchto předpisů bude upraven i Registr ČAST, s patřičnou návazností do STISu. Zároveň důrazně doporučujeme všem KSST posunout přihlášky do jejich soutěží na mnohem dřívější termín než byly doposud zvyklé. Vzhledem k nově vzniklým termínům placení evidenčních poplatků je zapotřebí co nejdříve„vygenerovat“ strukturu soutěží na příští rok v Registru a také ji „obsadit“ družstvy jednotlivých oddílů, aby evidenční seznamy z oddílů „propadaly“ ke správným správcům Registru ČAST.  Systém sice bude dynamicky reagovat na vložené změny, ale mohlo by docházet ke zbytečnému množství dodatečných převodů peněz, které má tento nový způsob naopak odstranit.

Do 15.5. najdete všichni na stránkách Registru ČAST stručný návod nebo kalendář pro nově zavedené termíny jak poplatcích , tak v přestupech.

Vhodný termín pro přihlášky do krajských soutěží je do 10.6. Termín pro přihlášky do regionálních soutěží nebude pro Registr ČAST rozhodující.

Dodržení termínů je důležité pro platnost hráčských registrací, které budou nyní konečně platit v termínech tak jak bylo původně zamýšleno, t.j. od 1.7. do 30.6. v každé sezóně.

Předpokládáme, že nás již nepřekvapí žádná zásadní nefunkčnost v naší oblasti a předpis se opět na delší dobu ustálí v této podobě, tak aby se opět mohl zažít a sloužil co nejlépe.

Pro vaše případné dotazy je tu adresa registracnikomise@ping-pong.cz

Stanislav Dolejší, předseda RIK

 

Přihlášky do 1.- 3.ligy mužů, 1.- 2.ligy žen

V návaznosti na nový Registrační řád, který byl schválen na Konferenci ČAST 15.4.2012, upozorňuji na nové termíny úhrady registračních poplatků – do 15.6.,  i oddíly s družstvy v nejnižších soutěžích, vč. administrativního zpracování oddílovými správci v registru (informace RK byla i ve Zprávách č.39).

Odvod těchto plateb (regionálnímu svazu, krajskému svazu, ČAST) je závislý na stupni soutěže, kterou bude

družstvo v nové sezóně hrát, tj. i na přihláškách do nového ročníku soutěží.

Přihlášky do soutěží je potřeba shromažďovat sestupně. O extralize, nižších ligách i krajských soutěžích musí být jasno před 15.6.2012.

Upozorňuji proto již nyní, že termín na přihlášky do 1.- 3.ligy mužů a 1.- 2.ligy žen bude do 10.6.2012.

Termín uzávěrky přihlášek je i konečným termínem na žádosti o převod soutěží, příp. přechod družstva

ČAST, Drozda Václav

6. Vyúčtování KSST

Veškeré pohledávky oddílů vůči KSST (pořadatelství krajských turnajů, cestovné na MČR) je třeba zaslat sekretáři KSST do 31.5.2012, na pozdější faktury nebude brán zřetel.

Olomouc 24.4.2012                                                                                                            VV KSST Olomouc