Přítomni: Ing. J. Markovič, K. Kovář, J. Velešík, F. Kaplan, J. Zedníček, A. Ondráček,  A. Bezděk

Omluveni: A. Haltmar

1. Schválení výsledků

Výsledky všech soutěží byly schváleny, konečné tabulky jsou na našich webových stránkách.

Divize                    postup   TTC Šumperk A

                                sestup    Sokol Kolšov A  

KS I                        postup   Sokol Čechovice C

                               sestup    Sokol Jedlí, Slavoj Bruntál B            

KS IIA                   postup   Sokol Lipník A

                               sestup    Město Suchdol, Sokol Šternberk C, Sokol Němčice

KS IIB                    postup   Sokol Postřelmov

                               sestup    Horní Živoříce, OMYA Jeseník E

Divize žen             do kvalifikace o II. ligu postupuje vítězné družstvo Sokola Krčmaň

RSST Olomouc nesplnil dle „Rozpisu soutěží“ podmínky postupu do krajských soutěží, o pátém sestupujícím z KS II rozhodl nižší počet získaných bodů družstva Město Suchdol v KS IIA.

RSST Přerov, Prostějov, Šumperk, Bruntál, Jeseník nahlásí obratem sekretáři KSST postupující družstva svých regionů do KS včetně kontaktních adres org. pracovníků (E-mail,telefon)

2. Komise mládeže

Výbor schválil nominaci na MR navrženou komisí mládeže.

Mladší žáci:          Olejník Jakub TTC Mohelnice, Hanuš Daniel SK Přerov

náhradníci             Vandrovec Radek DDM Olomouc, Vlach Martin sokol Němčice             

Mladší žákyně:     Kopfová Tereza Sokol Vrbno,

náhradnice            Bláhová Barbara TJ Krnov, Pántlíková Tereza Sokol Vrbno

Starší žáci:             Hrabica Marián SK Přerov, Gondek Daniel OMYA Jeseník

náhradníci             Hanuš Daniel, Végh Jakub SK Přerov

Starší žákyně:       Vlčková Natálie Sokol Vrbno

náhradnice            Sýkorová Eliška, Kopfová Tereza Sokol Vrbno           

Dorostenci:           Bařina Jiří SK Přerov, Kovačík Jakub DDM Olomouc

náhradníci             Hrabica Marián SK Přerov, Demeter Dušan TTC Mohelnice    

Dorostenky:         Maděrová Denisa SK Přerov

náhradnice            Benešová Dagmar Sokol Ondratice, Vlčková Natálie Sokol Vrbno

3. Krajská konference     

Konference KSST se bude konat dne 5. 5. 2010 od 16.00 hod. ve Šternberku, „Restaurace na Koupališti“. Pozvánky a příslušné materiály budou zaslány delegátům konference s hlasem rozhodujícím, a to dle následujícího klíče:

oddíly jejichž družstva hrají ligu, divizi mužů i žen a KS I po 1 delegátovi + RSST po 1 delegátovi + členové VV KSST.  

Konference je volební, vzhledem k tomu, že regiony až na jeden nepředložily v termínu návrhy kandidátů, předloží návrh VV KSST.

4. Různé

Extraligové družstvo „Region Olomouc“ nabízí pro příští sezonu, v rámci propagace stolního tenisu, odehrání některého z mistrovských utkání i v jiných městech našeho kraje. Zájemci se mohou pro bližší informace obrátit na manažera klubu pana Víta Ratajského, tel. 603 831 177, E-mail: ratajsky@tabletennis.cz

Příští schůze výboru se koná dne 5.5.2010 ve 14.00 ve Šternberku.

V Olomouci 1.4. 2010                              Ing. Jaroslav Markovič                                       František Kaplan

                                                                              předseda KSST                                                sekretář KSST

Přítomni: Ing. J. Markovič, K. Kovář, J. Velešík, F. Kaplan, J. Zedníček, A. Ondráček,  A. Bezděk

Omluveni: A. Haltmar

1. Schválení výsledků

Výsledky všech krajských soutěží byly schváleny. STK uděluje družstvu Cidemat Hranice pokutu 100,- Kč za nezaslání „Zápisu o utkání“ v termínu.

2. Český pohár

Do soutěže se přihlásila 4 družstva, závěrečná kola budou odehrána po skončení krajských soutěží.

 

3. ČAST

Na jednání ČAST se zástupci KSST byly mimo jiné diskutovány návrhy změn přestupního a registračního řádu, bylo zdůvodněno prozatímní nevyplacení dotací na mládež za 2. pol. 2008 a r. 2009 včetně návrhu řešení atd.

 

4.  Komise mládeže

Výbor schválil návrh nominaci na MR družstev. Nominována byla družstva st. žáků, dorostenců a dorostenek SK Přerov a družstvo st. žákyň TJ Sokol Vrbno.

Výbor poopravil kritéria pro nominaci na MR jednotlivců, neboť vzhledem k nabitému kalendáři se nepodařilo zařadit naše TOP před  předpokládaný termín nominací ČAST.

Kritérium pro všechny věkové kategorie:

Chlapci (2 místa)  – hráč s nejvyšším počtem bodů za KP + KBTM (4 nejlepší  z 6)

                                – vítěz KP  

Dívky (1 místo) – hráčka s nejvyšším počtem bodů za KP + KBTM (4 nejlepší  z 6)

Výbor rozhodl navýšit s platností od 1.1.2010 odměny oddílům za uspořádání krajských turnajů mládeže následovně:              KBTM a KP jednotlivců                           3 000,- Kč   

                                KP družstev                                         2 500,- Kč

                               TOP                                                       2 000,-  Kč

5. Krajská konference

Konference se bude konat dne 5. května zřejmě opět ve Šternberku, přesný termín a potřebné materiály budou přílohou příštího Zpravodaje.

Dne 28.2.2008 končí termín pro podání návrhů kandidátů do nového výboru KSST. Pouze RSST Přerov navrhl dva kandidáty, ostatní regiony se zatím nevyjádřily.  Nebudou-li  návrhy z regionů, výbor KSST je připraven předložit vlastní návrh. Situace z minulého roku se nesmí opakovat!

 

6. Divize žen

Divize žen za účasti 5 družstev bude odehrána turnajovým způsobem v termínech 27.2 Krčmaň, 13.3. Šternberk a 27.3. Vrbno.

7. Termínová listina

V příloze je poopravená termínová listina, navíc se zařazením divize žen a TOP benjamínků.

Příští schůze výboru se koná dne 6.4.2010 ve 14.00 v Olomouci.

V Olomouci 23. 2. 2010                              Ing. Jaroslav Markovič                                       František Kaplan

                                                                            předseda KSST                                                sekretář KSST

Přítomni: Ing. J. Markovič, K. Kovář, J. Velešík, F. Kaplan, J. Zedníček,  A. Bezděk

Omluveni: A. Haltmar, A. Ondráček

 

1. Schválení výsledků

Výbor schválil všechny výsledky první poloviny soutěží.  STK udělila pouze jednu pokutu družstvu Javorníka za opožděné nahlášení výsledku. Současně upozorňuje na povinnost nahlásit výsledek u předehrávaných utkání ihned po skončení zápasu.

Výbor projednal připomínku družstev k ne příliš šťastné časové posloupnosti divizních zápasů v Neředíně. Rozhodl se nezasahovat do rozlosování v rozehrané soutěži, případný problém řešit až při losování příštího ročníku.

V druhé polovině soutěží se počítá s vysíláním komisařů na některá utkání divize a KSI.

Co se týká postupů do KSII, platí i nadále rozhodnutí VV KSST, uveřejněné ve Zpravodaji č. 2/2009-2010 pod bodem č. 9.

 

2. Český pohár

Výbor připomíná termín přihlášek do 31.12.2009 viz. Zpravodaj č. 1 bod 5

 

3. Krajské přebory dospělých

Krajské přebory dospělých se konají dne 23.1.2010 v Přerově. Propozice budou zveřejněny na webu.

Schválené kvóty mužů:

                              2.liga     3.liga   divize   RSST     Celkem

Olomouc                   –              –          3          1              4

Šumperk                  –             –             2           1               3

Prostějov                 –             4            2          1               7

Přerov                     –               2            4          1               7

Jeseník                    3             2             1           1               7

Bruntál                   –              –                 –           1              1

————————————————————————————

Celkem                   3             8          12            6             29 

Divoké karty                                                                       3

————————————————————————————

Součet                                                                                   32

Start žen v KP je bez omezení!

 

4. Volby

Do konce února zašlou RSST sekretáři KSST návrhy kandidátů do nového výboru KSST. Navržení musí s kandidaturou souhlasit, nemusí být z daného regionu, podmínkou ale je zastoupení minimálně 4 regionů.

S ohledem na problémy se zájemci o tuto mnohdy nevděčnou funkci výbor doporučuje zúžení nového výboru na pětičlenný, ve složení předseda

                                              sekretář (místopředseda ?)     

                                              předseda STK

                                              předseda komise mládeže

                                              předseda TMK a KR

5. Odstupné za přestupy

VV KSST stanovil  za maximální výši odstupného v r. 2010 částku rovnající se 20% částky uvedené v SŘ. Týká se to přestupů v rámci kraje, uvedených nejvýše v krajském žebříčku. RSST doporučujeme stanovit výši v rámci regionů na 10%.

 

6. Divize žen

Přihlášeno je zatím 5 družstev. Soutěž proběhne v turnajovým způsobem v únoru a březnu 2010.

7. Komise mládeže

Výbor provedl mírné úpravy míst konání krajských přeborů viz. Příloha. Propozice budou včas zveřejněny na webu.

Nominace pro všechny kategorie: 

Chlapci – 12 dle bodů po 4. kole KBTM + po 3 z RSST + 1DK KSST + 1DK pořadatel 

Děvčata – bez omezení

Neúčast nominovaných bez včasné omluvenky – sankce 50,- Kč

 

8. Cestovné

Výbor se rozhodl, po loňských marných pokusech o spolupráci oddílů, změnit výši příspěvku na cestovné hráčů mládežnických kategorií, nominovaných KSST na MR následovně:

1 hráč      2,- Kč/km

2 hráči     3,-Kč/km

3 a více   4,- Kč/km

Stejná sazba platí i pro dospělé s výjimkou regionu Olomouc, kde si s příspěvkem musí díky svému přístupu ke kraji poradit RSST.

 

Příští schůze výboru se koná dne 2.3.2010 ve 14.00 hodin v Olomouci.

 

 

Přejeme všem hráčům, trenérům, rozhodčím, funkcionářům a příznivcům stolního tenisu příjemné prožití Vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2010!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

V Olomouci 18. 12. 2009                              Ing. Jaroslav Markovič                                       František Kaplan

                                                                                          předseda KSST                                                sekretář KSST

Zde je “Zápis o utkání”, jiný nepoužívejte, STK bude používání jiného zápisu pokutovat!!!

Stáhnot zápis o utkání

Přítomni: Ing. J. Markovič, K. Kovář, A. Haltmar, A. Ondráček, J. Velešík, F. Kaplan, J. Zedníček,  A. Bezděk

Hosté: O. Malínek, M.Plachý, P. Straka, M.Horák (VV RSST Olomouc)

 

1. Rozlosování soutěží 2009/2010

Rozlosování soutěží bylo schváleno v předloženém znění a je přílohou tohoto Zpravodaje. Přidělování míst pro losovací schéma s ohledem na počty družstev některých oddílů v soutěžích a jejich kapacitami heren je na hranici možností.

Výbor vyhověl žádosti Sokola Jedlí zdůvodněné obsazením herny OÚ a souhlasí s předehraním dvojutkání Jedlí, Losiny : Rakov, Přerov C  na 10.10.2009.

 

2. Adresář

V příloze zasílám opravený adresář, další případné změny mi ihned hlaste.

 

3. Termínový kalendář

Do termínového kalendáře viz. příloha byly zapracovány termíny krajských soutěží dospělých i mládeže s výjimkou TOP mládeže. Tyto budou doplněny až s určením místa konání na začátku příštího roku. Některé termíny mládeže kolidují s ČAST i tady jsou možnosti omezené počtem akcí.

 

4. Komise mládeže

Výbor schválil propozice mládežnických soutěží včetně kritérií pro nominace na KP a MR. Vše bude zveřejněno před startem soutěží na našich webových stránkách.

Na KBTM bude povolena účast pouze soutěžícím s reg. průkazem a se zaplaceným registračním poplatkem. Ostatní hráči mohou startovat po zaplacení startovného ve výši 100,- Kč.  

 

5.

 

6. Přestupy

 

 

 

 

     1. Ondra  David Sokol Vrbno p.P TJ Krnov

2.

Seibert Dalibor TJ Zlaté Hory Spartak Mikulovice

3.

Vymětal František Tatran Litovel Sokol Palonín

4.

Krutil Radek SK Rakov T.J.  Chropyně

5.

Dorazil Václav SK Přerov Sokol Buk

6.

Hubáčková Marta Sokol Ondratice OP Prostějov

7.

Stuchlý Martin LOKO Zábřeh TTC Mohelnice

8.

Jarmar Petr LOKO Zábřeh Sokol Kolšov

9.

Jemelka Ivan Sokol Loučka Sigma Hranice

10.

Veelšík Josef Sokol Loučka Sokol Čechovice

11.

Hrubý Martin Sokol Tovačov Sokol Buk

12.

Rytíř Pavel Sokol Lipník Sokol Buk

13.

Hojgr Jan LOKO Zábřeh OMYA Jeseník

14.

Zitta David LOKO Zábřeh TJ Postřelmov

15.

Kocourek Hynek Sokol Čechovice OP Prostějov

16.

Kyrych Pavel Sokol Grygov SK Přerov

 

 

 

 

 

Střídavé starty

 

 

1.

Krňávek Zdeněk Sokol Jedlí    RP 1 Sokol Kolšov  KS 2

2.

Martinec Tomáš Slavia Kroměříž Kraj A SK Přerov B Divize

3.

Hrubý Martin Sokol Buk RP 1 Sokol Tovačov KS 2

4.

Loukota Filip Nový Jičín B KS Cidemat Hranice A Divize

 

     

 

     

7. Soutěže žen

Do divize žen se přihlásila družstva: Sokol Krčmaň, Sokol Šternberk, TJ Krnov, Sokol Vrbno. Termín přihlášek se prodlužuje do 30.9.2009!!!  Zasílejte na adresu kafran@seznam.cz , včetně soupisek!   

 

8. Pokuty

Pokuty za nesplnění povinnosti mít aktivní mládež v minulé sezoně (viz. Zpravodaj č. 1) neuhradily oddíly

Sokol Tovačov, Sokol Dřevohostice, Sokol Lipník, Sokol Postřelmov, Sokol V. Losiny, LOKO Zábřeh,               

Sokol Kolšov, Sokol Nový Svět. Všem těmto oddílům byla s okamžitou platností zastavena činnost.   

 

9. Registrační poplatky

V termínu ČAST tj. k 31.8.2009 a v odpovídající výši byly odeslány registrační poplatky z regionů Bruntál, Jeseník, Prostějov, Přerov, Šumperk. RSST Olomouc poplatky neodeslal, ztrácí tak dle „Rozpisu soutěží“ čl. 17.4.2 v nadcházející sezoně nárok na postup do KS II.

 

 

Příští schůze výboru se koná dne 18.12.2009 ve 14.00 hodin v Přerově.

 

 

 

 

 

                                                     Ing. Jaroslav Markovič                                       František Kaplan

V Olomouci 1. 9. 2009                     předseda KSST                                                 sekretář KSST

P?ítomni: Ing. J. Markovi?, K. Ková?, A. Haltmar, A. Ondrá?ek, J. Velešík, F. Kaplan, J. Zední?ek

Omluven: A. Bezd?k

 

1. Krajské sout?že 2009/2010

Po schválení VV KSST všech žádostí o postoupení místa v sout?ži je složení jednotlivých sout?ží následující:

 

DIVIZE                  SK P?erov „B“                                     KS I.                       TJ Krnov „A“

                               TJ Sokol Šternberk „A“                                                     Sokol Jedlí

                               TJ Sigma Hranice „A“                                                       SK P?erov „C“

                               Sokol Ne?edín „B“                                                               Sokol Nový Sv?t „A“

                               Sokol ?echovice „B“                                                           Slavoj Bruntál „A“

                               TJ Chropyn?                                                                        Spartak Mikulovice „A“    

                              Sokol Ne?edín „A“                                                               TJ Sokol Šternberk „B“

                              Sokol Kolšov „A“                                                                  Sokol ?echovice „C“

                               Sokol Buk                                                                              Sokol Velké Losiny

                               Pramet Šumperk „A“                                                        Slavoj Bruntál „B“

                               OP Prost?jov „B“                                                                 SK Rakov

                               OMYA Jeseník „C“                                                            OP Prost?jov „C“

 

KS II. A                 Sigma Lutín „A“                                  KS II. B                  TJ Post?elmov

                               Sokol Lipník „A“                                                                 OMYA Jeseník „D“

                               SK P?erov „D“                                                                     OMYA Jeseník „E“

                               Sokol Ne?edín „C“                                                              Pramet Šumperk „B“

                               Sokol ?echovice „D“                                                         Sokol Kolšov „B“

                               Sokol Ondratice                                                                  Sokol Štíty           

                               Sokol N?m?ice                                                                    SV? Rýma?ov      

                               Sokol Kojetín „A“                                                              Sokol Horní Životice         

                               Sokol Tova?ov                                                                   Sokol Vrbno /Prad.             

                               Obec Suchdol                                                                     TJ ASPV ZŠ Javorník

                               TJ Sigma Hranice „B“                                                     Sokol Bludov

                               TJ Sokol Šternberk „C“                                                    ATS M. Albrechtice

Výbor ud?luje pokutu za opožd?nou úhradu startovného ve výši 200,- K? družstvu TJ Javorník a pokutu ve výši 400,- K? družstvu TJ Post?elmov za opožd?nou p?ihlášku a úhradu startovného.

 

2. Rozpis sout?ží

Výbor schválil „Rozpis sout?ží 2009/2010“, je p?ílohou tohoto Zpravodaje. ?t?te pe?liv?, jsou tam zm?ny!

 

3. Sout?že žen

Oddíly zašlou p?ihlášky do divize žen s uvedením vedoucího družstva a kontaktní adresy v?etn? telefonu a mailu  sekretá?i KSST panu F. Kaplanovi do 31.8.2009.  O systému sout?že i jednotlivých zápas? bude rozhodnuto na základ? po?tu p?ihlášek, což bude uvedeno v samostatném Rozpisu sout?že.

 

4. Eviden?ní seznamy

V p?íloze zasíláme nové tiskopisy Ev. seznam?, vypln?né zašlou oddíly v elektronické podob? svým RSST

do 31.7.2009. RSST po kontrole pošlou seznamy p?edsedovi STK KSST do 15.8.2009!

?AST – ES jsou velmi d?ležitý základní kámen pro získání kvalitních podklad? do p?ipraveného Registru hrá?? a funkcioná?? ?R. Tento registr po jeho ve?ejném spušt?ní bude sloužit všem oddíl?m, hrá??m a svaz?m v ?AST k vedení veškeré agendy spojené s hraním našich sout?ží. Budete s jeho pomocí vytvá?et nové Ev. seznamy v dalších sezónách, vést agendu hrá??, oddíl?. Bude možné takto generovat i soupisky družstev a ?ídit v systému pinec.info i všechny naše sout?že. Systém pinec.info dozná ješt? další zm?ny k lepšímu, tak aby co nejvíce vyhovoval nám všem. V návaznosti na ?ešení centrálního registru a jeho napln?ní daty je, i ve spolupráci s autory programu PINEC.info, formulá? ES rozší?en oproti lo?skému roku o n?které další údaje. Nepovinné údaje jsou ozna?eny*, ale protože se jedná o podklady pro data centrálního registru-prosíme o maximální snahu uvedení i t?chto nepovinných údaj?.

Ve stejných termínech zašlou oddíly registra?ní poplatky na region a regiony pom?rné ?ástky následn? na kraj a ?AST.

Rozd?lení dle „Dodatku ?.1  S?“:

Dosp?lí – reg. poplatek 200,- K?, RSST zašlou z této ?ástky 60 na ?AST, 100 na KSST, 40 z?stává RSST

Mládež – reg. poplatek 100,- K?, RSST zašlou z této ?ástky 40 na KSST, 60 z?stává RSST

Ostatní (nehrající funkcioná?i, rozhod?í, trené?i atd.) – poplatek 60,- K?, z?stává RSST

 

5. ?eský pohár

Do republikového kola postupují SK P?erov B a Sokol Ne?edín B. P?ihlášky do nového ro?níku ?P zašlete p?edsedovi KSST Ing. Markovi?ovi do 31.12.2009.

 

6. Grant ?STV

Byl vyhodnocen grant ?STV, získané prost?edky ve výši 10 000,- K? byly použity ve prosp?ch mládeže.

 

7. Pravidla nominace MR dosp?lých

V p?ípad? stejných kvót pro ú?ast na MR jsou pravidla stanovena následovn?:

Muži(4) – 2 finalisté KP + 1 s nejvyšší úsp?šností v sout?žích + 1 dorostenec s nejvyšší úsp?šností

Ženy(2) –  vít?zka KP + 1 dle úsp?šnosti

 

8. Soupisky

Oddíly zašlou Soupisky svých družstev ve dvou vyhotoveních p?edsedovi STK KSST do 31.8.2009 (viz Rozpis).

Bez registra?ních pr?kaz?!!!

 

9. P?estupy

RSST nahlásí p?edsedovi STK panu Ková?ovi schválené p?estupy v rámci region?.

 

10. Komise mládeže

Komise mládeže p?ipraví do p?íští sch?ze výboru Rozpis mládežnických sout?ží v?etn? bodování, návrhu pravidel ú?asti na  TOP a MR.

Pokuty za nespln?ní povinnosti aktivní mládeže:

Sokol Tova?ov       1 600,- K?                            Sokol D?evohostice      1 600,- K?                                  

Sokol Lipník           1 600,- K?                           Sokol Post?elmov          1 600,- K?

Sokol V. Losiny     1 600,- K?                           LOKO Záb?eh                1 600,- K?

Sokol Kolšov          1 200,- K?                           Sokol ?echovice              800,- K?

Sokol Nový Sv?t    1 600,- K?                           Sokol Hor.Životice        1 600,- K?

 

11. Adresá?

V p?íloze zasílám pracovní verzi „Adresá?e 2009/2010“. P?ípadné zm?ny ?i nep?esnosti mi obratem zašlete.

 P?íští sch?ze výboru se koná dne 1. zá?í 2009 ve 14.00 hodin v Olomouci.

                                                      Ing. Jaroslav Markovi?                                       František Kaplan

V Olomouci 16.7.2009                     p?edseda KSST                                                 sekretá? KSST