Další informace

Páteční večerní turnaj dne 17. 7. 2020 v Přerově

Propozice k danému turnaji naleznete ZDE.

Podklady ke Konferenci KSST Olomouc konané dne 9. 7. 2020 v Postřelmově

Dokumenty k řízení Konference KSST Olomouc pro rok 2020:Volební řád Konference KSST Olomouc

Jednací řád Konference KSST Olomomouc

Zprávy o činnosti jednotlivých komisí:Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti STK

Zpráva Komise mládeže

Zpráva Trenérsko-metodické komise

Zpráva o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020

Komentář k hospodaření za rok 2019 a návrhu rozpočtu na rok 2020

Přílohy k rozpočtu

Zpráva Dozorčí rady

Zápis ze schůze VV KSST Olomouc konané dne 4. 6. 2020 v Olomouci

Zápis ze schůze VV KSST Olomouc naleznete ZDE.

Doplnění Zápisu č. 3/2020 ze schůze VV KSST Olomouc – bod 4.4:

4.4. VV KSST Olomouc stanovil termín pro podání návrhů na kandidáty do VV KSST včetně návrhu na předsedu VV KSST na Konferenci KSST Olomouc, a to nejpozději do    26. června 2020 s tím, že další návrhy je poté možné doplnit na Konferenci KSST Olomouc. Ve stejném termínu, to je do 26. června 2020, se podávají návrhy na předsedu dozorčí rady a na členy dozorčí rady s tím, že i v tomto případě další návrhy je poté možné doplnit na Konferenci KSST Olomouc. Návrhy budou zaslány na emailovou adresu J. Chalupy a J. Juřeny.

Informace ke státní podpoře sportovních subjektů

Podrobné informace naleznete ZDE.

Aktuální informace ke stávající situaci vztahující vztahující se k uvolňování opatření – COVID-19

Informace ke stažení ZDE.

Rozpis krajských soutěží pro sezónu 2020/2021

Rozpis krajských soutěží pro sezónu 2020/2021 naleznete ZDE.

Krajský žebříček pro sezónu 2020/2021

Krajský žebříček naleznete ZDE.

V návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 215 ze dne 15. 3. 2020 ruší VV KSST Olomouc všechna utkání jím řízená s okamžitou účinností od 16.3.2020 do odvolání

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky č.215 ze dne 15.3.2020 ruší VV KSST Olomouc všechna  utkání v jeho kompetenci, to je divize a krajské přebory, s okamžitou účinností od 16.3.2020 do odvolání a to v návaznosti na další opatření Vlády ČR (pro informaci platí karanténa do 24.3.2020 do 6:00 hod.). Jenom připomínáme, že zákazy platí pro všechny turnaje, krajské přebory, Český pohár apod. Současně doporučujeme uzavřít všechny herny a podobné prostory, pokud tak již neučinily příslušní majitelé, respektive správci (obce, školy). VV KSST situaci sleduje a bude včas všechny jednoty a oddíly informovat jak dál budeme postupovat.

VV KSST Olomouc současně doporučuje všem RSST v působnosti KSST Olomouc přijmout neprodleně obdobná opatření.

Ing. Jiří Juřena

předseda VV KSST Olomouc

Závazné stanovisko a povinná opatření stanovená Výkonným výborem Krajského svazu stolního tenisu Olomouc k usnesení Vlády České republiky č.72 o přijetí krizového opatření – ve vztahu k soutěžím stolního tenisu organizovaných a řízených KSST Olomouc (divize, krajské přebory, turnaje apod.).

1.       Výše uvedené usnesení Vlády ČR č.72 uvádí ve své části I.1., že vláda zakazuje s účinností ode dne 13.3.2020 od 6:00 hod., mimo jiné,   i sportovní akce a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření (stav nouze trvá 30 dnů, delší časové období musí schválit Poslanecká sněmovna)

2.       Na základě výše uvedeného VV KSST Olomouc neruší dlouhodobé soutěže, které organizuje a řídí (divize, krajské přebory)

3.       Utkání lze hrát za dodržení podmínek: maximální účast 30 osob, které se podílejí na utkání, vylučuje se účast veřejnosti, pořadatel (domácí klub) zabezpečí a zodpovídá za to, že nikdo z účastníků utkání není osobou, které byla nařízena karanténa, respektive, které se vrátily z rizikových oblastí, s utkáním za výše uvedených podmínek musí souhlasit obě družstva, jinak se utkání odkládá. Nařízená opatření bude VV KSST Olomouc kontrolovat

4.       Pokud pořadatel nemá k dispozici hernu – vlastník sportoviště (obecní úřad, škola apod.) zakázal pořádání utkání, je možné sehrát utkání v jiném vhodném prostoru

5.      Současně VV KSST Olomouc ruší  pořádání krajských přeborů 3 kategorií žactva ve stanovených termínech – bude stanoven náhradní termín a současně se rovněž odkládají utkání Českého poháru – bude rovněž stanoven náhradní termín, případně stanoven způsob dohrání poháru

 6.       O dalším průběhu soutěží bude VV KSST včas informovat a to ve vazbě na případná další rozhodnutí Vlády ČR. Pro úplnost uvádíme, že  stejná opatření –  zejména limit počtu osob 30 a vyloučení  osob, kterým byla nařízena karanténa nebo se vrátily z rizikových oblastí  platí i pro tréninkové procesy, kde doporučujeme zvážit jejich konání

7.       VV KSST Olomouc doporučuje všem RSST spadající pod KSST Olomouc přijmout opatření na základě výše uvedeného Usnesení Vlády ČR č.72 a informovat o přijatých opatřeních VV KSST

Ing. Jiří Juřena

předseda VV KSST Olomouc

Olomouc, 13.3.2020

Opatření Vlády ČR o zákazu konání všech akcí (sportovní, kulturní apod.) s účastí nad 100 osob

Vážení přátelé stolního tenisu, jistě jste všichni dnes zaznamenali opatření Vlády České republiky o zákazu konání všech akcí (sportovní, kulturní apod.) s účastí nad 100 osob a to v souvislosti s šířením koronaviru (SARS-CoV-2). Sportovní kluby spadající pod působnost KSST Olomouc budou toto opatření bezpodmínečně dodržovat, protože se jedná o preventivní opatření, které je vždy účinnější než likvidace případných následků. Protože opatření Vlády České republiky je na dobu neurčitou, bude VV KSST Olomouc situaci průběžně sledovat a přijímat operativní opatření.

Ve vazbě na opatření Vlády České republiky vydal VV ČAST vlastní opatření formou zrušení sportovních akcí ve stolním tenisu pořádaných ČAST s tím, že doporučil svým organizačně podřízeným složkám (KSST, RSST) aby zvážily konání jimi organizovaných a řízených sportovních akcí, i když počet účastníků a doprovodu nedosáhne limitního počtu 100. VV KSST Olomouc doporučuje nerušit soutěžní utkání (pokud počet účastníků nepřesáhne počet 100 osob) a individuálně posuzovat účast hráčů v těchto utkáních zda nesplňují podmínky pro karanténu, to je zda se v poslední době nevrátili ze zahraniční dovolené zejména z postižených oblastí a teprve potom utkání nesehrát.

 

Ing. Jiří Juřena, předseda VV KSST Olomouc