Další informace

Upravený návrh rozpočtu

Návrh-rozpočtu-KSST-Olomouc-na-rok-2018

Vážení účastníci konference KSST Olomouc konané dne 6.6.2018, v příloze přikládáme nový návrh rozpočtu KSST Olomouc na rok 2018. Jenom  objasňuji proč takový postup: 3.května 2018 byly zaslány podklady na všechny KSST s požadavkem zpracovat návrh rozpočtu na rok 2018 v nové formě tzv. projektů s termínem do 15.5.2018. KSST Olomouc zpracoval návrh rozpočtu a v požadovaném termínu jej zaslal na VV ČAST s tím, že jste obdrželi tyto projekty jako podklad pro návrh rozpočtu na rok 2018. Při diskuzi na Dozorčí radě ČAST konané dne 31.5.2018 v Olomouci (za účasti předsedy VV ČAST pana Špačka, 1.místopředsedy pana Endala a pana Brothánka) jsme byli ale seznámeni se skutečností, že požadovaný termín splnilo pouze 10 KSST (4 nedodaly v požadovaném termínu) a tyto obdrží v prvním kole částku 100.000,-, což je celkem 1.000.000,-. Pro úplnost uvádím, že ve schváleném rozpočtu na rok 2018 bylo schváleno pro KSST celkem 3.000.000,- Kč. Další kolo jednání o výši spoluúčasti ČAST na projektech krajů se má uskutečnit do konce června. Výše uvedený postup ČAST  popírá ale jejich původní  pokyny týkající se termínu předložení návrhu projektů a také tu skutečnost, že VV nebyl schopen objasnit, zda projekty krajů byly vyhovující a splnily parametry projektů nebo ne. Uvedený postup ČAST rovněž destabilizuje finanční situaci krajů při schvalování rozpočtů na rok 2018.

 

Z výše uvedených důvodů předkládáme  tzv. úsporný návrh rozpočtu KSST Olomouc na rok 2018, jehož podoba byla přijata hlasováním VV KSST formou per rollam ( 5 hlasů bylo pro, jeden hlas byl proti) s tím, že na naší konferenci tuto situace probereme a prodiskutujeme. Pro úplnost uvádím, že za VV ČAST se zúčastní naší konference pan Endal.

 

 

S pozdravem

Ing. Jiří Juřena, předseda VV KSST Olomouc

 

Olomouc, 3.6.2018

 

Zprávy jednotlivých komisí prezentované na Konferenci KSST Olomouc 2018

Zpráva o činnosti KSST Olomouc

Zpráva Komise mládeže

Zpráva STK komise

Zpráva Dozorčí rady

Plnění rozpočtu v roce 2017

Návrh-rozpočtu-KSST-Olomouc-na-rok-2018

Jednací řád

Zpráva na konferenci TMK A KR

Krajský žebříček 2018

Krajský žebříček 2018 naleznete ZDE

Postupy a sestupy z krajských soutěží za sezónu 2017/2018

Naleznete ke stažení ZDE.

Hledáme budoucí olympioniky

Česká asociace stolního tenisu ve spolupráci s KM KSST Olomouc a KM MSSST pořádá projekt výběru a přípravy talentů ve stolním tenisu HLEDÁME BUDOUCÍ OLYMPIONIKY. Více informací naleznete ZDE.

Zápis ze schůze VV KSST konané dne 2. 5. 2018 v Olomouci

Zápis ze schůze můžete stáhnout ZDE.

Důležitá informace týkající se financování KSST v roce 2018

Vážení delegáti Krajské konference KSST Olomouc, v příloze zasílám informace týkající se financování KSST v roce 2018, které jsou diametrálně odlišné od minulých období. Způsob financování nebude formou dotací, ale všechny KSST musí připravit tzv. projekty (viz přiložená metodika) a předložit na ČAST do 15.5.2018 s případnou korekcí do 31.10.2018. Pokyny a metodiku včetně návrhu smlouvy jsme obdrželi včera, to je 2.5.2018, ale jak jsem psal výše, návrhy musíme předložit do 15.5.2018. Vzhledem k výše uvedenému musí VV KSST zpracovat návrhy projektů – budeme to dělat s nejlepším vědomím priorit našeho KSST a tyto zašleme na ČAST a Vám na vědomí k případným připomínkám, ale jak jsem psal, je tam možná korekce do 31.10.2018. Samozřejmě to probereme na naší konferenci 6.6.2018, ale momentálně pracujeme pod velkým časovým tlakem.

 

Jiří Juřena, předseda VV KSST Olomouc

 

Příloha č. 1 – Tabulka plnění rozpočtu

Příloha č. 2 – Metodika

Příloha č. 3 – Dohoda

Změna termínu Konference KSST Olomouc

Vážení kolegové delegáti na krajskou konferenci, ve středu 9.května 2018 se měla konat Krajská konference KSST Olomouc. Z důvodu mých nečekaných pracovních povinností v zahraničí, které jsou bohužel v období plánované konference, uvedený termín  musím zrušit a stanovit nový termín – středa 6.června 2018 při zachování stejného programu. Pozvánka s novým termínem a místem bude obratem zveřejněna na našich stránkách. Omlouvám se za případné komplikace, ale protože jsem se s Vámi chtěl na konferenci setkat a tuto řídit, jsem zvolil toto řešení. Děkuji za pochopení, Juřena, předseda VV KSST Olomouc.

Zápis ze schůze VV KSST konané dne 4. 4. 2018 v Olomouci

Zápis naleznete ZDE.

Zápis ze schůze VV KSST konané dne 24. 1. 2018 v Olomouci

Zápis z dané schůze můžete stáhnout ZDE.