Dorostenci

1. BOHÁČ Jan                                        SK Přerov

2. OLEJNÍK Jakub                                 Pramet Šumperk

3. ŠUBA Vojtěch                                   Sigma Hranice

4. KONEČNÝ Lukáš                             TJ Chropyně

5. HRABICA Marian                             SK Přerov

6. VEIGL Lukáš                                     Sokol Neředín

7. VÉGH Jakub                                      SK Přerov

8. HRUBÝ Radek                                  Sokol Buk

Dorostenky

1. KOPFOVÁ Tereza                             Sokol Vrbno

2. MÓLEROVÁ Kateřina                      Sokol Šternberk

3. BENEŠOVÁ Dagmar                        Sokol Ondratice

4. BUČKOVÁ Jana                               Sokol Šternberk

5. KRÁLOVÁ Lucie                             SK Přerov

6. STRKAČOVÁ Anna                         HK DDM Olomouc

7. PÁCLOVÁ Markéta                          HK DDM Olomouc

8. MÓLEROVÁ Lenka                          Sokol Šternberk

Benjamínci

1. VEIGL Lukáš                                        Sokol Neředín

2. OLEJNÍK Petr                                     TTC Mohelnice

3. SKOPAL Dalibor                                HK DDM Olomouc

4. KONEČNÝ Radim                             TJ Chropyně

5. SOUKUP Adam                                  HK DDM Olomouc

6. KADLČÍK Jiří                                     HK DDM Olomouc

7. PAVLÍČEK Matěj                               HK DDM Olomouc

8. ZELENKA Daniel                               Sokol Vrbno

9. MIKULA Jaroslav                               Sokol Šternberk

Prostějov 21.4.2012                                    Jaroslav Zedníček, vrchní rozhodčí

Mladší žáci

1. OLEJNÍK Petr                                     TTC Mohelnice

2. VEIGL Lukáš                                        Sokol Neředín

3. SKOPAL Dalibor                                HK DDM Olomouc

4. DVOŘÁK Vítek                                 OMYA Jeseník

5. SOUKUP Adam                                 HK DDM Olomouc

6. PŮR Martin                                        Sokol Křelov

7. KONEČNÝ Radim                             TJ Chropyně

Mladší žákyně

1. VÉGHOVÁ Viola                               SK Přerov

2. KOMÁRKOVÁ Kateřina                   SK Přerov

Jedlí 14.4.2012                                   Antonín Haltmar, vrchní rozhodčí

Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček, A. Bezděk

 

1. Krajské soutěže 2011-2012

STK uzavřela tabulky KS včetně postupů a sestupů, viz. příloha.

STK akceptuje nahlášené postupující z regionů. Vzhledem k tomu, že regiony Bruntál a Olomouc nesplnily podmínky „Rozpisu krajských soutěží 2011/2012“  čl. 17.4, vypisuje tímto STK baráž o postup do KSII.

KS IIA:

5. 5. 2012    TJ Granitol Mor. Beroun A – Sokol Náklo B

12. 5. 2012  Soklo Náklo B – TJ Granitol Mor. Beroun A

KS IIB:

5. 5. 2012    Slavoj Bruntál C – TJ Krnov B

12. 5. 2012  TJ Krnov B – Slavoj Bruntál C

Hrají 4členná družstva mužů (start žen povolen), systémem každý s každým se dvěma čtyřhrami na začátku. Utkání se hrají do zisku 10. bodu, v případě rovnosti bodů rozhoduje poměr setů případně míčků. V případě i této rovnosti rozhodne o postupujícím los.

Družstva TJ Granitol A a TJ Krnov B startují na stávající soupisky, Slavoj Bruntál C a Sokol Náklo A předloží soupisky sestavené dle SŘ ke schválení předsedovi STK panu Kovářovi do 30.4.2012! kovar.stkol@seznam.cz

Začátky utkání 10.00 hodin.

2. Krajská konference

Vzhledem ke změnám schváleným na konferenci ČAST a všem okolnostem, které s tím souvisí, rozhodl VV KSST Olomouc o změně termínu konání krajské konference, která se tak uskuteční dne 21. června 2012. Místo a vše ostatní zůstává nezměněno, materiály ke konferenci budou zúčastněným zaslány do 31.5.2012.

 

3. Krajské soutěže 2012-2013

Právo startu v krajských soutěžích 2012-2013 získávají následující družstva:

DIVIZE                                                                     KS I                       

OMYA Jeseník B                                                         Sokol Buk A

OMYA Jeseník C                                                         TTC Pramet Šumperk B

Sokol Neředín A                                                         TJ Krnov A

Sokol Neředín B                                                           OP Prostějov B

Sokol Čechovice B                                                      Sokol Bludov

Sokol  Čechovice C                                                     Sokol Jezernice

SK Přerov C                                                                   Sokol Tovačov

SK Přerov B                                                                   Slavoj Bruntál A

TJ Chropyně                                                                 Sokol Ondratice

TJ Sigma Hranice A                                                   SK Přerov D

Sokol Kolšov A                                                            OMYA Jeseník D

Sokol Šternberk A                                                      TJ Postřelmov

KS IIA                                                                              KS IIB                   

Sokol Nový Svět                                                                 TJ Krnov B nebo Slavoj Bruntál C

TJ Sigma Lutín                                                                    SVČ Rýmařov

Sokol Šternberk B                                                             TTC Pramet Šumperk C

Sokol Čechovice E                                                             Sokol Jedlí

TJ Sigma Hranice B                                                          TJ Zlaté Hory

Sokol Neředín C                                                                  Sokol Dubicko

SK Rakov                                                                               Sokol Vrbno

Sokol Čechovice D                                                             TJ ASPV ZŠ Javorník

Sokol Dolní Újezd                                                               TJ Město Albrechtice

SK Přerov E                                                                           Sokol Kolšov B

Sokol Buk B                                                                           Spartak Mikulovice A

Granitol Mor. Beroun nebo Sokol Náklo B                      Sokol Velké Losiny

S ohledem na změny v Registračním řádu, především způsob a termín placení evidenčních poplatků viz. příloha, je termín přihlášek a zaplacení startovného do krajských soutěží stanoven na 31.5.2012! Přihlášky a kopii potvrzení o zaplacení startovného zašlete na předsedu STK, kovar.stkol@seznam.cz.

Termín uzávěrky přihlášek je i konečným termínem na žádosti o převod soutěží, příp. přechod družstva!

4. Evidenční poplatky

Výbor upozorňuje na změnu termínu a způsobu placení evidenčních poplatků, viz. příloha „Registrační řád“.  V příloze „Rozbor“ naleznete, jak se tyto změny orientačně projeví v poměru RSST, KSST, ČÁST.

 

5. Zprávy ČAST

Upozornění Registrační a informační komise

Registrační komise žádá všechny svazové funkcionáře o včasné prostudování zejména novinek v Registračním řádu schváleném Konferencí ČAST. Nový způsob vybírání evidenčních poplatků bude v začátcích klást větší nároky hlavně na kolegy svazové funkcionáře, aby se nově zorientovali a případně komunikovali svoje potřeby hlavně mezi regionálními a krajskými svazy podle situací, které nastanou v oblasti financí z evidenčních poplatků.

Základní snahou je ponechat více prostředků na činnost oslabených regionálních svazů, které asi nejvíce postihují nebo postihnou změny ve struktuře ČSTV. Více prostředků snad také podpoří činnosti v těchto svazech.

Do uvedení v platnost těchto předpisů bude upraven i Registr ČAST, s patřičnou návazností do STISu. Zároveň důrazně doporučujeme všem KSST posunout přihlášky do jejich soutěží na mnohem dřívější termín než byly doposud zvyklé. Vzhledem k nově vzniklým termínům placení evidenčních poplatků je zapotřebí co nejdříve„vygenerovat“ strukturu soutěží na příští rok v Registru a také ji „obsadit“ družstvy jednotlivých oddílů, aby evidenční seznamy z oddílů „propadaly“ ke správným správcům Registru ČAST.  Systém sice bude dynamicky reagovat na vložené změny, ale mohlo by docházet ke zbytečnému množství dodatečných převodů peněz, které má tento nový způsob naopak odstranit.

Do 15.5. najdete všichni na stránkách Registru ČAST stručný návod nebo kalendář pro nově zavedené termíny jak poplatcích , tak v přestupech.

Vhodný termín pro přihlášky do krajských soutěží je do 10.6. Termín pro přihlášky do regionálních soutěží nebude pro Registr ČAST rozhodující.

Dodržení termínů je důležité pro platnost hráčských registrací, které budou nyní konečně platit v termínech tak jak bylo původně zamýšleno, t.j. od 1.7. do 30.6. v každé sezóně.

Předpokládáme, že nás již nepřekvapí žádná zásadní nefunkčnost v naší oblasti a předpis se opět na delší dobu ustálí v této podobě, tak aby se opět mohl zažít a sloužil co nejlépe.

Pro vaše případné dotazy je tu adresa registracnikomise@ping-pong.cz

Stanislav Dolejší, předseda RIK

 

Přihlášky do 1.- 3.ligy mužů, 1.- 2.ligy žen

V návaznosti na nový Registrační řád, který byl schválen na Konferenci ČAST 15.4.2012, upozorňuji na nové termíny úhrady registračních poplatků – do 15.6.,  i oddíly s družstvy v nejnižších soutěžích, vč. administrativního zpracování oddílovými správci v registru (informace RK byla i ve Zprávách č.39).

Odvod těchto plateb (regionálnímu svazu, krajskému svazu, ČAST) je závislý na stupni soutěže, kterou bude

družstvo v nové sezóně hrát, tj. i na přihláškách do nového ročníku soutěží.

Přihlášky do soutěží je potřeba shromažďovat sestupně. O extralize, nižších ligách i krajských soutěžích musí být jasno před 15.6.2012.

Upozorňuji proto již nyní, že termín na přihlášky do 1.- 3.ligy mužů a 1.- 2.ligy žen bude do 10.6.2012.

Termín uzávěrky přihlášek je i konečným termínem na žádosti o převod soutěží, příp. přechod družstva

ČAST, Drozda Václav

6. Vyúčtování KSST

Veškeré pohledávky oddílů vůči KSST (pořadatelství krajských turnajů, cestovné na MČR) je třeba zaslat sekretáři KSST do 31.5.2012, na pozdější faktury nebude brán zřetel.

Olomouc 24.4.2012                                                                                                            VV KSST Olomouc

Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan,  A. Bezděk

Omluveni: A. Ondráček

 

1. Krajské soutěže 2011-2012

Konečné výsledky krajských soutěží 2011/2012  byly schváleny.

RSST nahlásí vítěze či postupující do KSII sekretáři KSST do 22.4.2012, včetně kontaktních adres.

Případné baráže dle „Rozpisu soutěží 2011/2012“ se uskuteční 5. a 12.5.2012. Následně budou zveřejněna všechna družstva s právem účasti v jednotlivých soutěžích.

VV KSST projednal odvolání oddílu TJ Sokol Šternberk proti udělené pokutě, po pečlivém zvážení obou  námitek uvedených v odvolání rozhodl odvolání vyhovět a pokutu zrušil.

2. Konference ČAST

Dne 15.4.2012 se koná v Praze konference ČAST, účastí na konferenci za KSST Olomouc byl pověřen předseda RK pan Alois Bezděk.

3. Konference KSST Olomouc

VV KSST Olomouc svolává tímto krajskou konferenci na den 15. května 2012 v 16.00 hodin. Konference se bude konat v Zábřehu, „Kuchyň a jídelna Severka“, Severovýchod 25.

Klíč pro počty delegátů s hlasem rozhodujícím byl výborem stanoven následovně:

VV KSST    5

Divize mužů a vyšší     11

TTC Olomouc,Neředín,Přerov,Jeseník,Čechovice,Šternberk,Kolšov,Hranice,Prostějov,Buk, Šumperk

Divize žen     4

Krčmaň,DDM Olomouc,Dlouhomilov,Náklo

RSST Jeseník    1

RSST Bruntál     1

RSST Olomouc    1

RSST Prostějov    2

RSST Šumperk    3

RSST Přerov     3

CELKEM    31

VV KSST tímto akceptoval připomínku RSST Šumperk z minulé konference co se týká zastoupení regionů dle počtu registrovaných dospělých hráčů, a to počtem do 100, do 200, nad 200, z REGISTRU ke dni 31.12.2011.

Veškeré materiály ke konferenci budou delegovaným subjektům zaslány do konce dubna.

Vzhledem k tomu, že většina výboru je rozhodnuta ze svých funkcí předčasně na konferenci odstoupit, bude tato konference dle „Stanov ČAST“ volební.

Volen bude samostatně předseda a následně další 4 členové výboru. Vyzýváme jednotlivé RSST k výběru a návrhu kandidátů, návrhy zašlete předsedovi VV KSST do 10.5.2012! Podmínkou je písemný souhlas kandidátů a zastoupení 4 regionů ve výboru.

4. Evidenční poplatky

Vyjádření ke zjištěným rozdílům případně doplatky, viz. Zpravodaj č.6, nezaslal RSST Olomouc, bude postupováno v souladu se Stanovami ČAST  a SŘ.

5. Komise mládeže

Žádáme jednotlivé RSST o zaslání výsledků RP a  R-TOP mládeže k zapracování do tabulek KBTM, které budou podkladem pro sestavení krajských žebříčků. Zašlete předsedovi KM a sekretáři KSST.

Příští schůze výboru se koná dne 15. května 2012 ve 14.00 hodin v Zábřehu.

Olomouc 3.4.2012                                                                                                              VV KSST Olomouc


Starší žáci

1. OLEJNÍK Jakub                                  Pramet Šumperk

2. VANDROVEC Radek                         HK DDM Olomouc

3. ROMAN Dominik                               HK DDM Olomouc

4. VEIGL Lukáš                                      Sokol Neředín

5. KONEČNÝ Lukáš                              TJ Chropyně

6. SKOPAL Dalibor                                HK DDM Olomouc

7. KONEČNÝ Radim                             TJ Chropyně

8. ŠKODA Adam                                    SK Přerov

9. MAIXNER Pavel                                Sokol Neředín

Starší žákyně

1. KOPFOVÁ Tereza                              Sokol Vrbno

2. KÖRNEROVÁ Monika                      Sokol Dlouhomilov

3. KRÁLOVÁ Lucie                               SK Přerov

4.VAROŠOVÁ Kristina                          Sokol Dlouhomilov

5. ŠTOCHLOVÁ Petra                            Sokol Vrbno

6. KOZOVÁ Aneta                                 Sokol Šternberk

7. VÉGHOVÁ Viola                               SK Přerov


Dvouhra dorostenek

1. KOPFOVÁ                        Tereza Vrbno

2. BENEŠOVÁ                      Dagmar            Ondratice

3. BUČKOVÁ                        Jana                 Šternberk

4. KRÁLOVÁ                        Lucie               Přerov

5.-6. BAUEROVÁ                 Veronika          Krčmaň

SÝKOROVÁ             Eliška               Vrbno

7.-8.    MÓLEROVÁ Lenka              Šternberk

ŠTOCHLOVÁ            Petra                Vrbno

9.-11.  MÓLEROVÁ Kateřina           Šternberk

KOMÁRKOVÁ         Kateřina           Přerov

VÉGHOVÁ                Viola                Přerov

Dvouhra dorostenců

1. BOHÁČ                             Jan                   Přerov

2. HRABICA                          Marián             Přerov

3. OLEJNÍK                           Jakub               Šumperk

4. KONEČNÝ                       Lukáš              Chropyně

5.-8. ROMAN                        Dominik           HK DDM Olomouc

KUČERA                   Ivan                 Náklo

BENEK                      Tomáš Prostějov

ŠUBA                         Vojtěch            Hranice

9.-10.  BAĎURA                    Jiří                   Chropyně

VÉGH                         Jakub               Přerov

11.-13.KOLÁŘ                      Vojtěch            Bruntál

HRUBÝ                      Radek              Buk

VYHNÁLEK              Tomáš Litovel

14.-18.VANDROVEC           Radek              HK DDM Olomouc

ŠTEFANIŠIN             Zdeněk            Rýmařov

ROKYTA                   Martin Jeseník

TÁLSKÝ                    Jakub               Jeseník

PAVELEK                  Miroslav          Horní Živoříce

Smíšená čtyřhra dorostenců a dorostenek

1. BOHÁČ Jan – KOPFOVÁ Tereza                                    Přerov – Vrbno

2. HRABICA Marián – BUČKOVÁ Jana                              Přerov – Šternberk

3. KONEČNÝ Lukáš – KRÁLOVÁ Lucie                            Chropyně – Přerov

4. OLEJNÍK Jakub – ŠTOCHLOVÁ Petra                           Šumperk – Vrbno

5.-8. VANDROVEC Radek – SÝKOROVÁ Eliška HK DDM Olomouc – Vrbno

ŠUBA Vojtěch – VÉGHOVÁ Viola                           Hranice – Přerov

HRUBÝ Radek – KOMÁRKOVÁ Kateřina Buk – Přerov

BENEK Tomáš – BENEŠOVÁ Dagmar                    Prostějov – Ondratice

9.-11.  ROMAN Dominik – BAUEROVÁ Veronika HK DDM Olomouc – Krčmaň

KUČERA Ivan – MÓLEROVÁ Kateřina                   Náklo – Šternberk

ŠTEFANIŠIN Zdeněk – MÓLEROVÁ Lenka           Rýmařov – Šternberk

Čtyřhra dorostenek

1. BENEŠOVÁ Dagmar –KOPFOVÁ Tereza                       Ondratice – Vrbno

2. BUČKOVÁ Jana – MÓLEROVÁ Kateřina                       Šternberk

3. SÝKOROVÁ Eliška – ŠTOCHLOVÁ Petra                     Vrbno

4. KRÁLOVÁ Lucie – MÓLEROVÁ Lenka              Přerov – Šternberk

5. VÉGHOVÁ Viola – KOMÁRKOVÁ Kateřina                  Přerov

Čtyřhra dorostenců

1. BOHÁČ Jan – HRABICA Marián                          Přerov

2. ŠUBA Vojtěch – BENEK Tomáš                                       Hranice – Prostějov

3. OLEJNÍK Jakub – KONEČNÝ Lukáš                              Šumperk – Chropyně

4. HRUBÝ Radek – VÉGH Jakub                                         Buk – Přerov

5.-8. ŠTEFANIŠIN Zdeněk – Kolář Vojtěch                         Rýmařov – Bruntál

ROMAN Dominik – VANDROVEC Radek   HK DDM Olomouc

BAĎURA Jiří – PAVELEK Miroslav              Chropyně – Horní Živoříce

VYHNÁLEK Tomáš – KUČERA Ivan                      Litovel – Náklo

Dvouhra nejmladšího žactva

1. VEIGL                                Lukáš              Neředín

2. KONEČNÝ                       Radim              Chropyně

3. SKOPAL                            Dalibor            HK DDM Olomouc

4. AUJESKÝ                          Marek             Křelov

5.-8. TULIS                            Karel               Jeseník

MIKULA                    Jaroslav           Šternberk

KADLČÍK                  Jiří                   HK DDM Olomouc

ZELENKA                  Daniel              Vrbno

9.-11.  ZELENKA                  Benjamin          Vrbno

DOUBRAVSKÝ        Matěj               Olomouc-Neředín

SOUKUP                   Adam              HK DDM Olomouc

12.-15.            POLÁŠKOVÁ           Magdaléna       Šternberk

PRÁZDNÁ                 Tereza             Náklo

PEŘINOVÁ                Eliška               Náklo

Šternberk 8. dubna 2012                                Zpracoval: Mgr. Zdeněk Jančo, vrchní rozhodčí