Zpráva ze schůze VV ze dne 31.1.2015

Dne 31.1.2015 se při 5. KBTM konala schůze VV KSST Olomouc.

Zpráva 31.1.2015 Mohelnice

 

1 komentář

 1. Jirka napsal:

  Reaguji na zápis ze schůze VVKSST konané v Mohelnici 31.1.2015. Bod 6 který je na zápise se vůbec na schůzi neprojednával a už vůbec ne s takovým výsledkem. Členové VV ani nevěděli o termínu uzávěrky nominace na MČR (5.2). Nominace na MČR byla schválena přes e-mail později, kdy předseda komise mládeže vyjádřil nesouhlas s touto nominací. Později byla nominace několikrát změněna bez odsouhlasení, tudíž podle mého názoru neplatná. VV by měl při nominaci přemýšlet čí zásluhou má kraj kvótu 3+4 na MČR. Pokud to neví, tak je to zásluhou EXITERIA KST Jeseník, což jsou 2 místa (muži) a po jednom místě SK Přerov a KST Omega Olomouc (ženy). Tyto 3 oddíly by měli sami nominovat své hráče. Kraj má potom právo rozhodnout o dvou místech mužů a jednom místě žen a případných náhradnících, ale to by o tom musela proběhnout diskuze a ne to co předvedli někteří členové VV mimo schůzi VV při obhajobě některých nominovaných.
  Dále k nominaci-cituji ze stránek KSST Olomouc.
  „Aby se příští rok předešlo zbytečným problémům s nominací na MČR, bude vydán nominační klíč v propozicích na KP.“ (To je pěkná blbost.)
  VV by se mohl učit od komise mládeže, jakým způsobem a HLAVNĚ KDY vydala kritéria pro nominaci na MČR. Za sebe a možná se ke mně někdo přidá říkám takové nominaci „jasně ne“ s výjimkou vítězů KP, kteří si jistě nominaci vybojovali.
  K bodu č. 3 dané schůze. Nabídka na pořádání mládežnických soutěží (KBTM, TOP, KP) byla podána již v září 2014 komisí mládeže a přihlášky směřovány předsedovi komise mládeže, tak teď nechápu, proč si VV vyhradil vlastní nabídku s termínem, směřování přihlášek na sekretáře KSST. Komise mládeže eviduje několik zájemců o pořádání těchto akcí, protože je ještě čas, nerozhodla komu přidělí pořadatelství. Nechápu, proč se objevily propozice na KP mladších žáků, kterou také komise mládeže ještě neřešila. V tuto chvíli mi to připadá, že soutěže mládeže řídí někdo jiný než komise mládeže skrytý za VV KSST. Podotýkám, že soutěže mládeže na všech stupních řídí příslušná komise, ať už je to regionální, krajská nebo republiková. Proto vyzívám VVKSST Olomouc, aby bod č. 2 a 3 ze schůze konané dne 31.1.2015 byly vyškrtnuty. Navíc tyto body jsou v rozporu s rozpisem soutěže a soutěžního řádu, což je nepřípustné. Podle soutěžního řádu je rozpis soutěže a soutěžní řád závazný a neměnný.
  Člen komise mládeže Veigl

Napsat komentář