ZPRAVODAJ č.3 2012/2013

Přítomni: J. Zlámal, K. Kovář, M. Těžký, M. Černý

Omluveni: A. Ondráček

1. Krajské soutěže žen 2012/2013

Rozpis a rozlosování jsou samostatnou přílohou tohoto zpravodaje.

2. Krajské soutěže mužů 2012/2013

Na rozdíl od předešlého ročníku není nutné zasílat fotografii z nástupu družstev. Je nutné důsledně vyplňovat zápisy o utkání včetně časů zahájení a ukončení, hlásit výsledky předsedovi STK a vkládat na STIS.

3. Krajské přebory mužů

Uskuteční se dne 5.1. 2013 v Přerově. Bližší informace budou upřesněny.

4. Školení rozhodčích

Školení rozhodčích licence „C“ se uskuteční pravděpodobně v měsíci listopadu dle projeveného zájmu. Místo popř. místa budou určena dle přihlášených. Zájemci nechť se hlásí telefonicky předsedovi KR a TMK – (Alois Ondráček, mb. 605 842 124) v termínu do 28.10. 2012.

5. Komise mládeže

Krajské mládežnické soutěže – pravidla pro sezónu 2012/2013

a)  na prvních třech KBTM se bude nasazovat dle nasazovacích žabříčků, na dalších dle aktuálních bodů

b)  možnost startu ve vyšších kategoriích dle SŘ, s omezením do počtu 32, dle žebříčkového postavení

c)  bodování:

KBTM                                   KP                                                      TOP

  1. 1. 15                               20                               1.                     20
  2. 2. 12                               16                               2.                     18

3.-4.                             10                               13                               3.                     16

5.-8.                              8                                10                               4.                     15

9.-16.                            6                                  8                               5.                     14

Skup                             2                                 4                               6.                     13

7.-12.                         7

d)  podmínky nominace na KP, TOP a MR :

KP :     chlapci   1.-10. z KBTM + po 2 z regionů + 2DK ….. celkem 24

dívky bez omezení počtu

omluvy nejpozději 1 týden dopředu – neomluvení znamená pokutu                      100,- Kč

TOP : chlapci   1.-12. z KBTM

dívky     1.-10. z KBTM

omluvy nejpozději 1 týden dopředu – neomluvení znamená pokutu                      100,- Kč

MR :    chlapci –  hráč s nejvyšším počtem bodů KBTM(4)+KP+TOP

dívky –  hráčka s nejvyšším počtem bodů KBTM(4)+KP+TOP

v případě přímého postupu hráče(ky) na MR bude nominován další dle získaných bodů

Termíny, propozice a výsledky turnajů budou uveřejněny na stránkách KSST OLOMOUC na adrese : olk.pinec.info.

RSST zašlou předsedovi KM do 9.11.2012 případné starty mládeže v regionálních soutěžích minulé sezóny.

Komise mládeže upozorňuje všechny oddíly, že účast na KBTM je podmíněna registrací hráče!  Neregistrovaný hráč nebude na KBTM připuštěn ke hře !

Příští schůze VV KSST Olomouc se uskuteční v Olomouci dne 6.11. 2012 v 14:00.

V Olomouci dne 2.10. 2012                                                                          VV KSST Olomouc