Vážení delegáti Krajské konference KSST Olomouc, v příloze zasílám informace týkající se financování KSST v roce 2018, které jsou diametrálně odlišné od minulých období. Způsob financování nebude formou dotací, ale všechny KSST musí připravit tzv. projekty (viz přiložená metodika) a předložit na ČAST do 15.5.2018 s případnou korekcí do 31.10.2018. Pokyny a metodiku včetně návrhu smlouvy jsme obdrželi včera, to je 2.5.2018, ale jak jsem psal výše, návrhy musíme předložit do 15.5.2018. Vzhledem k výše uvedenému musí VV KSST zpracovat návrhy projektů – budeme to dělat s nejlepším vědomím priorit našeho KSST a tyto zašleme na ČAST a Vám na vědomí k případným připomínkám, ale jak jsem psal, je tam možná korekce do 31.10.2018. Samozřejmě to probereme na naší konferenci 6.6.2018, ale momentálně pracujeme pod velkým časovým tlakem.

 

Jiří Juřena, předseda VV KSST Olomouc

 

Příloha č. 1 – Tabulka plnění rozpočtu

Příloha č. 2 – Metodika

Příloha č. 3 – Dohoda