Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan,  A. Bezděk

Omluveni: A. Ondráček

 

1. Krajské soutěže 2011-2012

Konečné výsledky krajských soutěží 2011/2012  byly schváleny.

RSST nahlásí vítěze či postupující do KSII sekretáři KSST do 22.4.2012, včetně kontaktních adres.

Případné baráže dle „Rozpisu soutěží 2011/2012“ se uskuteční 5. a 12.5.2012. Následně budou zveřejněna všechna družstva s právem účasti v jednotlivých soutěžích.

VV KSST projednal odvolání oddílu TJ Sokol Šternberk proti udělené pokutě, po pečlivém zvážení obou  námitek uvedených v odvolání rozhodl odvolání vyhovět a pokutu zrušil.

2. Konference ČAST

Dne 15.4.2012 se koná v Praze konference ČAST, účastí na konferenci za KSST Olomouc byl pověřen předseda RK pan Alois Bezděk.

3. Konference KSST Olomouc

VV KSST Olomouc svolává tímto krajskou konferenci na den 15. května 2012 v 16.00 hodin. Konference se bude konat v Zábřehu, „Kuchyň a jídelna Severka“, Severovýchod 25.

Klíč pro počty delegátů s hlasem rozhodujícím byl výborem stanoven následovně:

VV KSST    5

Divize mužů a vyšší     11

TTC Olomouc,Neředín,Přerov,Jeseník,Čechovice,Šternberk,Kolšov,Hranice,Prostějov,Buk, Šumperk

Divize žen     4

Krčmaň,DDM Olomouc,Dlouhomilov,Náklo

RSST Jeseník    1

RSST Bruntál     1

RSST Olomouc    1

RSST Prostějov    2

RSST Šumperk    3

RSST Přerov     3

CELKEM    31

VV KSST tímto akceptoval připomínku RSST Šumperk z minulé konference co se týká zastoupení regionů dle počtu registrovaných dospělých hráčů, a to počtem do 100, do 200, nad 200, z REGISTRU ke dni 31.12.2011.

Veškeré materiály ke konferenci budou delegovaným subjektům zaslány do konce dubna.

Vzhledem k tomu, že většina výboru je rozhodnuta ze svých funkcí předčasně na konferenci odstoupit, bude tato konference dle „Stanov ČAST“ volební.

Volen bude samostatně předseda a následně další 4 členové výboru. Vyzýváme jednotlivé RSST k výběru a návrhu kandidátů, návrhy zašlete předsedovi VV KSST do 10.5.2012! Podmínkou je písemný souhlas kandidátů a zastoupení 4 regionů ve výboru.

4. Evidenční poplatky

Vyjádření ke zjištěným rozdílům případně doplatky, viz. Zpravodaj č.6, nezaslal RSST Olomouc, bude postupováno v souladu se Stanovami ČAST  a SŘ.

5. Komise mládeže

Žádáme jednotlivé RSST o zaslání výsledků RP a  R-TOP mládeže k zapracování do tabulek KBTM, které budou podkladem pro sestavení krajských žebříčků. Zašlete předsedovi KM a sekretáři KSST.

Příští schůze výboru se koná dne 15. května 2012 ve 14.00 hodin v Zábřehu.

Olomouc 3.4.2012                                                                                                              VV KSST Olomouc