Vážení přátelé stolního tenisu, jistě jste všichni dnes zaznamenali opatření Vlády České republiky o zákazu konání všech akcí (sportovní, kulturní apod.) s účastí nad 100 osob a to v souvislosti s šířením koronaviru (SARS-CoV-2). Sportovní kluby spadající pod působnost KSST Olomouc budou toto opatření bezpodmínečně dodržovat, protože se jedná o preventivní opatření, které je vždy účinnější než likvidace případných následků. Protože opatření Vlády České republiky je na dobu neurčitou, bude VV KSST Olomouc situaci průběžně sledovat a přijímat operativní opatření.

 

Ve vazbě na opatření Vlády České republiky vydal VV ČAST vlastní opatření formou zrušení sportovních akcí ve stolním tenisu pořádaných ČAST s tím, že doporučil svým organizačně podřízeným složkám (KSST, RSST) aby zvážily konání jimi organizovaných a řízených sportovních akcí, i když počet účastníků a doprovodu nedosáhne limitního počtu 100. VV KSST Olomouc doporučuje nerušit soutěžní utkání (pokud počet účastníků nepřesáhne počet 100 osob) a individuálně posuzovat účast hráčů v těchto utkáních zda nesplňují podmínky pro karanténu, to je zda se v poslední době nevrátili ze zahraniční dovolené zejména z postižených oblastí a teprve potom utkání nesehrát.

 

Ing. Jiří Juřena, předseda VV KSST Olomouc