Pozvánku na Konferenci KSST Olomouc si můžete prohlédnout ZDE změna termínu na 16. 7. 2024.

Program Konference KSST Olomouc naleznete ZDE.

Návrh jednacího řádu je k dispozicic ZDE.

Volební řád je k dispozici ZDE.

Zprávy o činnosti STK a KR jsou k dispozici ZDE.

 

Další podklady ke Konferenci KSST Olomouc budou průběžně doplňovány.

Pozvánku na Konferenci KSST Olomouc naleznete ZDE.

Další materiály spojené s Konferencí KSST Olomouc naleznete níže (budou postupně doplňovány):

Pozvánku na Konferenci KSST Olomouc naleznete ZDE.

Dále níže naleznete další dokumenty ke konferenci (jednací řád, program a zprávy z jednotlivých úseků) – bude průběžně aktualizováno.

 

 

Poznámky:

  1. Plnění rozpočtu za rok 2021, řádek 7. Odměny:  Juřena 16 tis. Kč, Prázdný 15 tis. Kč, Beneš 15 tis. Kč, Altman 14 tis. Kč (část vyplacena v roce 2022), Chalupa 12 tis. Kč, Kovačík 6 tis. Kč
  2. Úvodní poznámka k návrhu rozpočtu na rok 2022:  snahou bylo navrhnout rozpočet vyrovnaný za cenu krácení některých položek, i když se to úplně nepovedlo (navíc vouchery pro Přerov a Kolšov, dar Ukrajině), ale jsme připraveni rozpočet upravit (příjmy těžko navýšíme, mohou se ale navýšit některé výdaje) a jít do většího schodku než je navrženo, případně Konference by musela zmocnit VV k opodstatněným změnám schváleného rozpočtu.

Stav:

  • na běžném účtu k 31.12.2021: 151 564,10 Kč (stav k 30.6.2022: 303 578,90 Kč)
  • na spořícím účtu k 31.12.2021: 402 084,45 Kč (stav k 30.6.2022: 402 165,24 Kč)
  • hotovosti v pokladně k 31.12.2021: 5 180,00 Kč (k 30.6.2022: 728,00 Kč)

Jiří Juřena, předseda VV KSST Olomouc

Níže naleznete k náhledu program konference KSST Olomouc, jednací řád, zprávy o činnosti z jednotlivých úseků či zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021. Jednotlivé zprávy budou postupně doplňovány.

Program konference

Jednací řád Konference KSST Olomouc

Zpráva předsedy VV KSST

Zpráva komise mládeže

Zpráva o činnostech regionu

Zpráva Trenérsko-metodické komise

Zpráva STK

Rozpočet na rok 2020, plnění rozpočtu za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021

Komentář k rozpočtu – viz výše

Zpráva dozorčí rady – upravená verze

Projekt na podporu mládeže v kraji pro rok 2021

Stanovy – úprava bodu 16.2. (v textu červeně)

Od zítřejšího dne, tj. od 18. 8. 2020 budou webové stránky v provizorním módu. K dispozici bude pouze úvodní stránka, kde budou k dispozici veškeré důležité informace, ostatní stránky/funkce webu budou do 7. 9. 2020 neaktivní z důvodu přechodu na nové webové stránky.

Zápis z konference naleznete ZDE.

Usnesení z konference naleznete ZDE.

Veškeré zprávy spojené s konferencí naleznete ZDE.

Oddíl stolního tenisu TJ Granitol Moravský Beroun ve spolupráci s KSST Olomouc pořádá ve dnech 17.-18. srpna 2024 kemp stolního tenisu.

Přihlášky a informace o volných místech u pana Glücka. Více informací včetně kontaktu v přiloženém programu.

Hlavním trenérem kempu je Tomáš Demek.

Tréninkový_kemp_stolního_tenisu_2024

 

V přiložených dokumentech naleznete pořadí jednotlivých kategorií mládeže.

Do bodového součtu je zahrnuto 8 nejvyšších hodnot z 14 možných. Váha KP max. 4x,  váha KBTM max. 2x.

V každém pořadí je zohledněno postavení na republikovém žebříčku v případě umístění hráče/ hráčky do 72. resp. 36 místa.

Proto v některých případech je na vyšším místě hráč s menším celkových součtem hodnot.

Kategorie U19 kluci / dívky

Kategorie U17 kluci / dívky

Kategorie U15 kluci / dívky

Kategorie U13 kluci / dívky

Kategorie U11 kluci / dívky

Pavel Prázdný


Výsledky KP družstev jsou k dispozici

pod uvedenými odkazy:

KP U15

KP U19


Propozice  krajských přeborů družstev mládeže kategorie U19 a U15 jsou k dispozici v přiloženém dokumentu.

Pavel Prázdný


Výsledky KP U11 jsou k dispozici ZDE.

 


Propozice na krajské přebory kategorie U11 jsou k dispozici ZDE


Výsledky KP U15 jsou k dispozici ZDE

 


Propozice na krajské přebory kategorie U15 jsou k dispozici ZDE

V propozicích je nově uvedena možnost pokuty za neomluvení se z turnaje. Případné omluvy v den turnaje směřujte na ředitele turnaje paní Severovou, ve dnech před turnajem na můj kontakt.

 

Děkuji

Pavel Prázdný


Výsledky KP U17 jsou k dispozici  ZDE

 


ZMĚNA ROZHODČÍHO:
Vrchni rozhodčí: Petr Altman

 

Propozice na krajské přebory kategorie U17 jsou k dispozici ZDE

V propozicích je nově uvedena možnost pokuty za neomluvení se z turnaje. Případné omluvy v den turnaje směřujte na ředitele turnaje pana Zuštinu, ve dnech před turnajem na můj kontakt.

 

Děkuji

Pavel Prázdný