Zpravodaje

Rozlosování soutěží mužů 2011/2012

DIVIZE             1a Sokol Čechovice B                        1b Sokol Neředín A

                               2a Sokol Buk A                                   2b Cidemat Hranice A

                               3a OMYA Jeseník C                           3b Sokol Kolšov A

                              4a Sokol Neředín B                             4b Sokol Čechovice C

                               5a SK Přerov C                                    5b SK Přerov B   

                               6a TJ Sokol Šternberk A                    6b OP Prostějov B

               

KS I.                      1a Sokol Jezernice                               1b Sokol Neředín C

                               2a Sokol Bludov                                  2b TJ Postřelmov

                               3a SK Přerov D                                   3b SK Rakov

                               4a TJ Chropyně                                   4b Sokol Ondratice

                              5a TJ Krnov A                                      5b Slavoj Bruntál A

                               6a Sokol Jedlí                                       6b OMYA Jeseník D

KS II.A                  1a Sigma Lutín                                     1b Sokol Nový Svět                                                                                         

                                  2a Sokol Tovačov                               2b Sokol Kojetín

                                 3a Granitol Mor. Beroun                    3b TJ Sokol Šternberk B

                                 4a Sokol Němčice                                4b Sokol Čechovice D

                                 5a Cidemat Hranice B                         5b Sokol Buk B

                                6a SK Přerov E                                     6b Sokol Náklo

                                                                                             

KS II.B                  1a Spartak Mikulovice                       1b TJ ASPV ZŠ Javorník

                               2a TJ Město Albrechtice                   2b TJ Krnov B

                               3a Pramet Šumperk C                          3b Pramet Šumperk B                                                                                        

                               4a Sokol Velké Losiny                   4b Sokol Dubicko

                               5a SVČ Rýmařov                                 5b Slavoj Bruntál B

                               6a OMYA Jeseník E                           6b Sokol Vrbno p. Prad.    

                              

TERMÍNY:             1.10.2011(a:b)     utkání ve dvojicích               14.1.2012(b:a)

15.10.2011           6 – 4;     5 – 3;     1 – 2           28.1.2012

29.10.2011           2 – 6;     3 – 1;     4 – 5          11.2.2012

12.11.2011           6 – 5;     1 – 4;     2 – 3          25.2.2012

26.11.2011           3 – 6;     4 – 2;     5 – 1           10.3.2012

10.12.2011           1 – 6;     2 – 5;     3 – 4           24.3.2012

 

Začátky utkání jsou – sobota 10.00 a 15.00 hodin, utkání ve dvojici – sobota 10.00 hodin.

Stanovené výjimky začátků utkání  na domácích stolech:

DIVIZE:           Neředín A                            začátky 11.00 a 17.00  

                               Neředín B                            začátky   8.00 a 16.00

                               Čechovice B                         začátky   8.30 a 12.30

                               Čechovice C                         začátky 11.00 a 17.00

                               Jeseník C                            začátky 10.00 a 17.00

KS I.                      Neředín C                             začátky   8.00 a 14.00

                               Jeseník D                            začátky 10.00 a 17.00

 

KS II.A                  Čechovice D                         začátky   8.00 a 14.00

                                

KS II.B                  Jeseník E                             začátky   10.00 a 17.00   

                               Šumperk B                          začátky     8.00 a 14.00

                               Šumperk C                          začátky   11.00 a 17.00

Hlášení výsledků:

Výsledky zápasů – předsedovi STK telefonicky nebo SMS vždy v sobotu do 21.00 hodin.

Zápisy – elektronicky po každém domácím dvojzápase nejpozději v pondělí následujícího týdne.

VV KSST Olomouc, 3.8.2011

Rozpis krajských soutěží družstev mužů 2011/2012

 

A.  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ  

1. ŘÍZENÍ   SOUTĚŽÍ :

Krajské dlouhodobé soutěže družstev mužů řídí Krajský svaz stolního tenisu (dále jen KSST) prostřednictvím své sportovně technické komise  (dále jen STK).

 

2. POŘADATEL  UTKÁNÍ :

Pořadatelem utkání je oddíl nebo klub, jehož družstvo je uvedeno v rozlosování na prvním místě. V odvetných utkáních jsou pořadateli utkání družstva uvedená v rozlosování na druhých místech.

 

3. TERMÍNY  UTKÁNÍ :

Říjen 2011 – březen 2012, dle Termínové listiny. Podrobný časový pořad bude uveden v Rozlosování soutěží.

 

4. MÍSTO   UTKÁNÍ :

Hraje se ve schválených hracích místnostech zúčastněných družstev. Adresy budou uvedeny v adresáři družstev. Mistrovská utkání se povinně hrají nejméně na dvou stolech. Hrací prostor a vybavení hrací místnosti musí odpovídat pravidlům stolního tenisu.

Minimální rozměry hracího prostoru pro jeden stůl : DI­VIZE  10 x 5 m,    KRAJSKÉ  SOUTĚŽE  9 x 4,5 m,  výška stropu nejméně 3 m, tolerance 5% pro všechny rozměry.  Osvětlení hracího prostoru stanoví Pravidla stolního tenisu  čl. 3.2.3.3a.

V herně musí být alespoň minimální sociální zařízení (WC, umývadlo). Pokud toto minimální sociální zařízení je mimo budovu herny (v jiné budově nebo vchodem mimo budovu), musí být souhlas s používáním dohodnut s jeho majitelem.

 

5. ÚČASTNÍCI :

 Právo startu mají družstva řádně do stanoveného termínu přihlášená a následně uvedená v Rozlosování

 

6. ÚHRADA  NÁKLADŮ :

Družstva startují v dlouhodobých soutěžích na náklady svých oddílů resp. klubů

B.  TECHNICKÁ  A   OSTATNÍ   USTANOVENÍ  

 

7. PŘEDPIS :

Hraje se podle platných Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu (dále jen SŘ) včetně  jejich vydaných dodatků a  podle ustanovení tohoto  Rozpisu. 

 

8. SOUTĚŽNÍ  TŘÍDY :

Mistrovské soutěže mužů se hrají ve třech stupních.

 8.1. V soutěži mužů je nejvyšším stupněm DIVIZE s 12 družstvy, nižšími stupni jsou KRAJSKÁ SOUTĚŽ I. třídy 

s 12 družstvy a KRAJSKÁ SOUTĚŽ II. třídy ve dvou skupinách  po 12 družstvech.

9. SYSTÉM  SOUTĚŽÍ  :

DIVIZE, KS I. a KS II..

a)   Hraje se systémem  každý s každým dvoukolově dle rozlosování.

b)  Startují 4 členná družstva mužů dle SŘ  čl. 315, pořadí utkání je uvedeno v SŘ čl. 317. Utkání divize a KSI se hrají do zisku 10. bodu dle pořadí, se dvěma čtyřhrami na začátku. Utkání KSII se hrají na plný počet 18 zápasů, se dvěma čtyřhrami na začátku utkání. Kontumační výsledky se nezapočítávají do úspěšnosti jednotlivců.  

c) sestava mistrovských utkání se nelosuje, domácí družstvo má určenou sestavu „A“, hostující družstvo má přidělenou sestavu „X“ – viz SŘ čl. 328

 

10. PODMÍNKY  ÚČASTI :

Mistrovských soutěží se mohou zúčastnit družstva uvedená v rozlosování, jež dále splňují následující podmínky :

10.1. zaplacení peněžního vkladu ve stanoveném termínu za jedno družstvo: Divize muži  – 800 Kč,  KS I. muži – 600 Kč, KS II. muži – 400,- Kč.

10.2.  2 regulérní stoly, minimální rozměry hracího prostoru pro 1 stůl dle tohoto Rozpisu soutěže, bod. č. 4

10.3.  1 kvalifikovaný trenér s platnou licencí, neplatí pro soutěže KSII

10.4.  2 kvalifikované rozhodčí s platnou licencí

10.5.  mít zaregistrovanou a aktivní mládež v počtu dle SŘ čl. 322.01 odst. c

pro 1-4 družstva v krajských soutěžích – 4 hráči,  pro 5 a více družstev – 8 hráčů. Vyhodnocení aktivní mládeže se provádí po ukončení  příslušné sezóny a v případě nesplnění tohoto ustanovení je oddíl potrestán pořádkovou pokutou v následující výši  250,- Kč za jednoho hráče.

Poznámka: dle SŘ čl. 322.01 odst. c) Hráč je považován za aktivního, jestliže splnil jednu z tří následujících možností:  

a)  Min. 50% startů v dlouhodobé soutěži družstev (v soutěžích dospělých nebo mládeže).

b)  Alespoň 3 starty na jednorázových soutěžích – regionální (okresní), krajské  přebory jednotlivců; BTM regionální, krajské nebo republikové;  jednorázové přebory družstev.

c)  Start na M-ČR, nebo na žebříčkovém turnaji ČR, nebo na finále PON ČR.

10.6.  mít zaplaceny veškeré finanční závazky včetně udělených a nezaplacených pokut i z minulých sezón.

11. TERMÍNY   UTKÁNÍ :

Mistrovská utkání se hrají v sobotu, začátky utkání jsou v 10.00 a 15.00 hodin. V prvním termínu dle rozlosování odehrají svá mistrovská utkání družstva ve dvojici označená „A“  proti  „A“ a souběžně „B“  proti  „B“. V druhém termínu, stejného hracího kola, dle rozlosování odehrají své mistrovské utkání družstva ve dvojici označená „A“  proti  „B“ a souběžně „B“  proti  „A“.  Dvě družstva téhož oddílu v jedné soutěži musí obě vzájemná utkání odehrát před začátkem soutěže.

Při souběhu více utkání se stejnou hodinou začátku utkání dle rozlosování postupuje se dle SŘ čl. 325, 326, 327. Při stejné úrovni soutěže má přednosti vyšší družstvo (tj. „A“ družstvo před „B“ družstvem) a muži před ženami (tj. divize mužů před divizí žen). Jestliže má oddíl k dispozici hernu se 4 stoly, je povinen hrát souběžně 2 mistrovská utkání, resp. 3 mistrovská utkání v herně se 6 stoly (od úrovně soutěže 3. ligy mužů a níže; 2. ligy žen a níže). Např. oddíl (klub) bude hrát souběžně 3. ligu mužů, divizi žen a KS mužů, má-li oddíl (klub) hernu se 6 stoly.

 

12. HLÁŠENÍ, PŘEDEHRÁNÍ  A  ODKLAD   UTKÁNÍ :

Pořádající družstvo nezasílá soupeři „Hlášenku o utkání“, pokud se toto odehraje dle rozlosování. Soupeř je povinen se dostavit do hrací místnosti  pořádajícího družstva.

Po vzájemné dohodě obou soupeřů lze mistrovské utkání kdykoli předehrát. Je však nutno vyjít vstříc požadavkům soupeře v souvislosti s jeho dopravním spojením veřejnou hromadnou dopravou. Při předehraní utkání není potřebný souhlas předsedy STK.

 Ve zcela výjimečných případech povolí odložení utkání předseda STK, viz.  SŘ čl. 326.

 K zajištění větší regulérnosti soutěží budou namátkově vysíláni na zápasy komisaři, předehrávání utkání je proto nutno nahlásit nejpozději 3 dny před dohodnutým termínem předsedovi STK. Zjištěné  manipulace s výsledky budou trestány vyloučením družstev ze soutěže.

13. ZASÍLÁNÍ VÝSLEDKŮ A ZÁPISŮ O UTKÁNÍ :

Výsledky utkání nahlásí pořádající družstvo předsedovi STK panu K. Kovářovi telefonicky nebo prostřednictvím SMS do dvou hodin po skončení utkání (druhého v případě dvojzápasu). V divizi musí být současně zaslána fotografie nástupu obou družstev před utkáním prostřednictvím MMS nebo mailu. Zápisy zasílejte elektronicky předsedovi STK, a to nejpozději v pondělí po odehraném dvoukole. Originály zápisů lze poslat hromadně po skončení poloviny soutěže. Používejte pouze zápisy z přílohy!!!

14. POŘÁDKOVÉ   POKUTY :

Udělenou pořádkovou pokutu je oddíl (klub) povinen uhradit v termínu uvedeném ve Zpravodaji KSST poštovní poukázkou (nebo převodním příkazem) na účet KSST č. 866658250257 / 0100, VS viz. Zpravodaj č.1. Ve stejném termínu je oddíl (klub) zároveň povinen zaslat kopii zaplacené pokuty na adresu předsedy STK. V případě nezaplacení pokuty nebo nezaslání potvrzení o zaplacení pokuty ve stanoveném termínu, bude provinivšímu družstvu zastavena činnost do doby předložení potvrzení o zaplacení pokuty.

15. ZASLÁNÍ  NÁLEŽITOSTÍ   KE  KONTROLE :

Přihlášená družstva zašlou nejpozději do 31. srpna 2011 na adresu předsedy STK  soupisku družstva na předepsaném tiskopise ČAST (každý oddíl obdrží 1 čistý tiskopis), potvrzenou podpisem a razítkem oddílu (klubu).  Na soupisce mohou být uvedeni pouze hráči, kteří jsou uvedeni v Registru a mají zaplacen evidenční poplatek pro sezónu 2011-2012 v odpovídající výši, viz Registrační řád. Pokud některý hráč uvedený na soupisce družstva nebude splňovat tyto podmínky, bude ze soupisky vyškrtnut.

Sestavování soupisek se řídí ustanoveními SŘ čl. 330. Pro vyznačení zařazení hráče do příslušného žebříčku uvádějte závazně následující zkratky: Č – český;  K – krajský;  R – regionální žebříček. Pokud hráč, jenž přestoupil do nového oddílu (klubu)  zaplatil reg. poplatek v bývalém mateřském oddíle (klubu), uvede se ve sloupci „Poznámka“ název původního mateřského oddílu.

Vyplněnou soupisku není nutno potvrzovat STK RSST, lze ji zaslat e-mailem (skener!). 

 

16. PŘESTUPNÍ TERMÍN 

Hráč, kterému byl se souhlasem mateřského oddílu schválen přestup, může hrát za nový oddíl bez omezení. Na soupisku musí být zařazen dle běžných pravidel pro sestavování soupisek!

17. POSTUPY   A   SESTUPY :

17.1.   D I V I Z E  –  M U Ž I :

17.1.1. POSTUP:  vítězné družstvo postupuje do III. lig.

17.1.2. SESTUP :  poslední 1 družstvo sestupuje do KS I.

17.2.   KRAJSKÁ   SOUTĚŽ I.  – M U Ž I :

17.2.1. POSTUP:  družstva na 1. místě postupuje do DIVIZE.

17.2.2. SESTUP: poslední dvě družstva sestupují do KS II.

 

17.3.KRAJSKÁ SOUTĚŽ II. – MUŽI

17.3.1 POSTUP: vítězná družstva obou skupin postupují do KS I.

17.3.2 SESTUP:  poslední dvě družstva KS II.A i KS II.B sestupují do regionálního přeboru. Družstva na 10. místě sestoupí přímo v případě, že nedojde k baráži viz. bod 17.4

V případě vyššího počtu sestupových či postupových míst z III. ligy bude postupováno v souladu se SŘ.

Výkonný výbor si rovněž vyhrazuje právo, při sestupu více družstev do jedné ze skupin KS II., provést přeřazení některého družstva do jiné skupiny.

17.4.   Postup  družstev  z  Regionálního přeboru  do  KS II.:

17.4.1. Do KS II. postupují vítězové RP případně náhradníci z dalších postupných míst dle rozhodnutí VV RSST. V případě, že RSST nebude hrát dlouhodobý přebor s  minimálně  6 účastníky, odehraje postupující z tohoto regionu baráž o postup  s 10. družstvem té které KSII.

17.4.2. Nárok na postup ztrácejí ty regiony, které do 15.9.2011 neodvedou vybrané evidenční poplatky na účet  KSST a ČAST, případně pokud budou pořádat soutěže v rozporu se SŘ.

18. VRCHNÍ  ROZHODČÍ  UTKÁNÍ :

Mistrovská utkání DIVIZE, KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ mužů řídí vrchní rozhodčí s platnou licencí, kterého zajistí domácí oddíl (klub). Vrchním rozhodčím nesmí být hráč nastupující v daném utkání, tato povinnost neplatí pro KSII. Domácí jsou povinni zajistit rozhodčí ke stolu, mohou to být i nastupující hráči včetně hráčů družstva hostí. Nesplnění této povinnosti bude bráno jako nesplnění povinnosti pořadatele  a pokutováno dle SŘ čl. 704.

19. M Í Č K Y :

Mistrovská utkání se hrají míčky Æ 40 mm opatřenými schvalující značkou ITTF v kvalitě ***. Značka míčků pro celou sezónu bude v adresáři družstev. Případnou změnu v průběhu sezóny lze provést písemným nahlášením předsedovi STK.

20. LÉKAŘSKÉ   PROHLÍDKY :

Potvrzení o lékařské prohlídce se do registračního průkazu nezaznamenává a rozhodčí je nekontroluje. Podle vyhlášky MZ ČR č. 3/1981, novelizované v prosinci 1989 je však závodník povinen podrobit se jednou do roka preventivní lékařské prohlídce.

21. POVOLENÉ  VÝJIMKY :

 

21.1.  JEDNOTNÉ DRESY V UTKÁNÍ: V souladu s ustanovením SŘ čl. 331.03 povoluje KSST výjimku z jednotných dresů , družstva mohou k utkání nastoupit a odehrát jej v nejednotných dresech. 

21.2.  START  ŽEN  V  DLOUHODOBÝCH   SOUTĚŽÍCH   MUŽŮ:  Start žen v dlouhodobých soutěžích družstev mužů, a to bez omezení počtu v jednom mistrovském utkání,  se povoluje ve všech soutěžích 

 

22. TITUL   A    CENY :

Vítězná družstva DIVIZE  mužů  a  žen  získávají  pohár a titul  Krajský přeborník družstev  mužů (žen) pro rok  2012.

Rozpis soutěží schválila  STK  a   VV   KSST   dne  2.8. 2011.

 Ing. Jaroslav Markovič                     Karel K o v á ř                      František K a p l a n                        

          předseda VV KSST                                  předseda  STK  KSST                                  sekretář  KSST

Zpravodaj č. 2 2011/2012

Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček,  A. Bezděk

1. Krajské soutěže 2011-2012

VV KSST schválil na základě ankety „Rozpis soutěží 2011/2012“, „Rozlosování soutěží 2011/2012“ a „Termínovou listinu 2011/2012“, ve které může dojít k případné změně pořadatele. Vše v příloze.   

2. Anketa

1. mládež;  pořádání mládežnických soutěží v sobotu nebo v neděli

2. dospělí; divize, KS I. – hrát do zisku 10. bodu se dvěma čtyřhrami nebo 9. bodu s jednou čtyřhrou

                  KS II. – plný počet 18 zápasů nebo 17 zápasů s jednou čtyřhro

Osloveno bylo 33 oddílů krajských soutěží, ankety se celkem zúčastnilo 14 oddílů tj. 42,4%.

Ad 1). vyjádření 7 oddílů tj. 21% – 4  x sobota, 3 x neděle

Ad 2). vyjádření divize a KSI 11 oddílů tj. 33,3%                      vyjádření KSII 9 oddílů tj.  27,2%

                 z toho do zisku 10. bodu – 8                                             z toho plný počet 18 bodů  – 7

                            do zisku   9. bodu – 2                                                           do zisku 17. bodu – 1

                            do zisku 17. bodu – 1                                                           do zisku 10. bodu – 1

3. Školení rozhodčích  

Připomínáme, že školení rozhodčích a seminář pro stávající rozhodčí licence „C“ proběhne ve dvou termínech, a to 17.9.2011 ve Zlatých Horách – herna stolního tenisu a 24.9.2011 v herně SK Přerov. Poplatky dle Směrnice ČAST č. 2/2010, tj. 200,- Kč noví rozhodčí a rozhodčí s prošlou licencí, plus fotku a 20,- Kč za průkazku.  Vzhledem k tomu, že v loňském roce se školení nekonalo, rozhodčí, kterým prošla platnost licence „C“ v roce 2010 poplatek za prošlou licenci neplatí!

4. RSST Olomouc

Dne 20.7.2011 se konala konference RSST Olomouc, dočasně řízeného VV KSST. Účast delegátů byla velmi nízká. Byl zvolen staronový výbor RSST, který tímto dnem převzal řízení RSST. VV KSST nebude iniciovat zpochybnění výsledků voleb, doporučuje však v co nejkratším termínu provést adekvátní potvrzení výsledku včetně provedení dalších povinných bodů konference, jak je uvedeno v Usnesení a Zápisu z konference. Rovněž bude pečlivě sledována součinnost konání RSST se Stanovami ČAST a SŘ.  

Příští schůze výboru se koná dne 6. září 2011 ve 14.00 hodin v Olomouci.

Olomouc 2.8.2011                                                                             VV KSST Olomouc

Zpravodaj č. 1 2011/2012

 Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček,

Omluveni: A. Bezděk

1. Krajské soutěže 2011-2012

 STK odsouhlasila žádosti o postoupení místa v soutěži mezi družstvy Sokol Velké Losiny – Sokol Jedlí, Sokol Čechovice D – Sokol Němčice B, OMYA Jeseník D – Sokol Náklo B. Sestupující družstvo z III. ligy OMYA Jeseník B se přihlásilo do KSI., na uvolněné místo v divizi postoupilo z druhého místa KS I. družstvo Sokola Kolšov A. Družstvo Sokola Nový svět se přihlásilo do KSII., na uvolněné místo v KSI. postoupilo vítězné družstvo z kvalifikace Sokol Neředín C. Na základě těchto schválených přesunů je předpokládané složení jednotlivých krajských soutěží následující:

DIVIZE                OMYA Jeseník B                             KS I                    TJ Chropyně

                            Sokol Kolšov A                                                            Sokol Jedlí

                            Sokol Neředín A                                                           TJ Krnov A

                            Sokol Neředín B                                                           SK Rakov

                        Sokol Čechovice B                                                       Sokol Bludov                               

                            Sokol  Čechovice C                                                      Sokol Lipník

                            SK Přerov A                                                                 Sokol Neředín C

                            SK Přerov B                                                                 Slavoj Bruntál A

                            Sokol Buk A                                                                 Sokol Ondratice

                            TJ Sigma Hranice A                                                     SK Přerov C                              

                            OP Prostějov B                                                             OMYA Jeseník C

                            Sokol Šternberk A                                                        TJ Postřelmov

KS IIA                 Sokol Nový Svět                             KS IIB                 TJ Krnov B

                            TJ Sigma Lutín                                                             SVČ Rýmařov

                            Sokol Šternberk B                                                        TTC Pramet Šumperk C

                            Sokol Kojetín                                                               TTC Pramet Šumperk B

                            TJ Sigma Hranice B                                                     OMYA Jeseník D                         

                            Sokol Náklo                                                                  Sokol Dubicko

                            Sokol Tovačov                                                              Sokol Vrbno

                            Sokol Čechovice D                                                       TJ ASPV ZŠ Javorník

                            Sokol Němčice                                                              TJ Město Albrechtice

                            SK Přerov D                                                                  Slavoj Bruntál B           

                            Sokol Buk B                                                                  Spartak Mikulovice A

                            Granitol Mor. Beroun                                                    Sokol Velké Losiny

V příloze přikládám „Přihlášku do soutěží“ s opravenou mailovou adresou na předsedu STK  

pana K. Kováře, termín pro zaslání se touto změnou posouvá na 10.7.2011.

2. Krajská konference

Dne 15.6.2011 se ve Šternberku konala krajská konference, účast 76%. Jako host byl přítomen člen VV ČAST pan Nikolas Endal. Po zahájení a procedurálních procesech byly předneseny zprávy STK, KM, KTM a KR, přednesena byla i zpráva o hospodaření za r. 2010 a návrh rozpočtu na r. 2011.

Z diskusních příspěvků vyjímáme:

Za RSST Šumperk pan Dražný

a) kritika systému regionálních soutěží Bruntál, Olomouc – výbor se tímto bude zabývat i když stávající systém není v rozporu se SŘ

b) evidenční poplatky – viz samostatný bod Zápisu č. 1

c) snižování počtu zápasů – viz bod Anketa

d) změna na počty delegátů  na KK – klíč delegátů krajské konference je dán Stanovami ČAST, výbor zváží navýšení za RSST. 

Za RSST Jeseník pan Matějíček

a) návrh na hraní zápasů mezi termíny ligy – návrh byl hlasováním zamítnut

Za Sokol Neředín pan Juřena

a) návrh na odvolání VV KSST – tento návrh sám navrhovatel později stáhl

b) návrh na plošné rozdělení mimořádné dotace od ČAST  na jednotlivé regiony –  návrh byl hlasováním zamítnut, dotace bude rozdělena dle protinávrhu, tedy v poměru částek jednotlivých smluv o součinnosti svazů ST s ČSTV.

c) návrh na změnu RŘ v rozdělení evidenčních poplatků – zapracováno do usnesení, VV KSST s takto předloženým návrhem 10% ČAST, 10% KSST, 80% RSST zásadně nesouhlasí

K celkovému vystoupení pana Juřeny a také výzvě A. Kadlčákové se VV KSST vyjádřil v Prohlášení, které je přílohou tohoto Zpravodaje.

Na závěr bylo schváleno Usnesení, které je přílohou tohoto Zápisu.

3. Anketa

Na základě usnesení krajské konference výbor vyhlašuje pro všechny oddíly následující anketu:

1. mládež;  pořádání mládežnických soutěží v sobotu nebo v neděli

Kalendář v lednu-dubnu je velmi nabitý, nedělní termín někde koliduje s reg. soutěžemi dospělých.

2. dospělí; divize, KS I. – hrát do zisku 10. bodu se dvěma čtyřhrami nebo 9. bodu s jednou čtyřhrou

                  KS II. – plný počet 18 zápasů nebo 17 zápasů s jednou čtyřhrou

Stále hledáme způsob, jak zamezit pokračující invazi psaní výsledků bez odehrání zápasů. V úvahu přichází v divizi a KSI i povinnost zasílat s výsledkem také fotku nástupu družstev.

Svá vyjádření prosím zasílejte předsedovi STK, s kopií všem členům výboru, do 15.7.2011! Nezbavujte se možnosti spolurozhodování, následná kritika je pak již zbytečná.

3. Dotace na součinnost s ČSTV

Žádáme jednotlivé VV RSST o zaslání kopií „Smluv o součinnosti RSST a RS ČSTV“ sekretáři KSST, na základě poměru těchto částek bude rozdělena dotace ČAST.

4. Soupisky

Soupisky družstev, potvrzené oddíly, zašlete ke kontrole a odsouhlasení předsedovi STK mailem do 31.8.2011.

Používejte pouze tiskopis z přílohy!

5. Evidenční poplatky

Na základě požadavku regionů výbor přehodnotil své rozhodnutí a pověřuje tímto jednotlivé VV RSST výběrem evidenčních poplatků. Poplatky musí oddíly odvést na RSST dle RŘ do 31.7.2011, ve stejném termínu musí oddíly zaslat i evidenční seznamy. Poměrnou část na KSST a ČAST odvedou regiony nejpozději do 15.9.2011. Pro  nadcházející sezonu stanovil VV KSST rozdělení částky za dospělé mezi kraj a region v poměru 70/70.

6.   Platební styk na KSST

OLKS ČSTV, Komerční banka č.ú. 866658250257, kód banky 0100

Podoba variabilního symbolu:   34x yyyyyy   kde            

34………….. označení podúčtu stolního tenisu  

   x……………účel platby ( viz tabulka )

   yyyyyy……………IČO oddílu (najdete v adresáři u názvu oddílu)

Tabulka účelu platby:                                           

                                                                           1…………..startovné

                                                                           2…………..přestup, převod – poplatek

                                                                           3…………..pokuta

                                                                           4…………..evidenční poplatek

                                                                           5…………..ostatní

Připomínám nutnost uvádět při platebním styku variabilní symbol!!!

 

7. Školení rozhodčích  

Školení rozhodčích a seminář pro stávající rozhodčí licence „C“ proběhne ve dvou termínech, a to 17.9.2011 ve Zlatých Horách – herna stolního tenisu a 24.9.2011 v herně SK Přerov. Poplatky dle Směrnice ČAST č. 2/2010 plus fotku a 20,- Kč za průkazku.

VV KSST jmenoval lektory pana Aloise Bezděka a pana Aloise Ondráčka, držitele licence „A“.

Příští schůze výboru se koná dne 6. září 2011 ve 14.00 hodin v Olomouci.

Olomouci 21.6.2011                                            Ing. Jaroslav Markovič                      František Kaplan

                                                                                  předseda KSST                               sekretář KSST

Zpravodaj č. 9 2010/2011

 

Přítomni: Ing. J. Markovič, F. Kaplan, J. Velešík, A. Ondráček, K. Kovář, J.Zedníček

Omluveni:  A. Bezděk

Hosté: M. Matějíček, A. Haltmar, F. Měrka

 

1. Krajské soutěže – právo startu 2011/2012

Vzhledem ke zcela neočekávanému sestupu družstva OMYA Jeseník B z III. ligy postupuje do divize pouze družstvo Sokola Čechovice C. Současně musela být zrušena i odehraná kvalifikace o postup do KS I.

Právo startu v krajských soutěžích sezony 2011/2012 mají:

DIVIZE                  OMYA Jeseník B                KS I                TJ Chropyně

                               OMYA Jeseník C                                           Sokol Velké Losiny

                               Sokol Neředín A                                           TJ Krnov A

                               Sokol Neředín B                                            SK Rakov

                               Sokol Čechovice B                                      Sokol Bludov                                                                     

                               Sokol  Čechovice C                                      Sokol Lipník

                               SK Přerov A                                                   Sokol Nový Svět

                               SK Přerov B                                                    Slavoj Bruntál A

                               Sokol Buk A                                                    Sokol Ondratice

                               TJ Sigma Hranice A                                     SK Přerov C       

                              OP Prostějov B                                               Sokol Kolšov A

                               Sokol Šternberk                                            TJ Postřelmov

KS IIA                   Sokol Dubicko                                     KS IIB                    TJ Krnov B

                                TJ Sigma Lutín                                                                    SVČ Rýmařov

                               Sokol Šternberk B                                                              TTC Pramet Šumperk C

                               Sokol Kojetín                                                                      TTC Pramet Šumperk B

                               TJ Sigma Hranice B                                                            OMYA Jeseník D                               

                            Sokol Neředín C                                                                     OMYA Jeseník F

                               Sokol Tovačov                                                                   Sokol Vrbno

                               Sokol Čechovice D                                                            TJ ASPV ZŠ Javorník

                               Sokol Čechovice E                                                             TJ Město Albrechtice

                               SK Přerov D                                                                        Slavoj Bruntál C  

                               Sokol Buk B                                                                        Spartak Mikulovice A

                               Granitol Mor. Beroun                                                        Sokol Jedlí

Žádosti o  „Postoupení místa v soutěži“ zašlou oddíly na přiloženém formuláři předsedovi STK panu K. Kovářovi do 10.6.2011! V případě schválení uhradí oddíl na něhož je místo převedeno částku 1 000,- Kč na účet KSST. Hráči základu družstva, které místo postoupilo, mohou dle SŘ přestoupit bez souhlasu oddílu.

Přihlášky do soutěží zašlou oddíly na přiloženém formuláři předsedovi STK panu K. Kovářovi do 30.6.2011.

2. Krajská konference     

Konference KSST se bude konat dne 15. 6. 2011 od 16.00 hod. ve Šternberku, „Restaurace na Koupališti“. Pozvánky a příslušné materiály budou zaslány delegátům konference s hlasem rozhodujícím, a to dle následujícího klíče:

oddíly jejichž družstva hrála v minulé sezoně divizi mužů i žen případně vyšší soutěž po 1 delegátovi + RSST po 1 delegátovi + členové VV KSST.

3. Evidenční poplatky

VV KSST rozhodl v souladu s novým „Registračním řádem“  o zasílání evidenčních poplatků přímo na bankovní účet KSST. Částka 70 Kč od dospělého závodníka, 60 Kč od mládeže a 30 Kč od ostatních členů  bude převedena RSST pro zabezpečení jejich sportovní činnosti. Částka 60 Kč z evidenčního poplatku za dospělého závodníka náleží ČAST.

 

4. Komise mládeže

VV KSST vyslovil nespokojenost s účastí oddílů na některých akcích, především pak na KP družstev a některých TOP. KM navrhne do příští schůze opatření zajišťující nápravu.

Upozorňujeme oddíly, že veškeré úhrady cestovného na MR hráčů nominovaných KSST musí být vyfakturovány do 30.6.2011!!!  Doporučuji zasílat faktury přímo sekretáři svazu. 

5. Zprávy VV ČAST

Oficiální komunikace se členy VV, sekretariátem a ředitelem soutěží probíhá na těchto kontaktech :

VV ČAST :

Zbyněk Špaček       zbynek.spacek@ping-pong.cz     tel.         603 458 600

Petr Bohumský        petr.bohumsky@ping-pong.cz                  737 230 042

Jan Brothánek         jan.brothanek@ping-pong.cz                     602 588 748, 220 511 030

Nikolas Endal          endal@klikni.cz                                             603 722 478

Sekretariát                ČAST, pošt.schránka 40, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov,  fax 220 513 597

sekretariát                Zuzana Kaplanová        info@ping-pong.cz                         233 017 337

účtárna                     Ilona Navrátilová          uctarna@ping-pong.cz                   233 017 337

registrace                 Karel Chyba                   karel.chyba@ping-pong.cz            233 355 244

ředitel soutěží          Václav Drozda               v.drozda@volny.cz                         354 628 008, 775 628 008

   (STK ČAST, poštovní schránka 40, 353 01 Mariánské Lázně)

Nový Soutěžní řád stolního tenisu, který byl schválen na konferenci ČAST 2.4.2011 byl dopracován (podle změn schválených na konferenci, číslování článků vč. článků v textu, rejstříku, obsahu, zformátování) a je na webu ČAST na adrese  http://www.ping-pong.cz/dokumenty/09-10/soutezni_rad_novy.doc Vstupuje v platnost 15.5.2011 a obsahuje i schválený text Registračního a Přestupního řádu (kapitola 4. SŘ). Současně končí platnost SŘ z 25.9.2007 i Registračního a Přestupního řádu, které byly schváleny na konferenci ČAST v r. 2010. O knižním vydání nového Soutěžního řádu VV ČAST jedná.

Schvalování žádostí s dopadem do registru na úrovni ČAST (zejména přestupy, střídavé starty, hostování) přechází na registrační a informační komisi pod vedením p. St.Dolejšího (registracnikomise@ping-pong.cz). Adresa pro zasílání potvrzených formulářů se tímto nemění. Další aktuality z této problematiky najdete přímo v  Registru ČAST v sekci Aktuality.

Příští schůze výboru se koná dne 15.6.2011 ve 14.30 hodin ve Šternberku.

 Olomouc 10.5.2011                                             Ing. Jaroslav Markovič                      František Kaplan                                                                                                                                                předseda KSST                                    sekretář KSST

Zpravodaj č. 8 2010/2011

 

Přítomni: Ing. J. Markovič, F. Kaplan, J. Velešík, A. Ondráček, J.Zedníček, A. Bezděk

Omluveni:  K.Kovář,

 

1. Krajské soutěže – STK

Výsledky všech soutěží byly schváleny, konečné tabulky jsou na našich webových stránkách.

Divize                    postup   TTC Šumperk A

sestup    TJ Chropyně A,  

KS I                        postup   Sokol Čechovice C, Sokol Kolšov A

                               sestup    Spartak Mikulovice  A, Sokol Šternberk B    

KS IIA                   postup   SK Přerov C,

                               sestup    OP Prostějov C, Sokol Náklo A, Sokol Němčice

KS IIB                    postup   Sokol Bludov A

                               sestup    Sokol Kolšov B, Slavoj Bruntál B, TJ Zlaté Hory

VV KSST vypisuje kvalifikaci na jedno volné místo v KS I. Kvalifikace se zúčastní družstva z druhých míst KS II.  Sokol Neředín C a Pramet Šumperk B. Utkání se odehrají v termínech 16.4.2011 v Neředíně, odveta 23.4.2011 v Šumperku, začátek 10.00 hodin. Hraje se do zisku 10. bodu dle pořadí zápasů, v kvalifikaci mohou nastoupit pouze hráči, kteří mají odehráno minimálně 25% zápasů v KS II.

V případě rovnosti bodů, setů případně míčků z obou utkání rozhodne o postupujícím los ihned po 2. utkání. Ze skupiny, z které postoupí vítěz kvalifikace, budou do regionálního přeboru sestupovat pouze dvě družstva. 

Divize žen – do kvalifikace o II. ligu postupuje vítězné družstvo Sokol Neředín C.

2.  Krajská konference

Krajská konference se uskuteční na přelomu května a června, po společné schůzi VV KSST s předsedy RSST. Termín a místo konání budou včas oznámeny.

3. Spolupráce s ČSTV

VV KSST schválil „Smlouvu o spolupráci s OLKS ČSTV“ na rok 2011, včetně příspěvku formou dotace ve výši 30 000,- Kč. Předpokládáme, že tato částka bude odečtena z 60korunových poplatků ČAST, pokud tyto nebudou zrušeny úplně. Další možné řešení bude projednáno na plánované schůzi s předsedy VV RSST začátkem května.

4. Postup při žádosti o vystavení „papírového“ registračního průkazu

Závodník, který žádá o vystavení registračního průkazu v papírové formě, musí být nejprve řádně zaregistrován v registru ČAST (mít RP v elektronické podobě).

V registru je veden se všemi předepsanými údaji, pouze fotografie není po vydání papírového RP povinná, kdo ji nemá v registru, prokazuje se při utkání nebo turnaji „papírovým“ RP.

Žádost o „papírový“ RP se zasílá příslušnému registrujícímu svazu s údajem na přihlášce k registraci „Žádost o papírový RP“. S touto přihláškou zašle závodník fotografii a doklad o úhradě 100 Kč na č.ú. ČAST 1735508504/0600, VS dle návodu na http://www.ping-pong.cz/cast.php?sekce=ekonomika.

Registrující svaz      –     Překontroluje přihlášku a upraví záznam v registru

                                   –     odešle žádost na Se ČAST

                                   –     archivuje přihlášku k registraci po dobu platnosti RP.

Se ČAST                  –     do 30 ti dnů vystaví a odešle žadateli papírovou formu RP

                                   –     ve stejné lhůtě informuje příslušný svaz (správce registru) o vydání papírového RP.

Upozornění :

–          Pokud ještě neproběhlo zaevidování příslušným registrátorem, není možno žádat o „papírový“ RP, elektronická registrace musí vždy předcházet.

–          Registrování pouze na základě „papírového“ RP není od 15.5.2011 platné.

5. Komise mládeže

Dotace na mládež byla na základě účasti v KBTM rozdělena následovně: SK Přerov 4 000,-Kč, HK DDM Olomouc 3 000,-Kč, Sokol Krčmaň 2 000,-Kč.

 

Olomouc 5.4.2011                                               Ing. Jaroslav Markovič                      František Kaplan                                                                                                                                         předseda KSST                                sekretář KSST

Zpravodaj č. 6 2010/2011

Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček, A. Bezděk, J.Zedníček

1. Krajské soutěže – STK

Výsledky krajských soutěží mužů byly schváleny.

Divize žen – zvolený turnajový systém soutěže nepředpokládá předehrávání zápasů. Vzhledem k tomu, že to  ale nebylo konkrétně uvedeno v Rozpisu soutěže, STK výsledky schválila. Považuje však tento postup za nekorektní vůči systému i soupeřům.  

2. KP dospělých

Výbor schválil Propozice KP, připomíná RSST termín přihlášek 31.12.2010, viz Zpravodaj č. 5.

Postup na MR:

muži, kvóta 4 – finalisté KP + 2 nominuje VV KSST

ženy, kvóta 3 –  finalistky KP + 1 nominuje VV KSST

3. Pokuty

Pro nezaplacení pokuty v termínu a zaslání dokladu o zaplacení, viz. Rozpis soutěží čl. 14, mají s okamžitou platností zastavenu závodní činnost následující oddíly:

Sokol Čechovice                 nesplnění aktivní mládeže 3×250,-                                    750,- Kč

Sokol Nový Svět                 nesplnění aktivní mládeže 4×250,-                               1 000, -Kč

Sokol Buk                             nesplnění aktivní mládeže 2×250,-                                    500,- Kč

Cidemat Hranice                  nesplnění aktivní mládeže 2×250,-                                    500,- Kč

Slavoj Bruntál                      nesplnění aktivní mládeže 2×250,-                                    500,- Kč

Sokol Velké Losiny             nesplnění aktivní mládeže  4×250,-                             1 000,- Kč  

4. Odstupné

VV KSST stanovil  za maximální výši odstupného v r. 2011 částku rovnající se 20% částky uvedené v SŘ. Týká se to přestupů v rámci kraje, hráčů uvedených nejvýše v krajském žebříčku. RSST doporučujeme stanovit výši v rámci regionů na 10%.

5. Cestovné

Výbor  stanovil v souladu se směrnicí ČAST od 1.1.2011 výši cestovného následovně:

1 hráč      4,- Kč/km

2 a více    5,- Kč/km

 

6. Komise mládeže

Změna – krajské přebory mladších žáků se budou konat 6. března 2011, pořadatel Sokol Jedlí.

Nominace na KP mládeže:

chlapci –  prvních 10 z KBTM (4 nejlepší výsledky) + RSST  nominují 2 + 2 DK

děvčata a benjamínci – start bez omezení

7. Zprávy ČAST

Před několika dny byl opět spuštěn Registr ČAST. Na rozdíl od minulého spuštění jej najdete na nové adrese a to registr.ping-pong.cz . Proti stavu, který jste znali, došlo jen k malým změnám, kterých si většina z vás možná ani nevšimne. Samozřejmě až na vzhled, ten byl upraven tak, aby zapadal do celkové koncepce webu ČAST.

Další informace najdete v článku na webu http://www.ping-pong.cz/index.php?id=1734 a dále na stránce Registru ČAST.

V příloze zasíláme tiskopis přihlášky k registraci a na hlášení přestupů a střídavých startů. Pouze tyto formuláře je možno používat, na starých nebude prováděno zaregistrování, ani schváleny přestupy nebo střídavé starty.

VV ČAST schválil prodloužení platnosti všech registrací do 15. 5. 2011. Do RP v „papírovém“ provedení se tato změna nezaznamenává, platí automaticky.

Pro hlášení přestupů a střídavých startů v zimním přestupním termínu 15. – 31.12.2010 platí ustanovení stávajícího Soutěžního řádu, nutné je použít nové formuláře – viz bod 1.2. (přestupy ČAST a stř.starty do ligy se zasílají na Se-ČAST).

 

V současné době platí Přestupní řád = kapitola 4., oddíl B Soutěžního řádu platného od 25.9.2007.

Od 15.5.2011 vstoupí platnost nový „Přestupní řád“. Protože ustanovení těchto PŘ v některých případech na sebe termínově nenavazuje, vydáváme tato přechodná ustanovení :

a/   Přestupy podané v zimním přestupním termínu 2010, které nebudou schválené pro nesouhlas

      mateřského oddílu, budou po 15.5.2011 posuzovány podle nového PŘ čl. 451.3 s tím, že lhůta na podání

      dalšího přestupu poběží od 1.1.2011.

b/   Avíza podaná podle stávajícího PŘ v termínu 1.- 31.3.2011, budou po 15.5.2011 z hlediska lhůty podle

      čl. 451.3 nového PŘ posuzovaná jako přestup podaný bez souhlasu mateřského oddílu 31.3.2011.

c/   Přestupy s návratem – termíny na ukončení „přestupu s návratem“ schválené podle stávajícího PŘ

      (návrat do 2    let) zůstávají v platnosti podle zveřejněného schválení – převádí se i do doby, až bude platit

      nový PŘ (tj.    maximálně do 30.6.2012).

VV KSST přeje všem hráčům, trenérům, rozhodčím, funkcionářům a příznivcům stolního tenisu příjemné prožití Vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2011!

 Přerov 15.12.2010                                Ing. Jaroslav Markovič                      František Kaplan

                                                                                    předseda KSST                                sekretář KSST

Zpravodaj č. 5 2010/2011

Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček, A. Bezděk, J.Zedníček

1. Krajské soutěže – STK

Výsledky krajských soutěží byly schváleny, družstvu Spartak Mikulovice byla udělena pokuta za nedostavení se k utkáním v Kolšově a Postřelmově, zápasy byly kontumovány ve prospěch domácích.

Výbor projednal průběh a výsledek jednání mimořádné konference RSST Olomouc, po zvážení ponechává družstvo Sokola Náklo v soutěži KS II.A, konečné rozhodnutí, týkající se RSST Olomouc, bude zveřejněno po výsledku jednání VV ČAST.

2. Změna začátků utkání

Výbor vyhověl žádosti OMYA Jeseník týkající se změny začátků utkání divize a KSII.B v Jeseníku, odůvodněné změnou začátků ligy a možných problémů s dopravou v zimních měsících. Od druhé poloviny soutěží jsou začátky stanoveny takto:

Divize – pořadí zápasů           a:a, b:b –  a:b, b:a   

                začátky Jeseník       10.00 a 17.00

                               Šumperk   11.00 a 15.00

KS II.B – pořadí zápasů         a:a, b:b – a:b, b:a

                začátky Jeseník       10.00 a 17.00

                               Javorník    11.00 a 15.00

 

3. KPJ dospělých – kvóty

KPJ dospělých se uskuteční dne 8. ledna 2011 v Přerově s následujícími kvótami.

                                  Ex.liga           2.liga            3.liga           divize            RSST          Celkem

Olomouc                        2                    –                    –                   3                   1                  6

Šumperk                        –                     –                    –                    1                  1                  2

Prostějov                       –                     –                    4                   2                   1                  7

Přerov                           –                     –                     –                   5                   1                  6

Jeseník                         –                     3                    2                  1                    1                  7

Bruntál                          –                     –                     –                   –                    1                 1

DK                                                                                                                                                        3          

Celkem                         2                   3                     6                 12                   6                32

Ženy startují bez omezení.

RSST nahlásí startující, i za oddíly, předsedovi KSST Ing. J. Markovičovi do 31.12.2010!

4. Komise mládeže

Výbor odsouhlasil návrh KM na rozdělení obdržené dotace ČAST na mládež pro 3 oddíly s nejvyšší účastí na KBTM v částkách 4, 3 a 2 000,- Kč.

KP družstev dorostu a starších žáků (chlapci, dívky) se zúčastní po 8 družstvech, 6 vítězů RP + 2 DK. Jednotlivé regiony nahlásí nominace družstev sekretáři svazu do 21.11.2010.

5. Pokuty    

Spartak Mikulovice             nedostavení se ke dvěma utkáním KSI                           600,- Kč

Sokol Čechovice                 nesplnění aktivní mládeže 3×250,-                                   750,- Kč

Sokol Nový Svět                 nesplnění aktivní mládeže 4×250,-                               1 000, -Kč

Sokol Buk                             nesplnění aktivní mládeže 2×250,-                                    500,- Kč

Cidemat Hranice                  nesplnění aktivní mládeže 2×250,-                                    500,- Kč

TJ Rakov                              nesplnění aktivní mládeže 4×250,-                               1 000,- Kč

Slavoj Bruntál                      nesplnění aktivní mládeže 2×250,-                                    500,- Kč

Sokol Kolšov                       nesplnění aktivní mládeže 4×250,-                               1 000,- Kč

Sokol Velké Losiny             nesplnění aktivní mládeže  4×250,-                             1 000,- Kč                                                                                

Příští schůze výboru se koná dne 15.12. 2010 ve 13.00 hodin v Přerově.

Olomouc 16.11.2010                                           Ing. Jaroslav Markovič                      František Kaplan

                                                                                    předseda KSST                                sekretář KSST

Zpravodaj č. 4 2010/2011

Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček, A. Bezděk, J.Zedníček

1. Krajské soutěže

Výsledky krajských soutěží byly schváleny, a to bez zásadních připomínek.

Oddíl TJ Sokol Šternberk – pokuta 100,- Kč za neoprávněný start hráče M. Sedláře v KS I.

Komisaři pro nastávající sezonu jsou členové výboru a předseda revizní komise. V této souvislosti připomínáme bod 12 „Rozpisu soutěže“!

 

2. Divize žen

Do divize žen se přihlásila družstva TJ Sokol Šternberk, Sokol Krčmaň, HK DDM Olomouc, TJ Krnov a Sokol Neředín. Soutěž se odehraje dle rozlosování dvoukolově turnajovým způsobem ve třech termínech, a to 13.11.2010 v Krčmani, 11.12.2010 na DDM Olomouc a 12.3.2011 ve Šternberku.

3. Český pohár

Přihlášky do Českého poháru družstev zašlou oddíly předsedovi KSST Ing. J. Markovičovi do 31.12.2011.

4. Pořádání turnajů

VV KSST připomíná povinnost schvalování turnajů kategorie B,C příslušným výborem, především z důvodu zabránění kolize s krajskými nebo regionálními přebory.

5. Soutěže RSST Olomouc

Do sporu mezi krajem a regionem Olomouc o pořádání soutěží a činnosti VV RSST Olomouc vstoupil VV ČAST, rozhodnutí o dalším postupu padne na mimořádné konferenci RSST Olomouc za účasti zástupců

VV KSST a ČAST, která se bude konat dne 1.11.2010.

 6. Informace ČAST

Jak už asi většina z vás zjistila, autor aplikace a majitel domény pinec.info vypnul Registr ČAST, který není nyní možno využívat. Bohužel nejsem schopen vás v této chvíli informovat o časovém horizontu, jak dlouho toto může trvat. Důvodem k této reakci byla korespondence jednoho člena oddílu obsahující hrozbu žalobou u soudu za neoprávněné zacházení s osobními údaji. Intenzívně pracujeme na tom , abychom tyto obavy co nejdříve rozptýlili. Máme již k dispozici dokumenty podporující naší činnost a tak jsem přesvědčen, že by se vše mohlo v dohledné době urovnat. Vložené úsilí do rozsáhlých oprav dat, které bylo vámi do této věci vloženo, určitě nazmar nepřijde. Data zůstala uchována pro další využití. Za vzniklé potíže se omlouvám všem našim členům.  Standa Dolejší VV ČAST.

7. Komise mládeže

KM do příští schůze výboru předloží návrh na rozdělení případně využití obdržené dotace na mládež od ČAST ve výši 9 086,- Kč.

KM do příští schůze zpracuje vyhodnocení podmínky mít aktivní mládež pro družstva hrající divizi a KSI za sezonu 2009/10.  Regiony zašlou potřebné podklady předsedovi KM panu Velešíkovi do 31.10.2010.

KBTM v Mohelnici a ve Šternberku jsou v sobotu 23.10. a 6.11.2010.

Příští schůze výboru se koná dne 17.11. 2010 ve 14.00 hodin v Olomouci.

Olomouc 19.10.2010                                           Ing. Jaroslav Markovič                      František Kaplan

                                                                                  předseda KSST                               sekretář KSST

Zpravodaj č. 3 2010/2011

Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček, A. Bezděk

Hosté: J. Zedníček, zástupci TTC Region Olomouc

1.  Rozlosování soutěží

V příloze zasíláme přepracované „Rozlosování soutěží 2010/2011“, které na základě protestů některých oddílů nyní kopíruje ligové termíny. Snahou výboru bylo minimalizovat výjimky v začátcích utkání,  zkrátit případné dlouhé pauzy mezi zápasy a vyhnout se tak psaní výsledků. Výjimky i v této konečné verzi se snaží vyhovět spíše hostům, pozorně sledujte začátky a pořadí zápasů!     

Výbor upozorňuje RSST Olomouc na platnost podmínečného postupu družstva Sokola Náklo, tj.  přeměnit minimálně soutěž OPEN I s 12 účastníky od sezony 2010/2011 na Regionální přebor, splňující podmínky mistrovské soutěže dle  Soutěžního řádu a podmínkou zaslání kopií soupisek všech družstev RP Olomouc ke kontrole předsedovi STK KSST viz. Zpravodaj č. 1. Nebude-li tato podmínka splněna, bude družstvo Sokola Náklo z KS IIA vyloučeno.  

Tato podmínka, RP s 12 účastníky, platí i pro následující sezony!

Pro nezájem rozhodčích o řízení zápasů divize platí nadále „Rozpis soutěží“ čl. 18.  

2. Divize žen

Termín přihlášek do divize se prodlužuje do 30.9.2010,  zatím jsou přihlášena 3 družstva (Neředín, Krnov, Šternberk). Některé oddíly tradičně podřimují, nový termín je konečný! Přihlášky kafran@seznam.cz

3. Přestupy

KSST schválil následující přestupy v rámci kraje:

Řehulka Michal                   OP Prostějov                        Sokol Čechovice

Cetkovský Martin               OP Prostějov                        Sokol Čechovice

Vysloužil  Oldřich                Obec Suchdol                      OP Prostějov

Veigl Lukáš                          SVČ Rýmařov                      Sokol Neředín

Vyvijal  Jaromír                    OP Prostějov                        TJ  Krnov

Lechner Radim                     SK Přerov                             TJ Sigma Hranice 

4. Komise mládeže

Výbor schválil kalendář soutěží mládeže pro nastávající sezonu, viz. „Termínový kalendář“ v příloze.

Bodování a podmínky nominací na KP a MR:

                KBTM                   KP          RP                          TOP kr.                  TOP reg

1.             15                           20            10            1.             20                           10

2.             12                           16            8              2.             18                             9

3-4.         10                           13            6              3.             16                             8

5-8.           8                           10            4              4.             15                             7

9-16.         6                             8            2              5.             14                             6

skup.        2                             4            1              6.             13                             5

                                                                          -12.                7            -10.           1

Nominace KP:      chlapci – 1-12. z KBTM +  po 3 z regionů + 2 DK

                               dívky bez omezení počtu

Nominace TOP:    chlapci – 1-12 z KBTM

                               dívky –    1-10 z KBTM

Nominace MR:     chlapci – vítěz KP + další s nejvyšším počtem bodů KBTM+KP+TOP

                               dívky – hráčka s nejvyšším počtem bodů KBTM+KP+TOP

Pravidelných schůzí VV KSST se bude zúčastňovat člen KM pan J. Zedníček, který bude působit i v roli komisaře na mládežnických akcích. Všechny krajské soutěže mládeže se budou hrát míčky YASAKA***.

5.  Nabídka TTC Region Olomouc

Extraligový oddíl TTC Region Olomouc nabízí spolupráci s oddíly našeho kraje formou sehrání přátelských utkání (divize, KSI), ukázkou tréninků, případně tréninkových sparingů s mládeží. V případě zájmu kontaktujte pana Víta Ratajského na ratajsky@post.cz.  Oddíl  vítá i vaši účast na mistrovských utkáních extralig a EL.

Ve stadiu jednání je případné vytvoření tréninkového centra mládeže ve spolupráci s KSST.

6. Jubilanti      

V měsíci červenci dosáhl krásného věku 70 let dlouholetý hráč, trenér mládeže a funkcionář pan Jaroslav Zedníček. Blahopřejeme a přejeme ještě hodně úspěšných let, ve sportu i v osobním životě.

7. Evidenční seznamy

Připomínáme všem oddílům povinné vyplnění přiloženého formuláře Evidenčního seznamu a zaslání mailem na adresu uvedenou na formuláři. Bližší informace podá pan K. Kovář.

Příští schůze výboru se koná dne 19.10. 2010 ve 14.00 hodin v Olomouci.

Olomouc 31.8.2010                                             Ing. Jaroslav Markovič                      František Kaplan

                                                                                  předseda KSST                               sekretář KSST