Školení trenérů licence C

Kdo z oddílů by měl zájem uspořádat školení trenérů, napište na mailovou adresu. Vojtech.plachy@seznam.cz do 15.8.2018.
Termín školení je víkend 22-23.9.2018

Zájemci o školení, se prosím také hlaste na mailové adrese Vojtech.plachy@seznam.cz

Pořadatelství turnajů mládeže pro sezónu 2018-2019

Vážení zástupci oddílů,

obracím se na Vás s žádostí o uspořádání turnajů mládeže pro příští sezónu.

Termíny turnajů:

22.9.2018 – 1. KBTM

6.10.2018 – 2. KBTM

3.11.2018 – 3. KBTM

9.12.2018 – přebory družstev (dorost)

15.12.2018 – přebory družstev (starší žactvo)

19.+20.1.2019 – KP dospělých + 4. KBTM

10.2.2019 – KP jednotlivců dorost

16.2.2019 – 5. KBTM

2.3.2019 – 6. KBTM

6.4.2019 – KP jednotlivců starší žactvo

13.4.2019 – KP jednotlivců nejmladší žactvo

27.4.2019 – KP jednotlivců mladší žactvo

Prosím zájemce o pořadání akcí, aby se do 31.7.2018 přihlásili na můj kontakt. (pprazdny@centrum.cz; 603 801 961)

Následně VV rozhodne o pořadatelství akcí, preferovány budou herny s velkým počtem stolů.

Děkuji za spolupráci

Pavel Prázdný

 

Zápis ze schůze VV KSST konané dne 29. 5. 2018 v Olomouci

Zápis z dané schůze VV KSST Olomouc naleznete ZDE.

Upravený návrh rozpočtu

Návrh-rozpočtu-KSST-Olomouc-na-rok-2018

Vážení účastníci konference KSST Olomouc konané dne 6.6.2018, v příloze přikládáme nový návrh rozpočtu KSST Olomouc na rok 2018. Jenom  objasňuji proč takový postup: 3.května 2018 byly zaslány podklady na všechny KSST s požadavkem zpracovat návrh rozpočtu na rok 2018 v nové formě tzv. projektů s termínem do 15.5.2018. KSST Olomouc zpracoval návrh rozpočtu a v požadovaném termínu jej zaslal na VV ČAST s tím, že jste obdrželi tyto projekty jako podklad pro návrh rozpočtu na rok 2018. Při diskuzi na Dozorčí radě ČAST konané dne 31.5.2018 v Olomouci (za účasti předsedy VV ČAST pana Špačka, 1.místopředsedy pana Endala a pana Brothánka) jsme byli ale seznámeni se skutečností, že požadovaný termín splnilo pouze 10 KSST (4 nedodaly v požadovaném termínu) a tyto obdrží v prvním kole částku 100.000,-, což je celkem 1.000.000,-. Pro úplnost uvádím, že ve schváleném rozpočtu na rok 2018 bylo schváleno pro KSST celkem 3.000.000,- Kč. Další kolo jednání o výši spoluúčasti ČAST na projektech krajů se má uskutečnit do konce června. Výše uvedený postup ČAST  popírá ale jejich původní  pokyny týkající se termínu předložení návrhu projektů a také tu skutečnost, že VV nebyl schopen objasnit, zda projekty krajů byly vyhovující a splnily parametry projektů nebo ne. Uvedený postup ČAST rovněž destabilizuje finanční situaci krajů při schvalování rozpočtů na rok 2018.

 

Z výše uvedených důvodů předkládáme  tzv. úsporný návrh rozpočtu KSST Olomouc na rok 2018, jehož podoba byla přijata hlasováním VV KSST formou per rollam ( 5 hlasů bylo pro, jeden hlas byl proti) s tím, že na naší konferenci tuto situace probereme a prodiskutujeme. Pro úplnost uvádím, že za VV ČAST se zúčastní naší konference pan Endal.

 

 

S pozdravem

Ing. Jiří Juřena, předseda VV KSST Olomouc

 

Olomouc, 3.6.2018

 

Zprávy jednotlivých komisí prezentované na Konferenci KSST Olomouc 2018

Zpráva o činnosti KSST Olomouc

Zpráva Komise mládeže

Zpráva STK komise

Zpráva Dozorčí rady

Plnění rozpočtu v roce 2017

Návrh-rozpočtu-KSST-Olomouc-na-rok-2018

Jednací řád

Zpráva na konferenci TMK A KR

Zpráva komise mládeže

Vážení sportovní přátelé,

součástí Konference  KSST Olomouc jsou i zprávy o činnosti jednotlivých komisí.  V přiloženém souboru naleznete zprávu komise mládeže za uplynulý ročník.

Zpráva komise mládeže 2017-2018

Na tomto místě bych Vás všechny chtěl zároveň  požádat o poskytnutí zpětné vazby za končící sezónou. Bude velmi rád za veškeré připomínky, podněty, nápady.

Děkuji

Pavel Prázdný

Krajský žebříček 2018

Krajský žebříček 2018 naleznete ZDE

Postupy a sestupy z krajských soutěží za sezónu 2017/2018

Naleznete ke stažení ZDE.

Hledáme budoucí olympioniky

Česká asociace stolního tenisu ve spolupráci s KM KSST Olomouc a KM MSSST pořádá projekt výběru a přípravy talentů ve stolním tenisu HLEDÁME BUDOUCÍ OLYMPIONIKY. Více informací naleznete ZDE.

Bodování mládeže 2017-2018

Ve vložených souborech naleznete bodování jednotlivých kategorií za právě končící sezónu.

Dorostenci 2017-2018

Starší žáci 2017-2018

Mladší žáci 2017-2018

Nejmladší žáci 2017-2018

Děvčata 2017-2018

Přeji příjemné pingpongové volno a hodně sil do přípravy na novou sezónu.

Pavel Prázdný