TJ Agrotec Hustopeče, oddíl stolního tenisu pořádá

za finanční podpory Jihomoravského kraje


VELKOU CENU MĚSTA HUSTOPEČÍ


ve stolním tenisu


Bodovací turnaj staršího žactva

Bodovací turnaj dorostu


24. – 25. 11. 2012


Sportovní hala TJ AGROTEC HUSTOPEČE – Šafaříkova ulice 22

TJ Agrotec Hustopeče pořádá turnaj

ve stolním tenisu

VELKÁ CENA MĚSTA HUSTOPEČÍ“

Turnaj staršího žactva, dorostu kategorie A*

A.Všeobecná ustanovení

1. Pořadatel: TJ Agrotec Hustopeče – oddíl stolního tenisu

2. Datum: sobota 24. 11. 2012 – dorost

neděle 25. 11. 2012 – starší žactvo

3. Místo: Sportovní hala TJ Agrotec Hustopeče – ulice Šafaříkova, 22

  • po sjezdu z dálnice D2 Brno – Bratislava vyjeďte z kruhového objezdu 3. sjezdem a po cca 500 m odbočte vlevo.

4. Ředitelství soutěže: ředitel – Ing. Jan Matlach

zástupce ředitele – Petr Hoferik

vrchní rozhodčí – Ing. Václav Šafařík

zástupce vrchního rozhodčího – Ing. Jan Šafařík

– Václav Šafařík ml.

– Sandra Šafaříková

hlavní pořadatel: – Zdeněk Klenec

lékařská služba – LSPP Městská nemocnice Hustopeče (vzdálenost cca 300 m od Sportovní haly)

technické zabezpečení – členové oddílu st. tenisu TJ Agrotec

5. Přihlášky: Jmenovité přihlášky do dvouher zašlou oddíly nejpozději do středy 21.11. 2012 výhradně na mail. adresu Ing. Václava Šafaříka, tj. renvodin@renvodin.cz (pověřen výhradně prezentací startujících, nezasílat požadavky na ubytování). U přihlášek došlých po termínu bude pořadatel vybírat vklad ve výši 200 %.

6. Vklady: starší žactvo: 200,- Kč na den a jednoho hráče/hráčku

dorost: 200,- Kč na den a jednoho hráče/hráčku

7. Losování: dorost : v pátek 23. 11. 2012 v klubovně sportovní haly

starší žactvo: v sobotu 24. 11. 2012 v klubovně sportovní haly

Zahájení losování: dle časového pořadu

8. Informace: Ing. Jan Matlach, 693 01 Kurdějov 146,

TZ – 519 440 212, M – 606 638 290

email: jan.matlach@signumcz.com

9. Ubytování: Zajistí pořadatel, pouze na základě písemné objednávky, odeslané na email jan.matlach@signumcz.com (nezasílat požadavky na prezentaci)

Ubytování je možno zajistit:

– ubytovna SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1, Hustopeče, jednoduchý typ ubytování – cena 250,- Kč/osoba, kapacita 48 lůžek

poznámka: UBYTOVÁNÍ NA SOU JE MOŽNÉ POUZE V PÁTEK

– hotel Formanka u sportovní haly – cena 450,- Kč/osoba včetně snídaně a ostatní hotely a penziony v Hustopečích

10. Občerstvení: Bufet ve sportovní hale (výhradně nekuřácký prostor).

  1. Technická ustanovení:

11. Systém soutěží: Hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu stolního tenisu, ustanovení tohoto rozpisu a metodického pokynu

KM ČAST 2012 – 2013. Turnaj bude odehrán na 20 stolech ve dvou sálech, vzájemně propojených.

Hraje se míčky Double Happiness*** bílé 40 mm.

Stoly JOOLA 3000 SC modré

12. Soutěžní disciplíny: I. dvouhra dorostenců a dvouhra dorostenek

  1. čtyřhra dorostenců a čtyřhra dorostenek
  2. útěcha dorostenců a útěcha dorostenek
  3. dvouhra starších žáků a dvouhra starších žákyň
  4. čtyřhra starších žáků a čtyřhra starších žákyň
  5. útěcha starších žáků a útěcha starších žákyň

13. Podmínky účasti: Turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči – občané ČR, včetně hráčů,

kteří startují se souhlasem ČAST v zahraničí.

14. Rozhodčí: Rozhodčí k jednotlivým zápasům určí vrchní rozhodčí, nebo jeho

zástupci.

15. Časový pořad: pátek 23. 11. 12 18.00 – 21.00 hod. – možnost ubytování

20.30 – 21.45 hod. – možnost tréninku

18.00 – 20.00 hod. – prezentace

19.00 hod. – losování

sobota 24. 11.12 7.45 – 8.30 hod. – prezentace

9.00 hod. – slavnostní zahájení

9.15 hod. – zahájení soutěží

18.00 – 21.00 hod. – možnost ubytování

18.00 – 20.00 hod. – prezentace

19.00 hod. – losování

neděle 25. 11.12 7.45 – 8.30 hod. – prezentace

9.00 hod. – slavnostní zahájení

9.15 hod. – zahájení soutěží

Podrobnější časový plán bude zpracován s ohledem na skutečný počet přihlášených.

16. Ceny: Hráči umístění na 1.- 3. místě ve dvouhrách obdrží poháry a

diplomy, hráči umístění na 1.- 3. místě ve čtyřhrách a soutěži

útěchy na 1.- 2. místě obdrží medaile a diplom.

Turnaj mládeže byl schválen jako bodovací turnaj staršího žactva a dorostu kategorie A*

Tento rozpis turnaje byl schválený KM ČAST dne 5.11.2012.

V Hustopečích, dne 09.10. 2012

Ing. Jan Matlach
předseda oddílu stolního tenisu

TJ Agrotec Hustopeče

UPOZORNĚNÍ – VSTUP DO HRACÍCH PROSTOR VE SPORTOVNÍ
HALE JE PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY MOŽNÝ POUZE VE SPORTOVNÍ OBUVI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!