Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček, A. Bezděk, J.Zedníček

1. Krajské soutěže

Výsledky krajských soutěží byly schváleny, a to bez zásadních připomínek.

Oddíl TJ Sokol Šternberk – pokuta 100,- Kč za neoprávněný start hráče M. Sedláře v KS I.

Komisaři pro nastávající sezonu jsou členové výboru a předseda revizní komise. V této souvislosti připomínáme bod 12 „Rozpisu soutěže“!

 

2. Divize žen

Do divize žen se přihlásila družstva TJ Sokol Šternberk, Sokol Krčmaň, HK DDM Olomouc, TJ Krnov a Sokol Neředín. Soutěž se odehraje dle rozlosování dvoukolově turnajovým způsobem ve třech termínech, a to 13.11.2010 v Krčmani, 11.12.2010 na DDM Olomouc a 12.3.2011 ve Šternberku.

3. Český pohár

Přihlášky do Českého poháru družstev zašlou oddíly předsedovi KSST Ing. J. Markovičovi do 31.12.2011.

4. Pořádání turnajů

VV KSST připomíná povinnost schvalování turnajů kategorie B,C příslušným výborem, především z důvodu zabránění kolize s krajskými nebo regionálními přebory.

5. Soutěže RSST Olomouc

Do sporu mezi krajem a regionem Olomouc o pořádání soutěží a činnosti VV RSST Olomouc vstoupil VV ČAST, rozhodnutí o dalším postupu padne na mimořádné konferenci RSST Olomouc za účasti zástupců

VV KSST a ČAST, která se bude konat dne 1.11.2010.

 6. Informace ČAST

Jak už asi většina z vás zjistila, autor aplikace a majitel domény pinec.info vypnul Registr ČAST, který není nyní možno využívat. Bohužel nejsem schopen vás v této chvíli informovat o časovém horizontu, jak dlouho toto může trvat. Důvodem k této reakci byla korespondence jednoho člena oddílu obsahující hrozbu žalobou u soudu za neoprávněné zacházení s osobními údaji. Intenzívně pracujeme na tom , abychom tyto obavy co nejdříve rozptýlili. Máme již k dispozici dokumenty podporující naší činnost a tak jsem přesvědčen, že by se vše mohlo v dohledné době urovnat. Vložené úsilí do rozsáhlých oprav dat, které bylo vámi do této věci vloženo, určitě nazmar nepřijde. Data zůstala uchována pro další využití. Za vzniklé potíže se omlouvám všem našim členům.  Standa Dolejší VV ČAST.

7. Komise mládeže

KM do příští schůze výboru předloží návrh na rozdělení případně využití obdržené dotace na mládež od ČAST ve výši 9 086,- Kč.

KM do příští schůze zpracuje vyhodnocení podmínky mít aktivní mládež pro družstva hrající divizi a KSI za sezonu 2009/10.  Regiony zašlou potřebné podklady předsedovi KM panu Velešíkovi do 31.10.2010.

KBTM v Mohelnici a ve Šternberku jsou v sobotu 23.10. a 6.11.2010.

Příští schůze výboru se koná dne 17.11. 2010 ve 14.00 hodin v Olomouci.

Olomouc 19.10.2010                                           Ing. Jaroslav Markovič                      František Kaplan

                                                                                  předseda KSST                               sekretář KSST