Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček,

Omluveni: A. Bezděk

1. Krajské soutěže 2011-2012

 STK odsouhlasila žádosti o postoupení místa v soutěži mezi družstvy Sokol Velké Losiny – Sokol Jedlí, Sokol Čechovice D – Sokol Němčice B, OMYA Jeseník D – Sokol Náklo B. Sestupující družstvo z III. ligy OMYA Jeseník B se přihlásilo do KSI., na uvolněné místo v divizi postoupilo z druhého místa KS I. družstvo Sokola Kolšov A. Družstvo Sokola Nový svět se přihlásilo do KSII., na uvolněné místo v KSI. postoupilo vítězné družstvo z kvalifikace Sokol Neředín C. Na základě těchto schválených přesunů je předpokládané složení jednotlivých krajských soutěží následující:

DIVIZE                OMYA Jeseník B                             KS I                    TJ Chropyně

                            Sokol Kolšov A                                                            Sokol Jedlí

                            Sokol Neředín A                                                           TJ Krnov A

                            Sokol Neředín B                                                           SK Rakov

                        Sokol Čechovice B                                                       Sokol Bludov                               

                            Sokol  Čechovice C                                                      Sokol Lipník

                            SK Přerov A                                                                 Sokol Neředín C

                            SK Přerov B                                                                 Slavoj Bruntál A

                            Sokol Buk A                                                                 Sokol Ondratice

                            TJ Sigma Hranice A                                                     SK Přerov C                              

                            OP Prostějov B                                                             OMYA Jeseník C

                            Sokol Šternberk A                                                        TJ Postřelmov

KS IIA                 Sokol Nový Svět                             KS IIB                 TJ Krnov B

                            TJ Sigma Lutín                                                             SVČ Rýmařov

                            Sokol Šternberk B                                                        TTC Pramet Šumperk C

                            Sokol Kojetín                                                               TTC Pramet Šumperk B

                            TJ Sigma Hranice B                                                     OMYA Jeseník D                         

                            Sokol Náklo                                                                  Sokol Dubicko

                            Sokol Tovačov                                                              Sokol Vrbno

                            Sokol Čechovice D                                                       TJ ASPV ZŠ Javorník

                            Sokol Němčice                                                              TJ Město Albrechtice

                            SK Přerov D                                                                  Slavoj Bruntál B           

                            Sokol Buk B                                                                  Spartak Mikulovice A

                            Granitol Mor. Beroun                                                    Sokol Velké Losiny

V příloze přikládám „Přihlášku do soutěží“ s opravenou mailovou adresou na předsedu STK  

pana K. Kováře, termín pro zaslání se touto změnou posouvá na 10.7.2011.

2. Krajská konference

Dne 15.6.2011 se ve Šternberku konala krajská konference, účast 76%. Jako host byl přítomen člen VV ČAST pan Nikolas Endal. Po zahájení a procedurálních procesech byly předneseny zprávy STK, KM, KTM a KR, přednesena byla i zpráva o hospodaření za r. 2010 a návrh rozpočtu na r. 2011.

Z diskusních příspěvků vyjímáme:

Za RSST Šumperk pan Dražný

a) kritika systému regionálních soutěží Bruntál, Olomouc – výbor se tímto bude zabývat i když stávající systém není v rozporu se SŘ

b) evidenční poplatky – viz samostatný bod Zápisu č. 1

c) snižování počtu zápasů – viz bod Anketa

d) změna na počty delegátů  na KK – klíč delegátů krajské konference je dán Stanovami ČAST, výbor zváží navýšení za RSST. 

Za RSST Jeseník pan Matějíček

a) návrh na hraní zápasů mezi termíny ligy – návrh byl hlasováním zamítnut

Za Sokol Neředín pan Juřena

a) návrh na odvolání VV KSST – tento návrh sám navrhovatel později stáhl

b) návrh na plošné rozdělení mimořádné dotace od ČAST  na jednotlivé regiony –  návrh byl hlasováním zamítnut, dotace bude rozdělena dle protinávrhu, tedy v poměru částek jednotlivých smluv o součinnosti svazů ST s ČSTV.

c) návrh na změnu RŘ v rozdělení evidenčních poplatků – zapracováno do usnesení, VV KSST s takto předloženým návrhem 10% ČAST, 10% KSST, 80% RSST zásadně nesouhlasí

K celkovému vystoupení pana Juřeny a také výzvě A. Kadlčákové se VV KSST vyjádřil v Prohlášení, které je přílohou tohoto Zpravodaje.

Na závěr bylo schváleno Usnesení, které je přílohou tohoto Zápisu.

3. Anketa

Na základě usnesení krajské konference výbor vyhlašuje pro všechny oddíly následující anketu:

1. mládež;  pořádání mládežnických soutěží v sobotu nebo v neděli

Kalendář v lednu-dubnu je velmi nabitý, nedělní termín někde koliduje s reg. soutěžemi dospělých.

2. dospělí; divize, KS I. – hrát do zisku 10. bodu se dvěma čtyřhrami nebo 9. bodu s jednou čtyřhrou

                  KS II. – plný počet 18 zápasů nebo 17 zápasů s jednou čtyřhrou

Stále hledáme způsob, jak zamezit pokračující invazi psaní výsledků bez odehrání zápasů. V úvahu přichází v divizi a KSI i povinnost zasílat s výsledkem také fotku nástupu družstev.

Svá vyjádření prosím zasílejte předsedovi STK, s kopií všem členům výboru, do 15.7.2011! Nezbavujte se možnosti spolurozhodování, následná kritika je pak již zbytečná.

3. Dotace na součinnost s ČSTV

Žádáme jednotlivé VV RSST o zaslání kopií „Smluv o součinnosti RSST a RS ČSTV“ sekretáři KSST, na základě poměru těchto částek bude rozdělena dotace ČAST.

4. Soupisky

Soupisky družstev, potvrzené oddíly, zašlete ke kontrole a odsouhlasení předsedovi STK mailem do 31.8.2011.

Používejte pouze tiskopis z přílohy!

5. Evidenční poplatky

Na základě požadavku regionů výbor přehodnotil své rozhodnutí a pověřuje tímto jednotlivé VV RSST výběrem evidenčních poplatků. Poplatky musí oddíly odvést na RSST dle RŘ do 31.7.2011, ve stejném termínu musí oddíly zaslat i evidenční seznamy. Poměrnou část na KSST a ČAST odvedou regiony nejpozději do 15.9.2011. Pro  nadcházející sezonu stanovil VV KSST rozdělení částky za dospělé mezi kraj a region v poměru 70/70.

6.   Platební styk na KSST

OLKS ČSTV, Komerční banka č.ú. 866658250257, kód banky 0100

Podoba variabilního symbolu:   34x yyyyyy   kde            

34………….. označení podúčtu stolního tenisu  

   x……………účel platby ( viz tabulka )

   yyyyyy……………IČO oddílu (najdete v adresáři u názvu oddílu)

Tabulka účelu platby:                                           

                                                                           1…………..startovné

                                                                           2…………..přestup, převod – poplatek

                                                                           3…………..pokuta

                                                                           4…………..evidenční poplatek

                                                                           5…………..ostatní

Připomínám nutnost uvádět při platebním styku variabilní symbol!!!

 

7. Školení rozhodčích  

Školení rozhodčích a seminář pro stávající rozhodčí licence „C“ proběhne ve dvou termínech, a to 17.9.2011 ve Zlatých Horách – herna stolního tenisu a 24.9.2011 v herně SK Přerov. Poplatky dle Směrnice ČAST č. 2/2010 plus fotku a 20,- Kč za průkazku.

VV KSST jmenoval lektory pana Aloise Bezděka a pana Aloise Ondráčka, držitele licence „A“.

Příští schůze výboru se koná dne 6. září 2011 ve 14.00 hodin v Olomouci.

Olomouci 21.6.2011                                            Ing. Jaroslav Markovič                      František Kaplan

                                                                                  předseda KSST                               sekretář KSST