Návrh-rozpočtu-KSST-Olomouc-na-rok-2018

Vážení účastníci konference KSST Olomouc konané dne 6.6.2018, v příloze přikládáme nový návrh rozpočtu KSST Olomouc na rok 2018. Jenom  objasňuji proč takový postup: 3.května 2018 byly zaslány podklady na všechny KSST s požadavkem zpracovat návrh rozpočtu na rok 2018 v nové formě tzv. projektů s termínem do 15.5.2018. KSST Olomouc zpracoval návrh rozpočtu a v požadovaném termínu jej zaslal na VV ČAST s tím, že jste obdrželi tyto projekty jako podklad pro návrh rozpočtu na rok 2018. Při diskuzi na Dozorčí radě ČAST konané dne 31.5.2018 v Olomouci (za účasti předsedy VV ČAST pana Špačka, 1.místopředsedy pana Endala a pana Brothánka) jsme byli ale seznámeni se skutečností, že požadovaný termín splnilo pouze 10 KSST (4 nedodaly v požadovaném termínu) a tyto obdrží v prvním kole částku 100.000,-, což je celkem 1.000.000,-. Pro úplnost uvádím, že ve schváleném rozpočtu na rok 2018 bylo schváleno pro KSST celkem 3.000.000,- Kč. Další kolo jednání o výši spoluúčasti ČAST na projektech krajů se má uskutečnit do konce června. Výše uvedený postup ČAST  popírá ale jejich původní  pokyny týkající se termínu předložení návrhu projektů a také tu skutečnost, že VV nebyl schopen objasnit, zda projekty krajů byly vyhovující a splnily parametry projektů nebo ne. Uvedený postup ČAST rovněž destabilizuje finanční situaci krajů při schvalování rozpočtů na rok 2018.

 

Z výše uvedených důvodů předkládáme  tzv. úsporný návrh rozpočtu KSST Olomouc na rok 2018, jehož podoba byla přijata hlasováním VV KSST formou per rollam ( 5 hlasů bylo pro, jeden hlas byl proti) s tím, že na naší konferenci tuto situace probereme a prodiskutujeme. Pro úplnost uvádím, že za VV ČAST se zúčastní naší konference pan Endal.

 

 

S pozdravem

Ing. Jiří Juřena, předseda VV KSST Olomouc

 

Olomouc, 3.6.2018