Česká asociace stolního tenisu

pořádá

FINÁLE ČESKÉHO POHÁRU DRUŽSTEV


MUŽŮ A ŽEN


22. ročník

1. Pořadatel : Z pověření VV ČAST Městský sportovní klub Břeclav.

2. Místo : Sportovní hala, Mikulovská 997, Valtice www.sporthala.eu

(při příjezdu od Břeclavi pokračovat směr Mikulov, hala po pravé straně při výjezdu z Valtic)

3. Termín : Sobota 8.12.2012.

4. Účastníci : Muži : Postupující družstva z 5.kola dlouhodobé části 2.stupně.

Ženy : Nasazená družstva MSK ČP Břeclav Gumotex a SK Frýdlant n.O. a

2 postupující družstva z 2.kola.

5. Činovníci : Ředitel soutěže Káňa Štěpán

vrchní rozhodčí deleguje KR ČAST

hlavní pořadatel Ing. Ratajský Vít (tel.603 831 177).

Rozhodčí ke stolům deleguje KR ČAST.

Pořadatelskou a zdravotní službu zajišťuje oddíl stolního tenisu MSK Břeclav.

6. Úhrada : Družstva startují na vlastní náklady.

7. Ubytování : Družstva si mohou objednat ubytování (na vlastní náklady) do 30.11.2012 na adrese

linda.ivanova@mskbreclav.cz, (tel. 603 831 177).

Penziony Valtice od 400 Kč/osoba

Penzion Gracie, Břeclav (10 minut) 400 Kč/osoba

Hotel Celnice ****, Břeclav (15 minut) 600 Kč/osoba

8. Stravování : V místě konání je zajištěn prodej občerstvení, stravování možné v okolních restauracích.

9. Předpis : Hraje se podle Pravidel ST, Soutěžního řádu ST a rozpisů 22. ročníku ČP.

Míčky zn. Joola Super*** (bílé), stoly zn. Stiga (modré).

10. Systém : Systém soutěže

a/ semifinále 4 družstva vylučovacím systémem,

b/ finále utkání o 1. místo (vítězná družstva ze semifinále)

utkání o 3. místo (poražená družstva ze semifinále).

Systém utkání

Tříčlenná družstva, utkání podle Soutěžního řádu čl.318.01 – bez čtyřhry (zápasy č.2-10).

Utkání končí dosažením 5. bodu jedním z družstev.

Střídání hráčů je možné podle SŘ (po 1. sérii dvouher).

11. Losování : Losování semifinále žen bude provedeno v 8.30 hod, semifinále mužů v 10.30 hod.

Nasazena budou dvě družstva podle umístění v ligové soutěži 2011/12.

12. Čas.pořad : 9,00 hod. semifinále žen

11,00 hod. slavnostní nástup, semifinále mužů

15.00 hod. finále žen + utkání o 3. místo žen

17.00 hod. finále mužů + utkání o 3. místo mužů.

13. Upozornění : Družstva (podle bodu 4 tohoto rozpisu) jsou povinna zúčastnit se soutěže, odehrát všechna

určená utkání podle bodu 10 (v jednotných dresech), zúčastnit se slavnostního zahájení a

vyhlášení výsledků, dodržet všechna ustanovení Soutěžního řádu.

Případné nedodržení by bylo trestáno podle Soutěžního řádu čl. 704 – stejně jako při

mistrovské soutěži.

14. Právo vítězů : Vítězná družstva získávají právo startu v P-ETTU 2013/14.

15. Ceny : Vítězná družstva získají do držení putovní pohár. Trvale jej získá družstvo, které zvítězí

3x po sobě nebo 5x celkem.

Dále získávají poháry družstva na 1. – 3. místě v soutěži mužů i žen – s vyznačením

soutěže, ročníku a kategorie + věcné ceny.

16. Schválení : Rozpis finále schválen VV ČAST dne 7.11.2012.

V Praze 7.11.2012

Petr Bohumský

místopředseda ČAST