1. Dodatečné zařazení hráčů

Daněk Zdeněk  1980     Němčice          21-30N

Pořízek Josef    1952     Němčice          41-50N

Pischel Jiří        1941     Šternberk         41-50N

 

 

2. Krajské soutěže mužů 2012/2013 – rozpis

 

 

Všeobecně

Krajské dlouhodobé soutěže družstev mužů řídí KSST prostřednictvím STK. Pořadatelem utkání je oddíl nebo klub, jehož družstvo je uvedeno v rozlosování na prvním místě (v odvetných utkáních opačně). Hraje se ve schválených hracích místnostech zúčastněných družstev min. na dvou stolech. Hraje se dle platných Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu a tohoto rozpisu. Mistrovské soutěže mužů se hrají ve třech stupních (DIVIZE – 12 družstev, KRAJSKÁ SOUTĚŽ I.třídy – 12 družstev, KRAKSKÁ SOUTĚŽ II.třídy – 2 skupiny po 12 družstvech).

Systém soutěží

Hraje se systémem každý s každým, dvoukolově dle rozlosování. Startují čtyřčlenná družstva. Utkání DIVIZE a KS I se hrají do zisku 10.bodu dle pořadí se dvěma čtyřhrami na začátku. Utkání KS II se hrají na plný počet 18 utkání se dvěma čtyřhrami na začátku. Kontumační výsledky se započítávají do úspěšnosti jednotlivců. Sestava mistrovských utkání se nelosuje (domácí sestava „A“, hosté sestava „X“).

 

 

Termíny soutěží

Termíny utkání viz. rozlosování.. Hlášenka o utkání se nezasílá. Po dohodě obou soupeřů lze se souhlasem předsedy STK utkání předehrát. Tento souhlas musí být udělen min. 3 dny před termínem předehrávaného utkání. Ve zcela výjimečných případech lze v souladu s platným Soutěžním řádem a se souhlasem předsedy STK povolit odložení utkání. Na jednotlivá utkání mohou být vysílání komisaři.

 

 

Rozlosování

Definitivní rozlosování je přílohou zpravodaje.

Zasílání výsledků

Výsledky utkání nahlásí pořádající družstvo předsedovi STK prostřednictvím SMS do dvou hodin po skončení utkání (druhého v případě dvojzápasu). Zápisy – elektronicky po každém domácím dvojzápase nejpozději v pondělí následujícího týdne.

Upozorňujeme na nutnost řádného vyplňování zápisů tj. všech údajů včetně data a času. V případě opakovaného porušování vyplňování může být udělena pokuta.

 

 

Postupy a sestupy

 

DIVIZE

Postup              vítězné mužstvo postupuje do III.ligy

Sestup              poslední 2 mužstva sestupují do KS I

KS I

Postup              vítězné mužstvo a mužstvo na 2. místě postupují do DIVIZE

Sestup              poslední 2 mužstva sestupují do KS II

KS II

Postup              vítězné mužstva obou skupin postupují do KS I

Sestup              poslední 3 mužstva obou skupin sestupují do regionálního přeboru

 

Postup družstev z regionálního přeboru

Do KS II postupují vítězové přeboru regionu případně další v souladu se Soutěžním řádem. Podmínkou postupu je uspořádání regionálního přeboru v souladu se soutěžním řádem a vyrovnání případných pohledávek daného regionu vůči KSST resp. ČAST k termínu podání přihlášky.

Pokuty

Udělenou pokutu je oddíl povinen uhradit v termínu uvedeném ve Zpravodaji KSST na účet KSST č.ú. 866658250257/0100 pod VS 34. Potvrzení o zaplacení pokuty je nutné ve stejném termínu doručit předsedovi STK. V případě neuhrazení pokuty či nezaslání potvrzení bude provinivšímu se družstvu rozhodnutím VV KSST zastavena činnost do doby splnění závazku.

Stanovená výše pokut:

Pozdní nahlášení výsledků

v hracím termínu do 21:00 nejpozději však do neděle 11:00                     100Kč

při předehrání utkání nejpozději 23:00 v den utkání                                  100Kč

nezaslání zápisu o utkání                                                                      100Kč

opakované nevyplňování údajů v zápise o utkání                        100Kč

Kontumační výsledek schválený VV KSST                                          500Kč

Povolené výjimky

 

–          družstva mohou utkání odehrát v nejednotných dresech

–          start žen se povoluje bez omezení počtu ve všech stupních

–          v KS II může být vrchním rozhodčím i hráč s platnou licencí nastupující k utkání (vrchního rozhodčího zajišťuje domácí oddíl)

VV KSST se tímto všem oddílům omlouvá za případné problémy. K úpravám rozlosování bylo přistoupeno zejména s ohledem na vyšší soutěže a s přihlédnutím na požadavky jednotlivých oddílů.

 

 

 

3. Krajské soutěže žen 2012/2013

 

Podrobnosti budou projednány na nejbližším jednání VV KSST a příslušné oddíly budou ihned informovány.

 

Příští schůze VV KSST Olomouc se uskuteční v Olomouci dne 2.10. 2012 v 14:00.

V Olomouci dne 16.9. 2012                                                                          VV KSST Olomouc