Další informace

V návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 215 ze dne 15. 3. 2020 ruší VV KSST Olomouc všechna utkání jím řízená s okamžitou účinností od 16.3.2020 do odvolání

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky č.215 ze dne 15.3.2020 ruší VV KSST Olomouc všechna  utkání v jeho kompetenci, to je divize a krajské přebory, s okamžitou účinností od 16.3.2020 do odvolání a to v návaznosti na další opatření Vlády ČR (pro informaci platí karanténa do 24.3.2020 do 6:00 hod.). Jenom připomínáme, že zákazy platí pro všechny turnaje, krajské přebory, Český pohár apod. Současně doporučujeme uzavřít všechny herny a podobné prostory, pokud tak již neučinily příslušní majitelé, respektive správci (obce, školy). VV KSST situaci sleduje a bude včas všechny jednoty a oddíly informovat jak dál budeme postupovat.

VV KSST Olomouc současně doporučuje všem RSST v působnosti KSST Olomouc přijmout neprodleně obdobná opatření.

Ing. Jiří Juřena

předseda VV KSST Olomouc

Závazné stanovisko a povinná opatření stanovená Výkonným výborem Krajského svazu stolního tenisu Olomouc k usnesení Vlády České republiky č.72 o přijetí krizového opatření – ve vztahu k soutěžím stolního tenisu organizovaných a řízených KSST Olomouc (divize, krajské přebory, turnaje apod.).

1.       Výše uvedené usnesení Vlády ČR č.72 uvádí ve své části I.1., že vláda zakazuje s účinností ode dne 13.3.2020 od 6:00 hod., mimo jiné,   i sportovní akce a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření (stav nouze trvá 30 dnů, delší časové období musí schválit Poslanecká sněmovna)

2.       Na základě výše uvedeného VV KSST Olomouc neruší dlouhodobé soutěže, které organizuje a řídí (divize, krajské přebory)

3.       Utkání lze hrát za dodržení podmínek: maximální účast 30 osob, které se podílejí na utkání, vylučuje se účast veřejnosti, pořadatel (domácí klub) zabezpečí a zodpovídá za to, že nikdo z účastníků utkání není osobou, které byla nařízena karanténa, respektive, které se vrátily z rizikových oblastí, s utkáním za výše uvedených podmínek musí souhlasit obě družstva, jinak se utkání odkládá. Nařízená opatření bude VV KSST Olomouc kontrolovat

4.       Pokud pořadatel nemá k dispozici hernu – vlastník sportoviště (obecní úřad, škola apod.) zakázal pořádání utkání, je možné sehrát utkání v jiném vhodném prostoru

5.      Současně VV KSST Olomouc ruší  pořádání krajských přeborů 3 kategorií žactva ve stanovených termínech – bude stanoven náhradní termín a současně se rovněž odkládají utkání Českého poháru – bude rovněž stanoven náhradní termín, případně stanoven způsob dohrání poháru

 6.       O dalším průběhu soutěží bude VV KSST včas informovat a to ve vazbě na případná další rozhodnutí Vlády ČR. Pro úplnost uvádíme, že  stejná opatření –  zejména limit počtu osob 30 a vyloučení  osob, kterým byla nařízena karanténa nebo se vrátily z rizikových oblastí  platí i pro tréninkové procesy, kde doporučujeme zvážit jejich konání

7.       VV KSST Olomouc doporučuje všem RSST spadající pod KSST Olomouc přijmout opatření na základě výše uvedeného Usnesení Vlády ČR č.72 a informovat o přijatých opatřeních VV KSST

Ing. Jiří Juřena

předseda VV KSST Olomouc

Olomouc, 13.3.2020

Opatření Vlády ČR o zákazu konání všech akcí (sportovní, kulturní apod.) s účastí nad 100 osob

Vážení přátelé stolního tenisu, jistě jste všichni dnes zaznamenali opatření Vlády České republiky o zákazu konání všech akcí (sportovní, kulturní apod.) s účastí nad 100 osob a to v souvislosti s šířením koronaviru (SARS-CoV-2). Sportovní kluby spadající pod působnost KSST Olomouc budou toto opatření bezpodmínečně dodržovat, protože se jedná o preventivní opatření, které je vždy účinnější než likvidace případných následků. Protože opatření Vlády České republiky je na dobu neurčitou, bude VV KSST Olomouc situaci průběžně sledovat a přijímat operativní opatření.

Ve vazbě na opatření Vlády České republiky vydal VV ČAST vlastní opatření formou zrušení sportovních akcí ve stolním tenisu pořádaných ČAST s tím, že doporučil svým organizačně podřízeným složkám (KSST, RSST) aby zvážily konání jimi organizovaných a řízených sportovních akcí, i když počet účastníků a doprovodu nedosáhne limitního počtu 100. VV KSST Olomouc doporučuje nerušit soutěžní utkání (pokud počet účastníků nepřesáhne počet 100 osob) a individuálně posuzovat účast hráčů v těchto utkáních zda nesplňují podmínky pro karanténu, to je zda se v poslední době nevrátili ze zahraniční dovolené zejména z postižených oblastí a teprve potom utkání nesehrát.

 

Ing. Jiří Juřena, předseda VV KSST Olomouc

Výsledky z krajského přeboru mužů a žen konaného dne 18. 1. 2020 v Postřelmově

Výsledky z Krasjkého přeboru mužů a žen konaného dne 18. 1. 2020 v Postřelmově můžete stáhnout ZDE.

Extraliga stolního tenisu v Olomouci

 

Poslední lednový den zavítá extraliga žen do Olomouce.

V Omeze centru sportu a zdraví se odehraje utkání 15. kola Extraligy žen mezi MSK Gumotex Břeclav ZFP GROUP a SKST Baník Havířov.

Zveme všechny příznivce stolního tenisu.

Pavel Prázdný

Rozpis soutěže Českého poháru (I. stupeň)

Rozpis I. stupně Českého poháru naleznete ZDE.

Vánoční turnaj ve stolním tenise (Bruntál, 21. 12. 2019)

Propozice k danému turnaji naleznete ZDE.

Vánoční turnaj ve stolním tenise (Brodek u Prostějova, 27. 12. 2019)

Propozice k turnaji naleznete ZDE.

Vánoční večerní turnaj ve stolním tenise (Přerov, 20.12. 2019)

Propozice k turnaji naleznete ZDE.

Memoriál T. Hanečky a F. Přecechtěla (Tovačov, 14. 12. 2019)

Propozice k turnaji naleznete ZDE.