KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU OLOMOUC

Pořádá

3. turnaj KBTM ve stolním tenisu

 

Místo konání :  Mohelnice 

 

Termín : sobota 5. listopadu 2011

 

Všeobecná a technická ustanovení

 

Pořadatel: Krajský svaz stolního tenisu Olomouc

Datum: sobota 5.listopadu 2011

Místo: tělocvična ZŠ Masarykova, Mohelnice, Masarykova ul.

Ředitel turnaje : Rostislav Stuchlý

Hlavní pořadatel : Karel Strouhal

Vrchní rozhodčí : Stanislav Hojgr

Zástupce vrch. rozhodčího: Mgr. Zdeněk Jančo

Zdravotník : Petra Slámková

Komisař : František Kaplan ( náhradník Jaroslav Zedníček)

 Časový pořad turnaje:        

            CHLAPCI           ml.ž.     prezentace do    8:30    zahájení   9:00

                                        st. ž.      prezentace do  10:30    zahájení 11:00

                                        dorost    prezentace do  12:30    zahájení 13:00

            DĚVČATA                       prezentace  do   8:30    zahájení   9.00 

Systém : kombinovaný s nasazením

  1. Stupeň ve skupinách po 4 ( postupují první dva hráči)
  2. Stupeň KO

Hraje se na 3 vítězné sady

Start ve vyšších kategoriích povolen dle SŘ, doplnit pouze do počtu 32, a to dle žebříčkového postavení

Výhrada: v případě nepředpokládaného počtu účastníků si pořadatel vyhrazuje změnu systému soutěže

Nasazování hráčů : na prvních třech turnajích KBTM nasazování dle nasazovacího žebříčku a od 4. turnaje KBTM  dle aktuálního pořadí  v KBTM. V případě opožděné prezentace ztrácí hráč nárok na nasazení!

Námitky: se podávají vrchnímu rozhodčímu

Startovné:  Pro registrované hráče, se zaplaceným  evidenčním poplatkem – zdarma. Pro ostatní hráče, kteří nezaplatili  evidenční poplatek, činí startovné 100,- Kč, výjimka možná u benjamínků. Bude kontrolováno!

Předpis: hraje se dle Pravidel stolního tenisu, SŘ a tohoto Rozpisu

Míčky:  YASAKA *** 40mm

Počet stolů : hraje se na 12 stolech

Rozhodčí: vždy poražený z předchozího zápasu

Ceny: první tři hráči v každé kategorii získávají diplom, diplomy budou předány na dalším turnaji KBTM 

Výhrada: v případě nepředpokládaného počtu účastníků si pořadatel vyhrazuje změnu systému soutěže

Občerstvení: zajištěno v místě konání turnaje

Případné dotazy : e-mail josef. velesik@navratilpv.cz 

Za KSST a komisi mládeže srdečně zvou pořadatelé!!!

 

 

SPORTU ZDAR, STOLNÍMU TENISU ZVLÁŠŤ!