KRAJSKÝ  SVAZ   STOLNÍHO   TENISU   OLOMOUC

v y p i s u j e

přebor  kraje mužů a žen pro rok 2010

 Všeobecná ustanovení.

1. Pořadatel                :    KV SST Olomouc pověřuje SK Přerov pořádáním krajského přeboru

2. Datum                    :    23.1 2010.

3. Místo                      :    Herna stolního tenisu SK Přerov,Petřivalského 1.

4. Vedení turnaje        :    ředitel                         Kovář Karel

                                   :    hlavní rozhodčí          ing.Markovič Jaroslav

                                   :    zást. hl. rozhodčího    ing.Gremlica Břetislav

                                   :    hlavní pořadatel          Netesal Jiří

                                   :    zdravotník                   Boháčová Marcela

5. Přihlášky                :    Do 20.1.2010 na adresu  jaroslav.markovic@seznam.cz

6. Losování                :    Bude provedeno 22.1.2010 v 18 hod v herně SK Přerov

Technická ustanovení.

7. Předpis                   :  Hraje se podle „Pravidel stolního tenisu“, „Soutěžního řádu“ a

                                      tohoto rozpisu.

8. Soutěžní disciplíny :  dvouhra mužů

                                       dvouhra žen

                                       čtyřhra mužů

                                       čtyřhra žen

                                       smíšená čtyřhra

9. Systém soutěže       :  Kombinovaný- skupinový, vyřazovací.

10. Startují                  :  Hráči a hráčky nominovaní RSST

11. Podmínka účasti   :  Platný registrační průkaz

12. Časový pořad       :  8.00-8.50 hod presentace  účastníků

                                      9.00 hod zahájení turnaje

                                      17.00 hod předpokládané ukončení

13. Rozhodčí              :  K jednotlivým zápasům určuje hlavní rozhodčí.  

14. Námitky               :  Podávají se dle „Soutěžního řádu“

              Kovář Karel                                                                  Ing.Markovič Jaroslav

            předseda STK                                                                       předseda KSST