Zpravodaje

Zpravodaj č. 3 2012/2013

ZPRAVODAJ č.3 2012/2013

Přítomni: J. Zlámal, K. Kovář, M. Těžký, M. Černý

Omluveni: A. Ondráček

1. Krajské soutěže žen 2012/2013

Rozpis a rozlosování jsou samostatnou přílohou tohoto zpravodaje.

2. Krajské soutěže mužů 2012/2013

Na rozdíl od předešlého ročníku není nutné zasílat fotografii z nástupu družstev. Je nutné důsledně vyplňovat zápisy o utkání včetně časů zahájení a ukončení, hlásit výsledky předsedovi STK a vkládat na STIS.

3. Krajské přebory mužů

Uskuteční se dne 5.1. 2013 v Přerově. Bližší informace budou upřesněny.

4. Školení rozhodčích

Školení rozhodčích licence „C“ se uskuteční pravděpodobně v měsíci listopadu dle projeveného zájmu. Místo popř. místa budou určena dle přihlášených. Zájemci nechť se hlásí telefonicky předsedovi KR a TMK – (Alois Ondráček, mb. 605 842 124) v termínu do 28.10. 2012.

5. Komise mládeže

Krajské mládežnické soutěže – pravidla pro sezónu 2012/2013

a)  na prvních třech KBTM se bude nasazovat dle nasazovacích žabříčků, na dalších dle aktuálních bodů

b)  možnost startu ve vyšších kategoriích dle SŘ, s omezením do počtu 32, dle žebříčkového postavení

c)  bodování:

KBTM                                   KP                                                      TOP

  1. 1. 15                               20                               1.                     20
  2. 2. 12                               16                               2.                     18

3.-4.                             10                               13                               3.                     16

5.-8.                              8                                10                               4.                     15

9.-16.                            6                                  8                               5.                     14

Skup                             2                                 4                               6.                     13

7.-12.                         7

d)  podmínky nominace na KP, TOP a MR :

KP :     chlapci   1.-10. z KBTM + po 2 z regionů + 2DK ….. celkem 24

dívky bez omezení počtu

omluvy nejpozději 1 týden dopředu – neomluvení znamená pokutu                      100,- Kč

TOP : chlapci   1.-12. z KBTM

dívky     1.-10. z KBTM

omluvy nejpozději 1 týden dopředu – neomluvení znamená pokutu                      100,- Kč

MR :    chlapci –  hráč s nejvyšším počtem bodů KBTM(4)+KP+TOP

dívky –  hráčka s nejvyšším počtem bodů KBTM(4)+KP+TOP

v případě přímého postupu hráče(ky) na MR bude nominován další dle získaných bodů

Termíny, propozice a výsledky turnajů budou uveřejněny na stránkách KSST OLOMOUC na adrese : olk.pinec.info.

RSST zašlou předsedovi KM do 9.11.2012 případné starty mládeže v regionálních soutěžích minulé sezóny.

Komise mládeže upozorňuje všechny oddíly, že účast na KBTM je podmíněna registrací hráče!  Neregistrovaný hráč nebude na KBTM připuštěn ke hře !

Příští schůze VV KSST Olomouc se uskuteční v Olomouci dne 6.11. 2012 v 14:00.

V Olomouci dne 2.10. 2012                                                                          VV KSST Olomouc

Zpravodaj č.2 2012/2013

 

1. Dodatečné zařazení hráčů

Daněk Zdeněk  1980     Němčice          21-30N

Pořízek Josef    1952     Němčice          41-50N

Pischel Jiří        1941     Šternberk         41-50N

 

 

2. Krajské soutěže mužů 2012/2013 – rozpis

 

 

Všeobecně

Krajské dlouhodobé soutěže družstev mužů řídí KSST prostřednictvím STK. Pořadatelem utkání je oddíl nebo klub, jehož družstvo je uvedeno v rozlosování na prvním místě (v odvetných utkáních opačně). Hraje se ve schválených hracích místnostech zúčastněných družstev min. na dvou stolech. Hraje se dle platných Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu a tohoto rozpisu. Mistrovské soutěže mužů se hrají ve třech stupních (DIVIZE – 12 družstev, KRAJSKÁ SOUTĚŽ I.třídy – 12 družstev, KRAKSKÁ SOUTĚŽ II.třídy – 2 skupiny po 12 družstvech).

Systém soutěží

Hraje se systémem každý s každým, dvoukolově dle rozlosování. Startují čtyřčlenná družstva. Utkání DIVIZE a KS I se hrají do zisku 10.bodu dle pořadí se dvěma čtyřhrami na začátku. Utkání KS II se hrají na plný počet 18 utkání se dvěma čtyřhrami na začátku. Kontumační výsledky se započítávají do úspěšnosti jednotlivců. Sestava mistrovských utkání se nelosuje (domácí sestava „A“, hosté sestava „X“).

 

 

Termíny soutěží

Termíny utkání viz. rozlosování.. Hlášenka o utkání se nezasílá. Po dohodě obou soupeřů lze se souhlasem předsedy STK utkání předehrát. Tento souhlas musí být udělen min. 3 dny před termínem předehrávaného utkání. Ve zcela výjimečných případech lze v souladu s platným Soutěžním řádem a se souhlasem předsedy STK povolit odložení utkání. Na jednotlivá utkání mohou být vysílání komisaři.

 

 

Rozlosování

Definitivní rozlosování je přílohou zpravodaje.

Zasílání výsledků

Výsledky utkání nahlásí pořádající družstvo předsedovi STK prostřednictvím SMS do dvou hodin po skončení utkání (druhého v případě dvojzápasu). Zápisy – elektronicky po každém domácím dvojzápase nejpozději v pondělí následujícího týdne.

Upozorňujeme na nutnost řádného vyplňování zápisů tj. všech údajů včetně data a času. V případě opakovaného porušování vyplňování může být udělena pokuta.

 

 

Postupy a sestupy

 

DIVIZE

Postup              vítězné mužstvo postupuje do III.ligy

Sestup              poslední 2 mužstva sestupují do KS I

KS I

Postup              vítězné mužstvo a mužstvo na 2. místě postupují do DIVIZE

Sestup              poslední 2 mužstva sestupují do KS II

KS II

Postup              vítězné mužstva obou skupin postupují do KS I

Sestup              poslední 3 mužstva obou skupin sestupují do regionálního přeboru

 

Postup družstev z regionálního přeboru

Do KS II postupují vítězové přeboru regionu případně další v souladu se Soutěžním řádem. Podmínkou postupu je uspořádání regionálního přeboru v souladu se soutěžním řádem a vyrovnání případných pohledávek daného regionu vůči KSST resp. ČAST k termínu podání přihlášky.

Pokuty

Udělenou pokutu je oddíl povinen uhradit v termínu uvedeném ve Zpravodaji KSST na účet KSST č.ú. 866658250257/0100 pod VS 34. Potvrzení o zaplacení pokuty je nutné ve stejném termínu doručit předsedovi STK. V případě neuhrazení pokuty či nezaslání potvrzení bude provinivšímu se družstvu rozhodnutím VV KSST zastavena činnost do doby splnění závazku.

Stanovená výše pokut:

Pozdní nahlášení výsledků

v hracím termínu do 21:00 nejpozději však do neděle 11:00                     100Kč

při předehrání utkání nejpozději 23:00 v den utkání                                  100Kč

nezaslání zápisu o utkání                                                                      100Kč

opakované nevyplňování údajů v zápise o utkání                        100Kč

Kontumační výsledek schválený VV KSST                                          500Kč

Povolené výjimky

 

–          družstva mohou utkání odehrát v nejednotných dresech

–          start žen se povoluje bez omezení počtu ve všech stupních

–          v KS II může být vrchním rozhodčím i hráč s platnou licencí nastupující k utkání (vrchního rozhodčího zajišťuje domácí oddíl)

VV KSST se tímto všem oddílům omlouvá za případné problémy. K úpravám rozlosování bylo přistoupeno zejména s ohledem na vyšší soutěže a s přihlédnutím na požadavky jednotlivých oddílů.

 

 

 

3. Krajské soutěže žen 2012/2013

 

Podrobnosti budou projednány na nejbližším jednání VV KSST a příslušné oddíly budou ihned informovány.

 

Příští schůze VV KSST Olomouc se uskuteční v Olomouci dne 2.10. 2012 v 14:00.

V Olomouci dne 16.9. 2012                                                                          VV KSST Olomouc

Zpravodaj č.1 2012/2013

 

Přítomni: J. Zlámal, K. Kovář, A. Ondráček, M. Černý, A. Bezděk

Omluveni: M. Těžký

1. Složení VV KSST Olomouc

Na konferenci KSST Olomouc dne 21.6.2012 byl zvolen nový výkonný výbor, jehož složení je následující:

Předseda – Jaromír Zlámal, SK Přerov – zlamaljaromir@seznam.cz, mb. 734 717 516

Sekretář – Ing. Marek Černý, Sokol Neředín – marek1974@seznam.cz, marek.cerny@olomouc.eu , mb. 724 361 204

Předseda KM – Michal Těžký, TJ Sokol Horní Životice – michaltezky@seznam.cz, mb. 728 755 635

Předseda STK – Karel Kovář, SK Přerov – kovar.stkol@seznam.cz, mb. 724 235 772

Předseda KR a TMK – Alois Ondráček, Sokol Bludov – ondracekalois@seznam.cz, mb. 605 842 124

 

 

 

2. Krajské soutěže mužů 2012/2013 – rozlosování

 

DIVIZE  1a Pramet Šumperk A                         1b OMYA Jeseník B          

                               2a TJ Chropyně                                   2b Cidemat Hranice A

                               3a SK Přerov D                                    3b SK Přerov C

4a Sokol Ondratice                             4b Sokol Němčice A

                               5a TJ Sokol Šternberk A                    5b Sokol Kolšov A

6a Sokol Čechovice B                        6b Sokol Čechovice C

KS I.                      1a Sokol Neředín B                             1b Sokol Buk A

                               2a  TJ Sokol Kojetín                           2b Sokol Tovačov

                               3a  Pramet Šumperk B                         3b Sokol Bludov 

                               4a  TJ Postřelmov                               4b OMYA Jeseník C

                              5a TJ Krnov A                                      5b Slavoj Bruntál A

                               6a  OP Prostějov B                              6b Sokol Jezernice

 

               

KS II.A                  1a Sokol Nový Svět                            1b Sigma Lutín    

                               2a Granitol Mor. Beroun                    2b TJ Sokol Šternberk B

                               3a Sokol Čechovice D                        3b Sokol Neředín C

                               4a  Sokol Němčice  B                          4b Sokol Buk B

                               5a Cidemat Hranice B                         5b Sokol Dolní Újezd

6a SK Přerov E                                    6b SK Rakov

                                                                                             

KS II.B                  1a TJ Zlaté Hory                                 1b TJ ASPV ZŠ Javorník

                               2a TJ Město Albrechtice                   2b TJ Krnov B

                               3a Pramet Šumperk C                          3b Sokol Jedlí                                                                                                     4a OMYA Jeseník D                              4b Sokol Vrbno p. Prad.

                               5a  SVČ Rýmařov                                5b Sokol Kolšov B

6a Sokol Velké Losiny                        6b Sokol Dubicko               

TERMÍNY:             6.10.2012(a:b)     utkání ve dvojicích               12.1.2013(b:a)

20.10.2012           6 – 4;     5 – 3;     1 – 2           26.1.2013

  3.11.2012           2 – 6;     3 – 1;     4 – 5             9.2.2013

17.11.2012           6 – 5;     1 – 4;     2 – 3          23.2.2013

  1.12.2012           3 – 6;     4 – 2;     5 – 1             9.3.2013

15.12.2012           1 – 6;     2 – 5;     3 – 4           23.3.2013

Začátky utkání jsou – sobota 10.00 a 15.00 hodin, utkání ve dvojici – sobota 10.00 hodin. Čechovice B,C a Přerov C,D musí odehrát i odvety do 6.10.2012.

Stanovené výjimky začátků utkání  na domácích stolech:

DIVIZE:          Jeseník B                     začátky 10.00 a 17.00

                        Čechovice C                začátky   8.00 a 17.00                   soupeř a 8:00, soupeř b 17:00

                        Čechovice B                začátky 11.00 a 14.00                   soupeř a 11:00, soupeř b 14:00

KS I                 Neředín B                    začátky   8.00 a 11.30                   soupeř a 8:00, soupeř b 11:30

                        Buk A                          začátky 11.30 a 16.00                   soupeř a 11:30, soupeř b 16:00

KS II.A                       Neředín C                    začátky 12.00 a 17.00

Podrobný rozpis viz. STIS.

 

Hlášení výsledků:

Výsledky zápasů – předsedovi STK telefonicky nebo SMS vždy v sobotu do 21.00 hodin.

Zápisy – elektronicky po každém domácím dvojzápase nejpozději v pondělí následujícího týdne.

 

 

3. Doškolení trenérů

Při příležitosti konání ITTF World Tour Czech Open v Olomouci se uskuteční 1. září od 13.00 hodin doškolení trenérů A, B i C licencí. Plánované ukončení semináře je v 18.00 hod. a jeho součástí bude i sledování zápasů předních světových hráčů. Pro účastníky doškolení budou na tento den zajištěny vstupenky na. Doškolení se mohou zúčastnit trenéři jimž v roce 2012 končí licence a trenéři s licencí bez omezení (platnost této licence je rovněž do konce roku 2012). Zájemci se mohou nahlásit telefonicky do 25.8. 2012 předsedovi TMK.

 

 

4. Projekty

VV KSST byly představeny rešerše projektů „Středisko stolního tenisu mládeže Olomouckého kraje“ týkající se vytvoření tréninkového zázemí mládeže a juniorů v regionu ve spolupráci s SK Přerov a „Od lavic za zelené stoly“ týkající se získávání a přípravu potenciálních hráčů pro střediska mládeže na Moravě.

VV KSST jednoznačně deklaroval podporu těmto projektům a pro možnost dalších úvah nad těmito projekty požaduje provést jejich upřesnění zejména v částech týkajících se finančních rozvah.

5. ITTF World Tour

V Olomouci ve sportovní hale Univerzity Palackého se od 29.8. 2012 – 2.9. 2012 uskuteční turnaj seriálu ITTF World Tour dotovaný částkou 35 tisíc dolarů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách ČAST. Všichni příznivci stolního tenisu jsou srdečně zváni.

Příští schůze VV KSST Olomouc se uskuteční v Přerově dne 16.9. 2012 v 9:00 v rámci BTM.

V Olomouci dne 21.8. 2012-08-22                                                               VV KSST Olomouc

Zpravodaj č. 9 2011/2012

 

Přítomni: Ing. J. Markovič, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček, A. Bezděk

Omluveni: J. Velešík

1. Krajské soutěže 2012/2013

Přihláškami, zaplacením startovného a schválením postoupení míst v soutěži byla s konečnou platností uzavřena sezona 2011/2012.

Schváleny byly následující žádosti o postoupení míst v soutěži:

Sokol Neředín B KSI. – Sokol Ondratice divize – vzájemně;     OMYA Jeseník C – Sokol Němčice A – divize

Sokol Neředín A – Pramet Šumperk A – divize;                         Sokol Čechovice D – Sokol Němčice B – KSII.A

Spartak Mikulovice – OMYA Jeseník D – KS II.B;                   SK Přerov D – Sokol Kojetín A – KSI.

Konečná podoba krajských soutěží mužů pro sezonu 2012/2013 je následující:

DIVIZE                OMYA Jeseník B                             KS I                    Sokol Buk A

                            Sokol Němčice A                                                                   TTC Pramet Šumperk B

                               Pramet Šumperk A                                                             TJ Krnov A

                            Sokol Ondratice                                                                     OP Prostějov B

                            Sokol Čechovice B                                                      Sokol Bludov

                               Sokol  Čechovice C                                                        Sokol Jezernice

                            SK Přerov C                                                                 Sokol Tovačov

                            SK Přerov D                                                                 Slavoj Bruntál A

                             TJ Chropyně                                                           Sokol Neředín B                                                         

                           TJ Sigma Hranice A                                                     Sokol Kojetín                                          

                            Sokol Šternberk A                                                        TJ Postřelmov

                            Sokol Kolšov A                                                                   OMYA Jeseník C                  

KS IIA                 Sokol Nový Svět                             KS IIB                 TJ Krnov B

                            TJ Sigma Lutín                                                            SVČ Rýmařov

                            Sokol Šternberk B                                                        TTC Pramet Šumperk C

                            Sokol Němčice B                                                                    Sokol Jedlí

                            TJ Sigma Hranice B                                                     TJ Zlaté Hory

                            Sokol Neředín C                                                           Sokol Dubicko                                                                             

                            SK Rakov                                                                      Sokol Vrbno

                            Sokol Čechovice D                                                       TJ ASPV ZŠ Javorník

                            Sokol Dolní Újezd                                                        TJ Město Albrechtice

                            SK Přerov E                                                                  Sokol Kolšov B             

                            Sokol Buk B                                                                  OMYA Jeseník D                                                       

                            Granitol Mor. Beroun                                                            Sokol Velké Losiny

Divize žen:

Do soutěže se přihlásilo 6 družstev, Sokol Šternberk, Sokol Neředín B, Sokol Krčmaň, HK DDM Olomouc, SK Přerov A, SK Přerov B, Škoda, že se nepřihlásila tradiční družstva Sokol Náklo, Sokol Dlouhomilov ani oslovená družstva Sokol Vrbno a Sokol Nový Malín. Rozpis soutěže (dlouhodobá čtyřkolová soutěž?) bude zpracován a rozeslán do konce června.

2. Krajské žebříčky

Byly schváleny krajské žebříčky dospělých a mládeže, jsou zveřejněny na webu KSST.

3. Krajská konference

Krajská konference se uskuteční 21.6.2012 v Zábřehu, všem delegátům dle klíče zveřejněného ve Zpravodaji č. 7 byly rozeslány pozvánky včetně materiálů.

4. Různé

Připomínáme termín 15.6. a také nový způsob placení evidenčních poplatků, viz. Zpravodaj č. 8! V souvislosti se zavedením REGISTRU došlo k přečíslování evidenčních čísel oddílů, viz. příloha. V příloze je i pracovní verze „Adresáře“, případné změny nebo chyby nahlaste sekretáři KSST.

Olomouc 12.6.2012                                                                                                         VV KSST Olomouc

Zpravodaj č.8 2011/2012

Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček, A. Bezděk

 

1. Krajské soutěže 2011-2012

STK uzavřela tabulky KS včetně postupů a sestupů, viz. příloha.

STK akceptuje nahlášené postupující z regionů. Vzhledem k tomu, že regiony Bruntál a Olomouc nesplnily podmínky „Rozpisu krajských soutěží 2011/2012“  čl. 17.4, vypisuje tímto STK baráž o postup do KSII.

KS IIA:

5. 5. 2012    TJ Granitol Mor. Beroun A – Sokol Náklo B

12. 5. 2012  Soklo Náklo B – TJ Granitol Mor. Beroun A

KS IIB:

5. 5. 2012    Slavoj Bruntál C – TJ Krnov B

12. 5. 2012  TJ Krnov B – Slavoj Bruntál C

Hrají 4členná družstva mužů (start žen povolen), systémem každý s každým se dvěma čtyřhrami na začátku. Utkání se hrají do zisku 10. bodu, v případě rovnosti bodů rozhoduje poměr setů případně míčků. V případě i této rovnosti rozhodne o postupujícím los.

Družstva TJ Granitol A a TJ Krnov B startují na stávající soupisky, Slavoj Bruntál C a Sokol Náklo A předloží soupisky sestavené dle SŘ ke schválení předsedovi STK panu Kovářovi do 30.4.2012! kovar.stkol@seznam.cz

Začátky utkání 10.00 hodin.

2. Krajská konference

Vzhledem ke změnám schváleným na konferenci ČAST a všem okolnostem, které s tím souvisí, rozhodl VV KSST Olomouc o změně termínu konání krajské konference, která se tak uskuteční dne 21. června 2012. Místo a vše ostatní zůstává nezměněno, materiály ke konferenci budou zúčastněným zaslány do 31.5.2012.

 

3. Krajské soutěže 2012-2013

Právo startu v krajských soutěžích 2012-2013 získávají následující družstva:

DIVIZE                                                                     KS I                       

OMYA Jeseník B                                                         Sokol Buk A

OMYA Jeseník C                                                         TTC Pramet Šumperk B

Sokol Neředín A                                                         TJ Krnov A

Sokol Neředín B                                                           OP Prostějov B

Sokol Čechovice B                                                      Sokol Bludov

Sokol  Čechovice C                                                     Sokol Jezernice

SK Přerov C                                                                   Sokol Tovačov

SK Přerov B                                                                   Slavoj Bruntál A

TJ Chropyně                                                                 Sokol Ondratice

TJ Sigma Hranice A                                                   SK Přerov D

Sokol Kolšov A                                                            OMYA Jeseník D

Sokol Šternberk A                                                      TJ Postřelmov

KS IIA                                                                              KS IIB                   

Sokol Nový Svět                                                                 TJ Krnov B nebo Slavoj Bruntál C

TJ Sigma Lutín                                                                    SVČ Rýmařov

Sokol Šternberk B                                                             TTC Pramet Šumperk C

Sokol Čechovice E                                                             Sokol Jedlí

TJ Sigma Hranice B                                                          TJ Zlaté Hory

Sokol Neředín C                                                                  Sokol Dubicko

SK Rakov                                                                               Sokol Vrbno

Sokol Čechovice D                                                             TJ ASPV ZŠ Javorník

Sokol Dolní Újezd                                                               TJ Město Albrechtice

SK Přerov E                                                                           Sokol Kolšov B

Sokol Buk B                                                                           Spartak Mikulovice A

Granitol Mor. Beroun nebo Sokol Náklo B                      Sokol Velké Losiny

S ohledem na změny v Registračním řádu, především způsob a termín placení evidenčních poplatků viz. příloha, je termín přihlášek a zaplacení startovného do krajských soutěží stanoven na 31.5.2012! Přihlášky a kopii potvrzení o zaplacení startovného zašlete na předsedu STK, kovar.stkol@seznam.cz.

Termín uzávěrky přihlášek je i konečným termínem na žádosti o převod soutěží, příp. přechod družstva!

4. Evidenční poplatky

Výbor upozorňuje na změnu termínu a způsobu placení evidenčních poplatků, viz. příloha „Registrační řád“.  V příloze „Rozbor“ naleznete, jak se tyto změny orientačně projeví v poměru RSST, KSST, ČÁST.

 

5. Zprávy ČAST

Upozornění Registrační a informační komise

Registrační komise žádá všechny svazové funkcionáře o včasné prostudování zejména novinek v Registračním řádu schváleném Konferencí ČAST. Nový způsob vybírání evidenčních poplatků bude v začátcích klást větší nároky hlavně na kolegy svazové funkcionáře, aby se nově zorientovali a případně komunikovali svoje potřeby hlavně mezi regionálními a krajskými svazy podle situací, které nastanou v oblasti financí z evidenčních poplatků.

Základní snahou je ponechat více prostředků na činnost oslabených regionálních svazů, které asi nejvíce postihují nebo postihnou změny ve struktuře ČSTV. Více prostředků snad také podpoří činnosti v těchto svazech.

Do uvedení v platnost těchto předpisů bude upraven i Registr ČAST, s patřičnou návazností do STISu. Zároveň důrazně doporučujeme všem KSST posunout přihlášky do jejich soutěží na mnohem dřívější termín než byly doposud zvyklé. Vzhledem k nově vzniklým termínům placení evidenčních poplatků je zapotřebí co nejdříve„vygenerovat“ strukturu soutěží na příští rok v Registru a také ji „obsadit“ družstvy jednotlivých oddílů, aby evidenční seznamy z oddílů „propadaly“ ke správným správcům Registru ČAST.  Systém sice bude dynamicky reagovat na vložené změny, ale mohlo by docházet ke zbytečnému množství dodatečných převodů peněz, které má tento nový způsob naopak odstranit.

Do 15.5. najdete všichni na stránkách Registru ČAST stručný návod nebo kalendář pro nově zavedené termíny jak poplatcích , tak v přestupech.

Vhodný termín pro přihlášky do krajských soutěží je do 10.6. Termín pro přihlášky do regionálních soutěží nebude pro Registr ČAST rozhodující.

Dodržení termínů je důležité pro platnost hráčských registrací, které budou nyní konečně platit v termínech tak jak bylo původně zamýšleno, t.j. od 1.7. do 30.6. v každé sezóně.

Předpokládáme, že nás již nepřekvapí žádná zásadní nefunkčnost v naší oblasti a předpis se opět na delší dobu ustálí v této podobě, tak aby se opět mohl zažít a sloužil co nejlépe.

Pro vaše případné dotazy je tu adresa registracnikomise@ping-pong.cz

Stanislav Dolejší, předseda RIK

 

Přihlášky do 1.- 3.ligy mužů, 1.- 2.ligy žen

V návaznosti na nový Registrační řád, který byl schválen na Konferenci ČAST 15.4.2012, upozorňuji na nové termíny úhrady registračních poplatků – do 15.6.,  i oddíly s družstvy v nejnižších soutěžích, vč. administrativního zpracování oddílovými správci v registru (informace RK byla i ve Zprávách č.39).

Odvod těchto plateb (regionálnímu svazu, krajskému svazu, ČAST) je závislý na stupni soutěže, kterou bude

družstvo v nové sezóně hrát, tj. i na přihláškách do nového ročníku soutěží.

Přihlášky do soutěží je potřeba shromažďovat sestupně. O extralize, nižších ligách i krajských soutěžích musí být jasno před 15.6.2012.

Upozorňuji proto již nyní, že termín na přihlášky do 1.- 3.ligy mužů a 1.- 2.ligy žen bude do 10.6.2012.

Termín uzávěrky přihlášek je i konečným termínem na žádosti o převod soutěží, příp. přechod družstva

ČAST, Drozda Václav

6. Vyúčtování KSST

Veškeré pohledávky oddílů vůči KSST (pořadatelství krajských turnajů, cestovné na MČR) je třeba zaslat sekretáři KSST do 31.5.2012, na pozdější faktury nebude brán zřetel.

Olomouc 24.4.2012                                                                                                            VV KSST Olomouc

Zpravodaj č. 7 2011/2012

Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan,  A. Bezděk

Omluveni: A. Ondráček

 

1. Krajské soutěže 2011-2012

Konečné výsledky krajských soutěží 2011/2012  byly schváleny.

RSST nahlásí vítěze či postupující do KSII sekretáři KSST do 22.4.2012, včetně kontaktních adres.

Případné baráže dle „Rozpisu soutěží 2011/2012“ se uskuteční 5. a 12.5.2012. Následně budou zveřejněna všechna družstva s právem účasti v jednotlivých soutěžích.

VV KSST projednal odvolání oddílu TJ Sokol Šternberk proti udělené pokutě, po pečlivém zvážení obou  námitek uvedených v odvolání rozhodl odvolání vyhovět a pokutu zrušil.

2. Konference ČAST

Dne 15.4.2012 se koná v Praze konference ČAST, účastí na konferenci za KSST Olomouc byl pověřen předseda RK pan Alois Bezděk.

3. Konference KSST Olomouc

VV KSST Olomouc svolává tímto krajskou konferenci na den 15. května 2012 v 16.00 hodin. Konference se bude konat v Zábřehu, „Kuchyň a jídelna Severka“, Severovýchod 25.

Klíč pro počty delegátů s hlasem rozhodujícím byl výborem stanoven následovně:

VV KSST    5

Divize mužů a vyšší     11

TTC Olomouc,Neředín,Přerov,Jeseník,Čechovice,Šternberk,Kolšov,Hranice,Prostějov,Buk, Šumperk

Divize žen     4

Krčmaň,DDM Olomouc,Dlouhomilov,Náklo

RSST Jeseník    1

RSST Bruntál     1

RSST Olomouc    1

RSST Prostějov    2

RSST Šumperk    3

RSST Přerov     3

CELKEM    31

VV KSST tímto akceptoval připomínku RSST Šumperk z minulé konference co se týká zastoupení regionů dle počtu registrovaných dospělých hráčů, a to počtem do 100, do 200, nad 200, z REGISTRU ke dni 31.12.2011.

Veškeré materiály ke konferenci budou delegovaným subjektům zaslány do konce dubna.

Vzhledem k tomu, že většina výboru je rozhodnuta ze svých funkcí předčasně na konferenci odstoupit, bude tato konference dle „Stanov ČAST“ volební.

Volen bude samostatně předseda a následně další 4 členové výboru. Vyzýváme jednotlivé RSST k výběru a návrhu kandidátů, návrhy zašlete předsedovi VV KSST do 10.5.2012! Podmínkou je písemný souhlas kandidátů a zastoupení 4 regionů ve výboru.

4. Evidenční poplatky

Vyjádření ke zjištěným rozdílům případně doplatky, viz. Zpravodaj č.6, nezaslal RSST Olomouc, bude postupováno v souladu se Stanovami ČAST  a SŘ.

5. Komise mládeže

Žádáme jednotlivé RSST o zaslání výsledků RP a  R-TOP mládeže k zapracování do tabulek KBTM, které budou podkladem pro sestavení krajských žebříčků. Zašlete předsedovi KM a sekretáři KSST.

Příští schůze výboru se koná dne 15. května 2012 ve 14.00 hodin v Zábřehu.

Olomouc 3.4.2012                                                                                                              VV KSST Olomouc

Zpravodaj č. 6 2011/2012

 

 Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček,  A. Bezděk

 

1. Krajské soutěže 2011-2012

Výsledky krajských soutěží byly schváleny.

Závěrečným IV. kolem byla ukončena divize žen, vítězem s právem postupu do kvalifikace o II. ligu se stalo družstvo Sokola Neředín „B“, gratulujeme.

 

2. Český pohár

Do soutěže o „Český pohár“ se přihlásilo 8 družstev, vlastní soutěž s ohledem na volné termíny se uskuteční ihned po skončení krajských soutěží, rozlosování bude zveřejněno do poloviny března.

3. Dotace ČAST

Mimořádná dotace od ČAST  ve výši 20 000,- Kč na částečné vyrovnání nákladů spojených s úhradou součinnosti našich svazů s ČSTV v roce 2011 byla rozdělena dle a v poměru předložených smluv.

 

4. Smlouva o součinnosti 2012

Výbor schválil smlouvu o součinnosti s OLKS ČSTV na rok 2012. Úhrada za poskytované služby byla jednáním snížena z 30 na přijatelných 18 tisíc Kč.

5. Grant

VV KSST odsouhlasil žádost na interní grant pro mládež ve výši 6 000,- Kč.

7. Registrační poplatky

Kontrolou dle „REGISTRU“ k 31.12.2011 byly zjištěny následující nesrovnalosti v převodech poměrných částek poplatků z regionů na kraj.

                      REGISTR      SKUTEČNOST     ROZDÍL

Bruntál             5 470,-              5 400,-              –      70,-

Olomouc          8 500,-              7 280,-              – 1 220,-

Přerov            23 880,-            22 920,-              –    960,-

Prostějov       12 770,-            12 640,-               –    130,-

Jeseník             7 770,-              8 050,-              +     80,-

Šumperk        17 340,-            16 410,-              –    930,-

Celkem          75 730,-            72 700,-              – 3 030,-

Žádáme RSST o vyjádření a případné doplacení rozdílu. Připomínky zašlete sekretáři KSST do konce února.

8. ČAST – seminář trenérů licence A , B, C

TMK ČAST pořádá při příležitosti konání M-ČR mužů a žen v Brně dne 3.3.2012 doškolovací seminář pro trenéry A,B a C licencí. Pro ty kluby, které mají trenéry s propadlou platností licence je to příležitost k jejímu prodloužení a tím splnění podmínek SŘ a vyhnutí se sankcím, za její nesplnění. TMK také upozorňuje na tu skutečnost, že podle nové směrnice pro udělování a platnost trenérských licencí z listopadu loňského roku /Směrnice ČAST 2/2011/, se koncem roku 2012 ruší platnost licence bez omezení /BO/,  všichni trenéři s touto platností licence mají povinnost během roku 2012 absolvovat doškolení. Pozvánka je v příloze. Zájemci o doškolení se přihlásí do 25.2.2012 na adresu : novotnova@email.cz. Marta Novotná, předsedkyně TMK ČAST

Příští schůze výboru se koná dne 3. dubna 2012 ve 14.00 hodin v Olomouci.

Olomouc 14.2.2012                                                                           VV KSST Olomouc

 

Zpravodaj č. 5 2011/2012

 

Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček,  A. Bezděk

 

1. Krajské soutěže 2011-2012

Výsledky krajských soutěží byly schváleny. STK připomíná zasílání fotografií nástupu družstev před utkáním divize mužů. Nesplnění této povinnosti bude pokutováno částkou 500,- Kč.

2. Zadávání výsledků

STIS – informační systém ČAST je určen mimo jiné i k rychlé informovanosti zájemců o výsledcích utkání družstev. Vzhledem k množství odehraných utkání a zápasů a ve snaze o rychlé zveřejňování výsledků, zavádíme, kromě povinného zasílání předsedovi STK, povinnost zadávání výsledků jednotlivých zápasů v utkání přímo družstvy, která pořádají utkání krajských soutěží, a to nejpozději následující den po odehrání! Výsledky může zadat každý člen oddílu, který se zaregistroval do Registru ČAST. Při zadávání výsledků jednotlivých zápasů v utkání se řiďte podle návodu na http://registr.ping-pong.cz/htm/docs/navod.doc . Využívejte maximálně tuto možnost informací o výsledcích.

Při problémech kontaktujte předsedu STK pana Karla Kováře.

3. KP mužů a žen

Krajské přebory dospělých se konají dne 21.1.2012 v Přerově. Výbor stanovil následující kvóty účasti:

                         2.liga     3.liga     divize    RSST    Celkem

Olomouc               –              –              3              1              4

Šumperk                –              2              1              1              4                      

Prostějov              2              2              3              1              8

Přerov                    –              2              4              1              7

Jeseník                  2              2              1              1              6

Bruntál                  –              –              –              1              1

DK                                                                                        2             

Celkem                 4             8          12              6          32

Divoké karty byly přiděleny dvěma nejvýše postaveným dorostencům v KBTM – Šuba Vojtěch, Olejník Jakub.

Start žen v KP je bez omezení počtu.

Závazné jmenovité přihlášky zašlou RSST vrchnímu rozhodčímu Ing. J. Markovičovi do 10.1.2012!

Současně připomínáme termín uzávěrky přihlášek do I. stupně Českého poháru, který je 31.12.2011.

4. Odstupné

VV KSST stanovil  za maximální výši odstupného v r. 2012 částku rovnající se 20% částky uvedené v SŘ. Týká se to přestupů v rámci kraje, hráčů uvedených nejvýše v krajském žebříčku. RSST doporučujeme stanovit výši v rámci regionů na 10%.

5. Pokuty

Za nesplnění povinnosti mít aktivní mládež v sezoně 2010/2011 se udělují pokuty oddílům (divize, KS I.):

Sokol Nový Svět                 nesplnění aktivní mládeže 4×250,-                               1 000, -Kč

Sokol Buk                             nesplnění aktivní mládeže 2×250,-                                    500,- Kč

Cidemat Hranice                  nesplnění aktivní mládeže 3×250,-                                    750,- Kč

Sokol Kolšov                       nesplnění aktivní mládeže 4×250,-                               1 000,- Kč

Sokol Velké Losiny          nesplnění aktivní mládeže 4×250,-                           1 000,- Kč          

TJ Postřelmov                   nesplnění aktivní mládeže 4×250,-                           1 000,- Kč

Sokol Ondratice                nesplnění aktivní mládeže 3×250,-                              750,- Kč 

Sokol Lipník (Jezernice)  nesplnění aktivní mládeže 4×250,-                            1 000,- Kč

Pokuty je třeba uhradit na účet KSST do 10.1.2012!

 

Příští schůze výboru se koná dne 14. února 2012 ve 14.00 hodin v Olomouci.

Přerov 20.12.2011                                                                             VV KSST Olomouc

 

PF 2012

  

   Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce 2012 hodně  zdraví, pohody, sportovních i osobních úspěchů vám všem přeje

 VV KSST Olomouc              

Zpravodaj č. 4 2011/2012

 Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček,                                                             

Omluveni: A. Bezděk

1. Krajské soutěže 2011-2012

Výsledky byly schváleny bez připomínek.

Informace na webu. Systém  pinec.info  je už z pohledu ČÁST a tedy i KKST nefunkční. Nově se orientujte na   www.stis.ping-pong.cz . Po zadání této adresy se otevře úvodní stránka STIS – informační systém stolního tenisu. V pravém horním rohu  zvolíte KSST Olomoucký kraj. Na liště uprostřed najedete na okno soutěže a rozbalí se možnosti DM – Divize muži atd. Poté se objeví tabulka dané soutěže. Vlevo potom máte další možnosti volby ( los, výsledky , % , zápisy a pod. ).

2.  Český pohár

Zájemci o start v I. kole Českého poháru mužů zašlou přihlášky, viz. příloha, na adresu předsedy  VV KSST

p. Markoviče  do 31.12.2011. jaroslav.markovic@seznam.cz

3. Dotace na součinnost s ČSTV

Připomínáme  výborům RSST zaslání kopií „Smluv o součinnosti RSST a RS ČSTV“ sekretáři KSST, viz. Zpravodaj č.1, na základě kterých dojde k poměrnému  rozdělení dotace ČAST. Termín 15.11.2011!

 

4. Vrácení přeplatku

Přeplatek startovného bude v měsíci listopadu vrácen všem oddílům, které mají k dnešnímu dni nahlášeny čísla svých účtů.

5. Komise mládeže

Termín zaslání startů mládeže v regionálních soutěžích sezony 2010/2011předsedovi KM do 15.10.2011, týká se družstev, která hrála divizi a KSI, splnil pouze region Bruntál. Termín se prodlužuje do 15.11.2011, adresa josef.velesik@navratilpv.cz . Při nesplnění bude vyhodnocení provedeno pouze z dostupných podkladů KSST!

 

6. Školení rozhodčích

Fotky k vystavení průkazky rozhodčího dosud nezaslali:

Josef Zavřel, Josef Hrubý (Buk), Karmen Pospíšilová (Přerov), Jaroslav Mrtka (Mikulovice), Jan Chovaniok (Albrechtice), Pavel Žejdlík (Javorník), Vladimír Kosinka (Zlaté Hory).

Bez fotek nelze průkazky vystavit!

Adresa – Alois Ondráček, 788 03 Nový Malín 110

 Příští schůze výboru se koná dne 20. prosince 2011 ve 14.00 hodin v Přerově.

Olomouc 2.11.2011                                                                           VV KSST Olomouc

 

Zpravodaj č. 3 2011/2012

Přítomni: Ing. J. Markovič, J. Velešík, K.Kovář, F. Kaplan, A. Ondráček,  A. Bezděk

1. Krajské soutěže 2011-2012

Soupisky všech družstev potvrzeny, soutěže mohou začít, přejeme všem hodně úspěchů!

V „Rozlosování soutěží“ bylo nutno provést některé změny v začátcích zápasů, týká se to družstev Sokola Neředín „A“ v divizi, Sokola Neředín „C“ v KSI. a Prametu Šumperk „ B“ a „C“ v KSII.B, viz. příloha.

V Registru lze cvičně sestavit Soupisku, příprava na příští sezonu.

2. Právní subjektivita KSST

O obnovení právní subjektivity KSST a další případné spolupráci s ČSTV bude rozhodnuto po listopadové valné hromadě ČSTV.

3.  Komise mládeže

Krajské mládežnické soutěže – pravidla pro sezonu 2011/2012

a) na prvních třech KBTM nasazovat dle nasazovacích žebříčků, viz. příloha, na dalších dle aktuálních bodů

b) na základě přání vedoucích umožnit start NMLŽ  ve vyšší kategorii dochází ke sloučení kategorie benjamínků a ml. žáků na KBTM, samostatně budou uspořádány KP a TOP benjamínků.

c) umožnit starty ve vyšších kategoriích dle SŘ, s omezením do počtu 32, a to dle žebříčkového postavení

d) na KBTM dochází u chlapců ke změně pořadí kategorií v pořadí:  mladší žáci – starší žáci – dorostenci

e) do celkového počtu bodů KBTM budou započítány výsledky regionálních soutěží TOP a RP, pouze však pro účely sestavení KŽ.  

f) bodování a podmínky nominací na KP a MR:

                KBTM                   KP          RP                          TOP kr.                  TOP       

1.             15                            20            10            1.             20                           10              

2.             12                           16            8              2.             18                             9                

3-4.         10                           13            6              3.             16                             8                 

5-8.           8                           10            4              4.             15                             7                    

9-16.         6                             8            2              5.             14                             6                

skup.        2                             4            1              6.             13                             5              

                                                                          -12.                7            -12.           1

Nominace – KP:    chlapci – 1-10. z KBTM +  po 2 z regionů + 2 DK   celkem 24

                               dívky bez omezení počtu

dle počtů startujících v jednotlivých kategoriích na KBTM může být „Rozpisem soutěže“ upraveno

Nominace TOP:    chlapci – 1-12 z KBTM

                               dívky –    1-10 z KBTM

Nominace – MR:   chlapci – vítěz KP + další s nejvyšším počtem bodů KBTM(4)+KP+TOP

                               dívky – hráčka s nejvyšším počtem bodů KBTM(4)+KP+TOP

                               v případě přímého postupu hráče(ky) na MR bude nominován další dle získaných bodů

KM zpracuje do příští schůze vyhodnocení povinnosti mít aktivní mládež za sezonu 2010/2011.  RSST zašlou předsedovi KM do 15.10.2011 případné starty mládeže v regionálních soutěžích minulé sezony, týká se družstev, která hrála divizi a KSI.

4. Divize žen

Zájemci o start v divizi žen 2011/2012 zašlou přihlášky sekretáři KSST do 30.9.2011.  Systém soutěže bude zvolen dle počtu přihlášených družstev.

Příští schůze výboru se koná dne 2. listopadu 2011 ve 14.00 hodin v Olomouci.

Olomouc 13.9.2011                                                                           VV KSST Olomouc