Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček,  A. Bezděk

 

1. Krajské soutěže 2011-2012

Výsledky krajských soutěží byly schváleny.

Závěrečným IV. kolem byla ukončena divize žen, vítězem s právem postupu do kvalifikace o II. ligu se stalo družstvo Sokola Neředín „B“, gratulujeme.

 

2. Český pohár

Do soutěže o „Český pohár“ se přihlásilo 8 družstev, vlastní soutěž s ohledem na volné termíny se uskuteční ihned po skončení krajských soutěží, rozlosování bude zveřejněno do poloviny března.

3. Dotace ČAST

Mimořádná dotace od ČAST  ve výši 20 000,- Kč na částečné vyrovnání nákladů spojených s úhradou součinnosti našich svazů s ČSTV v roce 2011 byla rozdělena dle a v poměru předložených smluv.

 

4. Smlouva o součinnosti 2012

Výbor schválil smlouvu o součinnosti s OLKS ČSTV na rok 2012. Úhrada za poskytované služby byla jednáním snížena z 30 na přijatelných 18 tisíc Kč.

5. Grant

VV KSST odsouhlasil žádost na interní grant pro mládež ve výši 6 000,- Kč.

7. Registrační poplatky

Kontrolou dle „REGISTRU“ k 31.12.2011 byly zjištěny následující nesrovnalosti v převodech poměrných částek poplatků z regionů na kraj.

                      REGISTR      SKUTEČNOST     ROZDÍL

Bruntál             5 470,-              5 400,-              –      70,-

Olomouc          8 500,-              7 280,-              – 1 220,-

Přerov            23 880,-            22 920,-              –    960,-

Prostějov       12 770,-            12 640,-               –    130,-

Jeseník             7 770,-              8 050,-              +     80,-

Šumperk        17 340,-            16 410,-              –    930,-

Celkem          75 730,-            72 700,-              – 3 030,-

Žádáme RSST o vyjádření a případné doplacení rozdílu. Připomínky zašlete sekretáři KSST do konce února.

8. ČAST – seminář trenérů licence A , B, C

TMK ČAST pořádá při příležitosti konání M-ČR mužů a žen v Brně dne 3.3.2012 doškolovací seminář pro trenéry A,B a C licencí. Pro ty kluby, které mají trenéry s propadlou platností licence je to příležitost k jejímu prodloužení a tím splnění podmínek SŘ a vyhnutí se sankcím, za její nesplnění. TMK také upozorňuje na tu skutečnost, že podle nové směrnice pro udělování a platnost trenérských licencí z listopadu loňského roku /Směrnice ČAST 2/2011/, se koncem roku 2012 ruší platnost licence bez omezení /BO/,  všichni trenéři s touto platností licence mají povinnost během roku 2012 absolvovat doškolení. Pozvánka je v příloze. Zájemci o doškolení se přihlásí do 25.2.2012 na adresu : novotnova@email.cz. Marta Novotná, předsedkyně TMK ČAST

Příští schůze výboru se koná dne 3. dubna 2012 ve 14.00 hodin v Olomouci.

Olomouc 14.2.2012                                                                           VV KSST Olomouc