Pozvánku na Konferenci KSST Olomouc naleznete ZDE.

Dále níže naleznete další dokumenty ke konferenci (jednací řád, program a zprávy z jednotlivých úseků) – bude průběžně aktualizováno.

 

Níže naleznete k náhledu program konference KSST Olomouc, jednací řád, zprávy o činnosti z jednotlivých úseků či zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021. Jednotlivé zprávy budou postupně doplňovány.

Program konference

Jednací řád Konference KSST Olomouc

Zpráva předsedy VV KSST

Zpráva komise mládeže

Zpráva o činnostech regionu

Zpráva Trenérsko-metodické komise

Zpráva STK

Rozpočet na rok 2020, plnění rozpočtu za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021

Komentář k rozpočtu – viz výše

Zpráva dozorčí rady – upravená verze

Projekt na podporu mládeže v kraji pro rok 2021

Stanovy – úprava bodu 16.2. (v textu červeně)

Od zítřejšího dne, tj. od 18. 8. 2020 budou webové stránky v provizorním módu. K dispozici bude pouze úvodní stránka, kde budou k dispozici veškeré důležité informace, ostatní stránky/funkce webu budou do 7. 9. 2020 neaktivní z důvodu přechodu na nové webové stránky.

Zápis z konference naleznete ZDE.

Usnesení z konference naleznete ZDE.

Veškeré zprávy spojené s konferencí naleznete ZDE.

KST Olomouc pořádá v Olomouci, v OMEZE centru sportu a zdraví, v  termínu 28. – 30. července 2022 mezinárodní turnaj mládeže kategorií U11+U13+U15. Startovné pro české hráče 600,- Kč za všechny disciplíny, tj. družstva, dvouhra, čtyřhra.

Před turnajem od 25. července 2022 probíhá na stejném místě mezinárodní kemp, na kterém jsou poslední volná místa. Cena kempu 2.500,- Kč.

Více informac pod odkazem https://kstolomouc.cz/czech-u11-u13-open-international-camp/,  případně v letáku.

 

Dovoluji si oslovit oddíly, které mají zájem uspořádat krajské bodovací turnaje mládeže (KBTM) pro sezónu 2022/2023, aby zaslaly svoje nabídky do 26. června 2022 na mail: pprazdny@centrum.cz.

Podmínkou pro pořadatele je zajištění hlavního rozhodčího, věcných cen pro umístěné hráče,  občerstvení a případně splnění epidemiologických podmínek platných v době konání akce.

Do nabídky uveďte:
– počet stolů v herně
– vhodný termín pro upořádání (sobota/neděle)
– informaci o možnosti zda je možno uspořádat jedno nebo dvoudenní akci
– očekávaný příspěvek ze strany KSST Olomouc

Možné termíny konání KBTM pro 1. polovinu sezóny jsou:
24. 9. 2022
8. 10. 2022
5. 11. 2022
3. 12. 2022

Na základě nabídek budou vybráni pořadatelé 2 až 3 bodovacích turnajů.

Pavel Prázdný

KST Olomouc pořádá během letních prázdnin kemp stolního tenisu.

Bližší informace v letáku.