KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU OLOMOUC

pořádá

1. turnaj KBTM ve stolním tenisu 2011/2012

 

Místo konání :  Přerov 

Termín : neděle 2. října 2011

 

Všeobecná a technická ustanovení

 

Pořadatel: Krajský svaz stolního tenisu Olomouc

Datum: neděle 2.října 2011

Místo: herna stolního tenisu Dr. Petřivalského 1, Přerov

Ředitel turnaje : Karel Kovář

Hlavní pořadatel : Ing. Svatopluk Maděrka

Vrchní rozhodčí : Petr Gerhát

Zástupce vrch. rozhodčího: Ing. Svatopluk Maděrka

Zdravotník : Marcela Boháčová

Komisař : František Kaplan  ( náhradník Jaroslav Zedníček)

Časový pořad turnaje:        

            CHLAPCI           ml.ž.     prezentace do    8:45    zahájení   9:00

                                        st. ž.      prezentace do  10:45    zahájení 11:00

                                        dorost    prezentace do  12:45    zahájení 13:00

            DĚVČATA                       prezentace  do   8:45    zahájení   9.00 

Systém : kombinovaný s nasazením

  1. Stupeň ve skupinách po 4 ( postupují první dva hráči)
  2. Stupeň KO

Hraje se na 3 vítězné sady

Start ve vyšších kategoriích povolen dle SŘ, doplnit pouze do počtu 32, a to dle žebříčkového postavení

Výhrada: v případě nepředpokládaného počtu účastníků si pořadatel vyhrazuje změnu systému soutěže

Nasazování hráčů: na prvních třech turnajích KBTM sezóny 2011/2012 nasazování dle nasazovacího žebříčku a od 4. turnaje KBTM sezóny 2011/2012 dle aktuálního pořadí  v KBTM

Námitky: podávají se dle SŘ vrchnímu rozhodčímu

Startovné:  pro registrované hráče, se zaplaceným  evidenčním poplatkem zdarma. Pro ostatní hráče, kteří nezaplatili  evidenční poplatek, činí startovné 100,- Kč, výjimka možná u benjamínků. Bude kontrolováno!

Předpis: hraje se dle Pravidel stolního tenisu, SŘ a tohoto Rozpisu

Míčky:  YASAKA *** 40mm

Počet stolů : hraje se na 7 stolech

Rozhodčí: vždy poražený z předchozího zápasu

Ceny: první tři hráči v každé kategorii získávají diplom 

Občerstvení: zajištěno v místě konání turnaje

 

Případné dotazy : e-mail josef. velesik@navratilpv.cz 

Za KSST a komisi mládeže srdečně zvou pořadatelé!!!

 SPORTU ZDAR, STOLNÍMU TENISU ZVLÁŠŤ!