Výsledky z 5. KBTM jsou k dispozici ZDE.

 


ZMĚNA – PREZENCE  PRO VŠECHNY DIVIZE 8:15- 8:45 

Na 5.KBTM nebudou uplatněna práva na postup do vyšší divize získaná na 4. KBTM v Postřelmově. Práva postupu budou převedena na 6. KBTM. Důvodem této úpravy je velká neúčast hráčů způsobená jejich účastí na republikovém turnaji. Tím pádem na 5. KBTM se nehraje o práva postupu do vyšší divize na 6. KBTM. Děkuji za akceptaci a pochopení

(PP- 3.2.2022)


Propozice na 5. krajský bodovací turnaj mládeže naleznete v přiloženém dokumentu.

Nasazovací žebříček po 4. KBTM pod odkazem –  žebříček.

Vzhledem k platným epidemiologickým opatřením žádám oddíly o maximálně možné omezení doprovodu hráčů.  Dále upozorňuji, že při vstupu do haly bude nezbytné odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o bezinfekčnosti na sportovní akci – ke stažení  ZDE. Prohlášení platí pro všechny hráče, trenéry i doprovod.

Rekapitalce podmínek účasti – pro děti do 12 let je dostačující podepsané prohlášení, mládež  do 18 let musí mít negativní PCR test (ne starší 7 dní) pokud není plně očkována či neprodělala COVID v posledních 180 dnech.  Osoby starší 18 let musí být plně očkovány, případně musí doložit doklad o prodělání COVIDu v posledních 180 dnech. Nebo musí doložit negativní PCR test v případě nedokončeného očkování (ne starší 72 hodin) či nemožnosti se nechat očkovat ze zdravotních důvodů.

Děkuji za dodržení podmínek.

Pavel Prázdný