Kdo z oddílů by měl zájem uspořádat školení trenérů, napište na mailovou adresu. Vojtech.plachy@seznam.cz do 15.8.2018.
Termín školení je víkend 22-23.9.2018

Zájemci o školení, se prosím také hlaste na mailové adrese Vojtech.plachy@seznam.cz