Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček,  A. Bezděk

1. Krajské soutěže 2011-2012

Soupisky všech družstev potvrzeny, soutěže mohou začít, přejeme všem hodně úspěchů!

V „Rozlosování soutěží“ bylo nutno provést některé změny v začátcích zápasů, týká se to družstev Sokola Neředín „A“ v divizi, Sokola Neředín „C“ v KSI. a Prametu Šumperk „ B“ a „C“ v KSII.B, viz. příloha.

V Registru lze cvičně sestavit Soupisku, příprava na příští sezonu.

2. Právní subjektivita KSST

O obnovení právní subjektivity KSST a další případné spolupráci s ČSTV bude rozhodnuto po listopadové valné hromadě ČSTV.

3.  Komise mládeže

Krajské mládežnické soutěže – pravidla pro sezonu 2011/2012

a) na prvních třech KBTM nasazovat dle nasazovacích žebříčků, viz. příloha, na dalších dle aktuálních bodů

b) na základě přání vedoucích umožnit start NMLŽ  ve vyšší kategorii dochází ke sloučení kategorie benjamínků a ml. žáků na KBTM, samostatně budou uspořádány KP a TOP benjamínků.

c) umožnit starty ve vyšších kategoriích dle SŘ, s omezením do počtu 32, a to dle žebříčkového postavení

d) na KBTM dochází u chlapců ke změně pořadí kategorií v pořadí:  mladší žáci – starší žáci – dorostenci

e) do celkového počtu bodů KBTM budou započítány výsledky regionálních soutěží TOP a RP, pouze však pro účely sestavení KŽ.  

f) bodování a podmínky nominací na KP a MR:

                KBTM                   KP          RP                          TOP kr.                  TOP       

1.             15                            20            10            1.             20                           10              

2.             12                           16            8              2.             18                             9                

3-4.         10                           13            6              3.             16                             8                 

5-8.           8                           10            4              4.             15                             7                    

9-16.         6                             8            2              5.             14                             6                

skup.        2                             4            1              6.             13                             5              

                                                                          -12.                7            -12.           1

Nominace – KP:    chlapci – 1-10. z KBTM +  po 2 z regionů + 2 DK   celkem 24

                               dívky bez omezení počtu

dle počtů startujících v jednotlivých kategoriích na KBTM může být „Rozpisem soutěže“ upraveno

Nominace TOP:    chlapci – 1-12 z KBTM

                               dívky –    1-10 z KBTM

Nominace – MR:   chlapci – vítěz KP + další s nejvyšším počtem bodů KBTM(4)+KP+TOP

                               dívky – hráčka s nejvyšším počtem bodů KBTM(4)+KP+TOP

                               v případě přímého postupu hráče(ky) na MR bude nominován další dle získaných bodů

KM zpracuje do příští schůze vyhodnocení povinnosti mít aktivní mládež za sezonu 2010/2011.  RSST zašlou předsedovi KM do 15.10.2011 případné starty mládeže v regionálních soutěžích minulé sezony, týká se družstev, která hrála divizi a KSI.

4. Divize žen

Zájemci o start v divizi žen 2011/2012 zašlou přihlášky sekretáři KSST do 30.9.2011.  Systém soutěže bude zvolen dle počtu přihlášených družstev.

Příští schůze výboru se koná dne 2. listopadu 2011 ve 14.00 hodin v Olomouci.

Olomouc 13.9.2011                                                                           VV KSST Olomouc