Vložil Jakub

, ,

V návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 215 ze dne 15. 3. 2020 ruší VV KSST Olomouc všechna utkání jím řízená s okamžitou účinností od 16.3.2020 do odvolání

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky č.215 ze dne 15.3.2020 ruší VV KSST Olomouc všechna  utkání v jeho kompetenci, to je divize a krajské přebory, s okamžitou účinností od 16.3.2020 do odvolání a to v návaznosti na další opatření Vlády ČR (pro informaci platí karanténa do 24.3.2020 do 6:00 hod.). Jenom připomínáme, že zákazy platí pro všechny turnaje, […]

, ,

Závazné stanovisko a povinná opatření stanovená Výkonným výborem Krajského svazu stolního tenisu Olomouc k usnesení Vlády České republiky č.72 o přijetí krizového opatření – ve vztahu k soutěžím stolního tenisu organizovaných a řízených KSST Olomouc (divize, krajské přebory, turnaje apod.).

1.       Výše uvedené usnesení Vlády ČR č.72 uvádí ve své části I.1., že vláda zakazuje s účinností ode dne 13.3.2020 od 6:00 hod., mimo jiné,   i sportovní akce a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření (stav nouze trvá 30 dnů, delší časové období musí schválit Poslanecká […]

, ,

Opatření Vlády ČR o zákazu konání všech akcí (sportovní, kulturní apod.) s účastí nad 100 osob

Vážení přátelé stolního tenisu, jistě jste všichni dnes zaznamenali opatření Vlády České republiky o zákazu konání všech akcí (sportovní, kulturní apod.) s účastí nad 100 osob a to v souvislosti s šířením koronaviru (SARS-CoV-2). Sportovní kluby spadající pod působnost KSST Olomouc budou toto opatření bezpodmínečně dodržovat, protože se jedná o preventivní opatření, které je vždy účinnější než likvidace […]