Přítomni: Ing. J. Markovič, K. Kovář, J. Velešík, F. Kaplan, J. Zedníček, A. Ondráček,  A. Bezděk

Omluveni: A. Haltmar

1. Schválení výsledků

Výsledky všech krajských soutěží byly schváleny. STK uděluje družstvu Cidemat Hranice pokutu 100,- Kč za nezaslání „Zápisu o utkání“ v termínu.

2. Český pohár

Do soutěže se přihlásila 4 družstva, závěrečná kola budou odehrána po skončení krajských soutěží.

 

3. ČAST

Na jednání ČAST se zástupci KSST byly mimo jiné diskutovány návrhy změn přestupního a registračního řádu, bylo zdůvodněno prozatímní nevyplacení dotací na mládež za 2. pol. 2008 a r. 2009 včetně návrhu řešení atd.

 

4.  Komise mládeže

Výbor schválil návrh nominaci na MR družstev. Nominována byla družstva st. žáků, dorostenců a dorostenek SK Přerov a družstvo st. žákyň TJ Sokol Vrbno.

Výbor poopravil kritéria pro nominaci na MR jednotlivců, neboť vzhledem k nabitému kalendáři se nepodařilo zařadit naše TOP před  předpokládaný termín nominací ČAST.

Kritérium pro všechny věkové kategorie:

Chlapci (2 místa)  – hráč s nejvyšším počtem bodů za KP + KBTM (4 nejlepší  z 6)

                                – vítěz KP  

Dívky (1 místo) – hráčka s nejvyšším počtem bodů za KP + KBTM (4 nejlepší  z 6)

Výbor rozhodl navýšit s platností od 1.1.2010 odměny oddílům za uspořádání krajských turnajů mládeže následovně:              KBTM a KP jednotlivců                           3 000,- Kč   

                                KP družstev                                         2 500,- Kč

                               TOP                                                       2 000,-  Kč

5. Krajská konference

Konference se bude konat dne 5. května zřejmě opět ve Šternberku, přesný termín a potřebné materiály budou přílohou příštího Zpravodaje.

Dne 28.2.2008 končí termín pro podání návrhů kandidátů do nového výboru KSST. Pouze RSST Přerov navrhl dva kandidáty, ostatní regiony se zatím nevyjádřily.  Nebudou-li  návrhy z regionů, výbor KSST je připraven předložit vlastní návrh. Situace z minulého roku se nesmí opakovat!

 

6. Divize žen

Divize žen za účasti 5 družstev bude odehrána turnajovým způsobem v termínech 27.2 Krčmaň, 13.3. Šternberk a 27.3. Vrbno.

7. Termínová listina

V příloze je poopravená termínová listina, navíc se zařazením divize žen a TOP benjamínků.

Příští schůze výboru se koná dne 6.4.2010 ve 14.00 v Olomouci.

V Olomouci 23. 2. 2010                              Ing. Jaroslav Markovič                                       František Kaplan

                                                                            předseda KSST                                                sekretář KSST