Rozpis KP jednotlivců staršího žactva + nejmladšího žactva

  1. Pořadatel                     Sokol Šternberk
  2. Termín:                       NEDĚLE   21.3.2010
  3. Místo:                         Sokolovna , na Zahradní ulici
  4. Vedení turnaje :           ředitel                   František Kaplan

hlavní rozhodčí   Mgr. Zdenek Jančo

zástupce hl. rozh. Miloslav Plachý

hl. pořadatel            Alexander Piták

zdravotník               Pitáková

6. Prezentace:                   od 8:00 – 8:45

losování: 8:45 – 9:00

zahájení 9:00

7. Předpis:                   Hraje se dle platných pravidel stolního tenisu a SŘ

8. Systém                    dvoustupňový

8. Stoly:              Hraje se na 9-ti stolech

9. Míčky:                Dodá KSST Olomouc

10. Úhrada:             Hráči hrají na náklady svých oddílů – klubů.

11. Ceny                 Vítězové obdrží diplomy

Nominace – 12 hráčů dle aktuálního žebříčku + 3 hráči nominovaní každým regionem + 2 divoké karty které udělí KM

Účast dívek neomezená.

Schváleno na schůzi VV KSST 12.2.2010

Ing. Jaroslav Markovič                                                           Jaroslav Zedníček

předseda VV KSST                                                                           předseda KM KSST