Upozorňuji dosud nepřihlášená družstva, která mají zájem o účast
v krajském kole ČP, že termín pro odeslání přihlášek
je do soboty 31.1.2015.

Losování proběhne v rámci schůze VV KSST, která se koná při 5. kBTM v Mohelnici 31.1.2015.

Zatím se přihlásila pouze 4 družstva!

Beneš – sekretář KSST