V příloze naleznete rozpis soutěží a přihlášku do krajských soutěží pro následující sezónu.
Dále si dovoluji připomenout termín pro zasílání evidenčních poplatků, který je do 30.6.2015. Kopie dokladů o platbě evidenčních poplatků a přihlášek do soutěží prosím zašlete na email: honzabenes@centrum.cz

Rozpis soutěží 2015-2016

Přihláška do soutěže 2015-2016