Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček,  A. Bezděk

1. Krajské soutěže 2011-2012

VV KSST schválil na základě ankety „Rozpis soutěží 2011/2012“, „Rozlosování soutěží 2011/2012“ a „Termínovou listinu 2011/2012“, ve které může dojít k případné změně pořadatele. Vše v příloze.   

2. Anketa

1. mládež;  pořádání mládežnických soutěží v sobotu nebo v neděli

2. dospělí; divize, KS I. – hrát do zisku 10. bodu se dvěma čtyřhrami nebo 9. bodu s jednou čtyřhrou

                  KS II. – plný počet 18 zápasů nebo 17 zápasů s jednou čtyřhro

Osloveno bylo 33 oddílů krajských soutěží, ankety se celkem zúčastnilo 14 oddílů tj. 42,4%.

Ad 1). vyjádření 7 oddílů tj. 21% – 4  x sobota, 3 x neděle

Ad 2). vyjádření divize a KSI 11 oddílů tj. 33,3%                      vyjádření KSII 9 oddílů tj.  27,2%

                 z toho do zisku 10. bodu – 8                                             z toho plný počet 18 bodů  – 7

                            do zisku   9. bodu – 2                                                           do zisku 17. bodu – 1

                            do zisku 17. bodu – 1                                                           do zisku 10. bodu – 1

3. Školení rozhodčích  

Připomínáme, že školení rozhodčích a seminář pro stávající rozhodčí licence „C“ proběhne ve dvou termínech, a to 17.9.2011 ve Zlatých Horách – herna stolního tenisu a 24.9.2011 v herně SK Přerov. Poplatky dle Směrnice ČAST č. 2/2010, tj. 200,- Kč noví rozhodčí a rozhodčí s prošlou licencí, plus fotku a 20,- Kč za průkazku.  Vzhledem k tomu, že v loňském roce se školení nekonalo, rozhodčí, kterým prošla platnost licence „C“ v roce 2010 poplatek za prošlou licenci neplatí!

4. RSST Olomouc

Dne 20.7.2011 se konala konference RSST Olomouc, dočasně řízeného VV KSST. Účast delegátů byla velmi nízká. Byl zvolen staronový výbor RSST, který tímto dnem převzal řízení RSST. VV KSST nebude iniciovat zpochybnění výsledků voleb, doporučuje však v co nejkratším termínu provést adekvátní potvrzení výsledku včetně provedení dalších povinných bodů konference, jak je uvedeno v Usnesení a Zápisu z konference. Rovněž bude pečlivě sledována součinnost konání RSST se Stanovami ČAST a SŘ.  

Příští schůze výboru se koná dne 6. září 2011 ve 14.00 hodin v Olomouci.

Olomouc 2.8.2011                                                                             VV KSST Olomouc