Pozvánku na Konferenci KSST Olomouc naleznete ZDE.

Další materiály spojené s Konferencí KSST Olomouc naleznete níže (budou postupně doplňovány):

Pozvánku na Konferenci KSST Olomouc naleznete ZDE.

Dále níže naleznete další dokumenty ke konferenci (jednací řád, program a zprávy z jednotlivých úseků) – bude průběžně aktualizováno.

 

 

Poznámky:

  1. Plnění rozpočtu za rok 2021, řádek 7. Odměny:  Juřena 16 tis. Kč, Prázdný 15 tis. Kč, Beneš 15 tis. Kč, Altman 14 tis. Kč (část vyplacena v roce 2022), Chalupa 12 tis. Kč, Kovačík 6 tis. Kč
  2. Úvodní poznámka k návrhu rozpočtu na rok 2022:  snahou bylo navrhnout rozpočet vyrovnaný za cenu krácení některých položek, i když se to úplně nepovedlo (navíc vouchery pro Přerov a Kolšov, dar Ukrajině), ale jsme připraveni rozpočet upravit (příjmy těžko navýšíme, mohou se ale navýšit některé výdaje) a jít do většího schodku než je navrženo, případně Konference by musela zmocnit VV k opodstatněným změnám schváleného rozpočtu.

Stav:

  • na běžném účtu k 31.12.2021: 151 564,10 Kč (stav k 30.6.2022: 303 578,90 Kč)
  • na spořícím účtu k 31.12.2021: 402 084,45 Kč (stav k 30.6.2022: 402 165,24 Kč)
  • hotovosti v pokladně k 31.12.2021: 5 180,00 Kč (k 30.6.2022: 728,00 Kč)

Jiří Juřena, předseda VV KSST Olomouc

Níže naleznete k náhledu program konference KSST Olomouc, jednací řád, zprávy o činnosti z jednotlivých úseků či zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021. Jednotlivé zprávy budou postupně doplňovány.

Program konference

Jednací řád Konference KSST Olomouc

Zpráva předsedy VV KSST

Zpráva komise mládeže

Zpráva o činnostech regionu

Zpráva Trenérsko-metodické komise

Zpráva STK

Rozpočet na rok 2020, plnění rozpočtu za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021

Komentář k rozpočtu – viz výše

Zpráva dozorčí rady – upravená verze

Projekt na podporu mládeže v kraji pro rok 2021

Stanovy – úprava bodu 16.2. (v textu červeně)

Od zítřejšího dne, tj. od 18. 8. 2020 budou webové stránky v provizorním módu. K dispozici bude pouze úvodní stránka, kde budou k dispozici veškeré důležité informace, ostatní stránky/funkce webu budou do 7. 9. 2020 neaktivní z důvodu přechodu na nové webové stránky.

Zápis z konference naleznete ZDE.

Usnesení z konference naleznete ZDE.

Veškeré zprávy spojené s konferencí naleznete ZDE.

SK Kolšov oddíl stolního tenisu zve příznivce sportu a stolního tenisu na neděli 25. února 2024, na extraligové utkání žen mezi MK Řeznovice-MH Ostrava, které oddíl připravuje ve spolupráci  TT Moravský Krumlov. V obou družstvech jsou vynikající hráčky a tímto je zaručena vysoká úroveň zápasů. Za MH Ostrava nastoupí reprezentantka sl. Jana Vašendová. Vedoucí trenérkou  družstva MH Ostrava je bývalá vynikající hráčka, trenérka Maruška Hrachová. Účastnice mnoha MS, OH a  ME, z kterých si přivezla řadu medailí a předních umístění. Dlouhou dobu byla trenérkou České reprezentace žen.

Začátek utkání je v 16:00. Vstupné 50Kč a vstupenky budou slosovatelné. Před utkáním v 15:45 proběhne slavnostní zahájení.

Občerstvení v průběhu utkání zajištěna. Na Vaši hojnou účast se těší pořadatelé.

 

 

Výsledky 5. KBTM z Přerova jsou k dispozici ZDE ,

z Němčic nad Hanou ZDE.

 


Propozice na 5. KBTM naleznete v přiloženém dokumentu.

Nasazení na turnaj je k dispozici zde.

Pavel Prázdný

Výsledky KP dospělých naleznete ZDE.

Nominace hráčů na MČR bude zohledněna na základě výsledků KP*.

 

*pozn. účast zahraničního hráče na KP je v procesu řešení VV KSST Olomouc.

V letošním roce Jihočeský kraj pořádá Letní olympiádu dětí a mláděže (LODM 2024). Ve vybraných sportovních disciplínách je opětovně i stolní tenis. Každý kraj budou ve stolním tenise reprezentovat 2 chlapci a 2 dívky v kategoriích U13 a U15.

Nominační kritérium pro LODM 2024 je následující:

Nejvýše postavený hráč spňující podmínky účasti na LODM k  15.5.2024 dle krajského žebříčku jednotlivých kategorií (s ohledem na republikový žebříček). VV KSST na návrh komise mládeže následně  schválí konečnou nominaci druhých hráčů jednotlivých kategorií. Nominovaní hráči, včetně náhradníků, potvrdí v daném termínu svoji účast na LODM.

Základní podmínkou možnosti nominace hráče je místo jeho bydliště na území Olomouckého kraje

Více informací k LODM 2024 je k dipozici zde.

Pavel Prázdný